• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
Adnan Menderes Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

Adnan Menderes Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

☞ Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi anında telefonunuza gelsin   PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE, Mezunlar ile son sınıf öğrencileri için ayrılan kontenjanlar dolmadığından; 1. Başvuruları kaçıran Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin, 2. Üniversitemiz öğrencisi olmayan (açıköğretim) öğrencilerinin, 3. Mezun olup başvuruyu kaçıran adayların (açılacak olan son sınıf öğrencilerinin programına uymaları koşuluyla) Formasyon eğitimi almak […]

☞ Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi anında telefonunuza gelsin  GooglePlay

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE,
Mezunlar ile son sınıf öğrencileri için ayrılan kontenjanlar dolmadığından;
1. Başvuruları kaçıran Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin,
2. Üniversitemiz öğrencisi olmayan (açıköğretim) öğrencilerinin,
3. Mezun olup başvuruyu kaçıran adayların (açılacak olan son sınıf öğrencilerinin programına uymaları koşuluyla)
Formasyon eğitimi almak isteyenlerin kayıtları 28 Eylül 2016 mesai bitimine kadar alınacaktır. Başvuruların Eğitim Fakültesine yapılması gerekmekte olup;

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Fakültemizde 2016-2017 Öğretim Yılında iki ayrı Pedagojik Formasyon Programı açılacaktır; 1.Program mezun öğrencilerden oluşacak; 2. grup ise Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinden oluşacaktır. Her iki grubun kontenjanı ön kayıt, kesin kayıt tarihleri ve istenen belgelerle ilgili detaylar ayrı ayrı aşağıya çıkartılmıştır.

MEZUNLAR:

1-Mezun öğrenciler için 1000 kişilik kontenjan ayrılmış olup; dersler iki dönem halinde hafta sonları, ara sınav final ve bütünleme sınavları hafta içi yapılacaktır.

2-Derslerin başlayış/bitiş dönemlerini gösteren akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.

3-Daha önce Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapmış adayların eski başvuruları geçersizdir. Başvuru yapmak isteyenlerin Fakültemiz Web sitesine giriş yaparak ve yeniden evrak teslim etmek suretiyle başvurularını tekrarlamaları gerekmektedir.

4-Başvuru sırasında verilen belgelerde eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olanlar kabul edilmeyecektir.

5-Başvuruların değerlendirilmesine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirme 4’lük not sistemine göre yapılacak olup, mezun öğrencilerin 4’lük dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenip değerlendirilecektir. Ön kayıt sırasında yapılan not beyanında notun yanlış bildirilmesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur.

6-Değerlendirmede ALES Puanı aranmayacaktır.

7-Açılan programın ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027 TL.) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir. (Banka hesap numarası bilgisi kesin kayıt hakkı kazananlara daha sonra duyurulacaktır.)

8-Mezun öğrencilerin ön kayıtları 08-22 Ağustos 2016 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

9- 23.08.2016 tarihinde ön kayıt yaptıranlar değerlendirilerek, öğrenci alınacak alanlar ve asil aday listesi ilan edilecek, 24-26.08.2016 tarihleri arasında asil adayların kaydı yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

10-Boş kalan kontenjan olması halinde 29.08.2016 tarihinde yedek adayların alanları ve adları ilan edilecek, 31.08.2016 tarihinde kesin kayıtları yapılacaktır. Yeterli başvuru olmayan alanlara ayrılan kontenjan ihtiyaç duyulan alanlara aktarılabilecektir.

13-Yine de kontenjanın dolmaması halinde yeni bir duyuru yapılarak, kontenjanlar dolana kadar süreç devam edecektir.

Başvuru için istenen Belgeler: Ön kayıt ve kesin kayıtlar Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

(Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, fax veya elektronik ortamda başvuru kabul edilmeyecektir.)

Mezunlar için:

 1. a) Başvuru dilekçesi, (Web sayfasından alınıp doldurulacaktır.) (http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/webfolders/private/FORMASYON%10D%C4%BOLEK%C3%87E%C3%96RN%C4%9E%C4%BO.pdf)
 2. b) Onaylı Mezuniyet Belgesi, (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir. (Onaysız veya onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 3. c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacak)
 4. d) Onaylı Lisans Not Transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

ÜNİVERSİTEMİZ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ

1-Üniversitemiz öğrencileri için 1500 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

2- Dersler iki dönem halinde hafta içinde saat 17.00’den sonra yapılacaktır.(İhtiyaç olması halinde ikinci dönemde dersler hafta sonları yapılabilecektir.)

3-Derslerin başlayış/bitiş dönemlerini gösteren akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.

4-Daha önce Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapmış adayların eski başvuruları geçersizdir. Başvuru yapmak isteyenlerin Fakültemiz Web sitesine giriş yaparak ve yeniden evrak teslim etmek suretiyle başvurularını tekrarlamaları gerekmektedir.

5-Başvuru sırasında verilen belgelerde eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olanlar kabul edilmeyecektir.

6-Başvuruların değerlendirilmesine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirme 4’lük not sistemine göre yapılacak olup, mezun öğrencilerin 4’lük dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenip değerlendirilecektir. Ön kayıt sırasında yapılan not beyanında notun yanlış bildirilmesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur.

7-Değerlendirmede ALES Puanı aranmayacaktır.

8-Açılan program ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027 TL.) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir. (Banka hesap numartası bilgisi kesin kayıt hakkı kazananlara daha sonra duyurulacaktır.)

9-Son sınıf öğrencilerin ön kayıtları 05-09 Eylül 2016 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle yapılacaktır.

10-19 Eylül 2016 tarihinde ön kayıt yaptıranlar değerlendirilerek, öğrenci alınacak alanlar ve asil aday listesi ilan edilecek, 20-23 Eylül tarihlerinde asil adayların kaydı yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

11-Boş kalan kontenjan olması halinde 26 Eylül 2016 tarihinde yedek adayların alanları ve adları ilan edilecek, 27-28 Eylül 2016 tarihlerinde kesin kayıtları yapılacaktır. Yeterli başvuru olmayan alanlara ayrılan kontenjan ihtiyaç duyulan alanlara aktarılabilecektir.

13-Yine de kontenjanın dolmaması halinde yeni bir duyuru yapılarak, kontenjanlar dolana kadar süreç devam edecektir.

Başvuru için istenen Belgeler: Ön kayıt ve kesin kayıtlar Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

Son Sınıf Öğrencileri için:

 1. e) Başvuru dilekçesi, (Web sayfasından alınıp doldurulacaktır.)

(http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/webfolders/private/FORMASYON%10D%C4%BOLEK%C3%87E%C3%96RN%C4%9E%C4%BO.pdf)

 1. b) Onaylı Öğrenci Belgesi, (Ağustos, Eylül 2016’da alınmış)
 2. c) Onaylı Lisans Not Transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 3. d) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacak)

DERS MUAFİYETİ (MEZUNLAR VE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ)

Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak isteyenler için (formasyon programında her iki dönemde okutulacak tüm dersler için) o dönemin ilk haftası içinde, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için birinci dönem başlangıcında istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Ders Muafiyeti için istenilen belgeler:

a)Başvuru dilekçesi (internetten alınıp doldurulacaktır.)

 1. b) Ders içerikleri (onaylı, ıslak imzalı ve mühürlü)
 2. c) Özel Öğretim Kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları belge ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

16 yorum

 1. Arkadaşlar mezunlar için başvuru son tarihi 22 ağustos olarak güncellenmiştir üniversite sitesinde. Buradaki admin arkadaşlarda kısa sürede güncellerler zaten

 2. Pedagojik formasyon eğitimini sadece kendi fakülte öğrencilerinize mi veriyorsunuz?Başka bir üniversite de Türk Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim başvuru yapabiliyor muyum?Teşekkürler..

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsor