USD
3,0724
EURO
3,3523
ALTIN
125,9938

Dokuz Eylül Üniversitesi Formasyon İlanı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU 25.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açma yetkisi üniversitelere bırakılmıştır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Üniversitemiz tarafından belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Fakültemiz kontenjanı 2500 olarak belirlenmiştir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına lisans öğrencilerinden son sınıf, beklemeli ve […]

Dokuz Eylül Üniversitesi Formasyon İlanı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

 1. 25.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açma yetkisi üniversitelere bırakılmıştır.
 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Üniversitemiz tarafından belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Fakültemiz kontenjanı 2500 olarak belirlenmiştir.
 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına lisans öğrencilerinden son sınıf, beklemeli ve mezunlar başvuru yapabilecektir. Son sınıf ve beklemeli öğrencilerin 2016 Bahar Dönemi sonuna kadar mezun olabilecek durumda olmaları ve başarısız olup alttan aldıkları ders sayısının en çok 3 ders olması durumunda başvuru yapabileceklerdir. Ara sınıftaki öğrencilerle 2016 Bahar Dönemi sonuna kadar mezun olabilecek durumda olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 1. 12.11.2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Hakkında Açıklaması gereği Üniversitemize ayrılan kontenjanın %75’i Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına, geriye kalan %25’i ise diğer üniversite öğrenci ve mezunlarına ayrılmıştır.
 1. Üniversitemize tahsis edilen kontenjanların alanlara göre dağılımı, 12.11.2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Hakkında Açıklaması gereği, talep ve istihdam dengesi gözetilerek alanlardan yapılacak olan başvuru sayısına göre, gerektiğinden yakın alanlar birleştirilerek belirlenecektir. Bunu belirlemek için ön başvurular alınacak, bir alana yapılan toplam başvuru sayısının başvuru yapılan tüm alanlara oranı belirlenecek, üniversitemize ayrılan kontenjan göz önüne alınarak bu oranlar çerçevesinde kayıt hakkı kazanan asil ve yedek listeler belirlenecektir.
 1. Daha önce Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına başvuru yapmış adayların eski başvuruları geçersizdir. Evrak teslim etmek suretiyle yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.
 1. Başvuru sırasında verilen belgeler ile başvuru sırasında istenilen evraklarda eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız evraklarla başvurular kabul edilmeyecektir.
 1. MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlarda (http://bef.deu.edu.tr/formasyon/duyuru (YENİ! Ağustos 2014 tarih ve 74 Sayılı değişiklik)) yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. ÜNİVERSİTEMİZDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖRGÜN EĞİTİM OLARAK UYGULANMAKTADIR. DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR. Her ders için %70 devam zorunluluğu, %30 devamsızlık hakkı bulunmaktadır.
 1. İki dönem halinde yürütülecek olan programımızın Birinci Dönemi 23 Aralık 2015 tarihinde başlayacaktır. Birinci Dönem dersler hafta içi (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) saat 17.00’dan sonra Hafta sonu (Cumartesi- Pazar) günleri saat 09.00’dan itibaren iki gurup olarak yapılacaktır. Ayrılan kontenjanın 1250’si hafta içi 1250’si hafta sonu ders yapacaktır. Kayıt sırasında öğrencilerden tercih alınacak hafta içi ve hafta sonu gurupları oluşturulacaktır. Kursiyerlerin yaptığı tercihlerde dengeli bir dağılımın olmaması durumunda çok olan guruptan az olan guruba fakülte yönetimince çekilen kura ile kaydırma yapılacaktır. Hafta içi ve hafta sonu listeleri oluşturulup ilan edildikten sonra gurup değiştirme teklifleri dikkate alınmayacaktır.İkinci Dönemde alınması gereken Öğretmenlik Uygulaması dersi (MEB bünyesindeki okullarda uygulamaya gidilecek olunması nedeniyle) okulların kapanma tarihine göre ayarlanarak 4 Nisan-20 Mayıs 2015 tarihleri arasında haftada 2 gün hafta içi yapılacaktır.
 1. Başvurularda kontenjandan fazla başvuru olması durumunda; Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre öncelikle mezunlarda not ortalaması, son sınıf öğrencilerinde ise önceki üç yılın genel not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirmede ALES puanı aranmayacaktır. Not ortalamasının eşit olduğu durumlarda ise, yaşı küçük olanın tercih edilmesi kriterleri esas alınarak her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan edilecektir.
 1. Not belgelerinde not çevrimleri kabul edilmeyecek olup, üniversitemiz tarafından Yükseköğretim Kurulu’nun Not Dönüşüm Tablosuna göre Dekanlığımızca (Bilgi İşlem tarafından) çevrim yapılacaktır.
 1. Kontenjanların dolmaması durumunda yedek öğrenciler kayıt yaptırabilecek, buna rağmen yine de kontenjanın dolmaması durumunda ise bu boş kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer alanlara aktarılacaktır.
 1. Açılan Programın ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027 TL) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade edilemeyecektir.
 1. Başvurular 9 Aralık – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Fakültemiz web sayfasında “FORMASYON ÖN KAYIT” programına bilgi girişi yapıldıktan sonra Buca Eğitim Fakültesi Formasyon Birimine istenilen evrakların şahsen teslim edilmesi yoluyla yapılacaktır. Evrak teslim etmeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 1. Asil olarak ilan edilen listede yer alanların kesin kayıtları 15-16 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır. Kayıt yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.
 1. Boş kalan kontenjanlar 19 Aralık 2015 Cumartesi günü Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.
 1. Boş kontenjanlara kayıtlanmak isteyen yedek adayların 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da Fakültemiz konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 1. Kayıt için yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre isimler okunacak ve o an hazır bulunan yedekler içinden alanlara göre boş kontenjan sayısı kadar adayın kesin kaydı yapılacaktır.

Başvuru için İstenen belgeler

Mezunlar için;

1) Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların

Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

2) Onaylı Lisans Not Transkripti (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

4) Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Son Sınıf Öğrencileri için;

1) Onaylı Öğrenci Belgesi (2015’te alınmış)

2) Onaylı Lisans Not Transkripti (Aralık 2015’te alınmış) (Onaysız veya Onaylı

olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul

edilmeyecektir

3) Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 1. Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak için (her dönem okutulacak dersler için) o dönemin ilk haftası içinde istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilmek için başvuru tarihleri Fakültemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Ders Muafiyeti için İstenen evraklar

 1. a) Başvuru dilekçesi (internetten alıp doldurulacaktır).

http://bef.deu.edu.tr/formasyon.php

 1. b) Not durum belgesi (onaylı: ıslak imzalı ve mühürlü)
 2. c) Ders içerikleri (onaylı: ıslak imzalı ve mühürlü)
 3. d) Öğretmenlik uygulaması için 1 yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığına ilişkin belge

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Anlık paylaşımlar, soru-cevaplar, başvuru durumları Facebook sayfasından sürekli güncellenmektedir. Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız 

 

YORUMLAR


  8 YORUM

  • Formasyon Aralık 8, 2015

   Iyi aksamlar hangi bolumler goremedim.

   Cevapla

  • Cimmam Aralık 10, 2015

   Hangi bölümler olduğu yazmiyor.ilgilenirseniz sevinirim.

   Cevapla

  • yigit Aralık 15, 2015

   yedek kaç kişi alınır sosyolojiden

   Cevapla

   • admin Aralık 15, 2015

    Merhabalar, bunun hakkında bir şey söylememiz maalesef mümkün değil.

    Cevapla

  • Ozge Aralık 16, 2015

   Merhabalar, Ben başvuruda bulunmadim. Eğer kontenjanda açık olursa basvurabiliyor muyum?

   Cevapla

   • admin Aralık 17, 2015

    Merhabalar, şu an maalesef bir ek alım söz konusu değil.

    Cevapla

  • ibrahim Aralık 18, 2015

   merhabalar o kadar şanslıyım ki sosyolojide 4 kontenjan var 5.yedekteyim zaten olsada iş güçten dolayı hafta sonu kontenjanı dolmus hafta içi 4 kişi alıncak dersler saat 1700 da devamsızlıktan kalınır pofff

   Cevapla

  • Burcu Temmuz 26, 2016

   Formasyon Basvurulari ne zaman basliyo acaba.bi turlu bulamamdm

   Cevapla

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır İnternet sitemizde yayınlanan makale, yazı ve dokümanlar izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.