• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
İstanbul Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

İstanbul Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

Yedek Listedeki Tüm Adaylar Kesin Kayıt Hakkı Kazanmıştır! YENİ DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON “YEDEK” LİSTELERİN KESİN KAYITLARI Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yeni Dönem Kayıtlarına ilişkin 02 EKİM 2016  tarihinde açıklanan listelerdeki, ilgili alanlarda ismi YEDEK LİSTEDE bulunan tüm adaylar kesin kayıda hak kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi Formasyon sonuçları için TIKLAYINIZ Pedagojik Formasyon Yeni Dönem Başvuruları 27 Eylül 2016 saat 12:00‘dan […]

Yedek Listedeki Tüm Adaylar Kesin Kayıt Hakkı Kazanmıştır!

YENİ DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON “YEDEK” LİSTELERİN KESİN KAYITLARI

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yeni Dönem Kayıtlarına ilişkin 02 EKİM 2016  tarihinde açıklanan listelerdeki, ilgili alanlarda ismi YEDEK LİSTEDE bulunan tüm adaylar kesin kayıda hak kazanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Formasyon sonuçları için TIKLAYINIZ

Pedagojik Formasyon Yeni Dönem Başvuruları 27 Eylül 2016 saat 12:00‘dan sonra başlayacaktır.

Başvuru Klavuzu’nu okumadan, lütfen başvurularınızı yapmayınız.

Klavuz için TIKLAYINIZ.

İstanbul Üniversitesi Mezunları, Diğer Üniversite Mezunları, ve Diğer Üniversite Öğrencileri Başvurusu İçin;

http://basvuru.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi 4. sınıf öğrencileri  (Mevcut Kullanıcı Adı ve Şifrelerini Kullanacaklar), Başvurusu İçin;

http://aksis.istanbul.edu.tr/

Detayları görmek için TIKLAYINIZ.

Başvuru Dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ. (Bu dilekçe kesin kayda hak kazanıldığı zaman doldurulup getirilecektir.)

DİKKAT : Çift Anadal yapan ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’na lisans alanından veya çift anadalından başvuru yapacak öğrenciler; başvurularını Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi Öğrenci İşleri’ne şahsen yapacaklardır.

DİKKAT : Aksis’ten başvuru yapacak öğrenciler yalnızca ‘şu anda aktif İstanbul Üniversitesi’nde’ olan öğrencilerdir. İstanbul Üniversitesi yeni mezunları da dahi olmak üzere mezunlar ve diğer üniversite öğrenci ve mezunları http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapacaklardır.

**Not: Genel kontenjan 3000 kişidir.

PROGRAM DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi 100’lük Sistemdeki Notların 4’lük sistemdeki karşılıklarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B0SANS-NOT-D%C3%96N%C3%9C%C5%9E%C3%9CM-TABLOSU.pdf

DİKKAT : Dönüşüm Tablosunu yalnızca 100’lük sistemde notu olan adaylar kullanacaklardır. Transkriptinde 4’lük sistemde notu bulunan adaylar dönüşüm tablosu kullanmayacak, transkriptlerindeki notları beyan edeceklerdir.

Hem 4’lük hem 100’lük sistemde notu bulunan adaylar dönüşüm tablosunu kullanmadan kendi transkriptelerindeki 4’lük notlarını beyan edeceklerdir.

DİKKAT : Dönüşüm tablosunun incelenirken doğru sütunların incelenerek 100’lük notun karşılığının yazılması gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

 1. Fakültemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının:
 1. a) %75’i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına
 2. b) %25’i ise Diğer Üniversite 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına ayrılacaktır.
 3. c) Toplam kontenjan 3000 kişidir.
 4. İstanbul Üniversitesi öğrenci ve mezunları için ayrılan %75’lik kontenjanın; %25’i İstanbul Üniversitesi Mezunlarına, %75’i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencilerine; Diğer Üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunları için ayrılan %25’lik kontenjanın; %50’si Diğer Üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencilerine, %50’si Diğer Üniversitelerin Mezunlarına ayrılmıştır.
 5. Programa başvuracak adayların not ortalamasının (AGNO, GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
 6. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;
 1. a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Transkriptinde veya Geçici Mezuniyet

Belgesinde/Diplomasında not ortalaması yalnızca 100’lük sisteme göre yer alan (4’lük sistemde notu olmayan) bütün adayların notları İstanbul Üniversitesi’nin Dönüşüm Tablosu’na göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.

 1. b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO/GANO) ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas alınarak bakılacak; eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
 2. İlgili usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70; uygulamalı derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.
 3. Ön başvuruların yoğunluğu gözetilerek, aşağıdaki 35 alanda program açılacak, yeterli başvurunun olmaması halinde listelenmiş olan 35 alandan az başvuru olan programlar kapatılacak ve kontenjanlar diğer alanlara kaydırılacaktır.
** KONTENJANLARIN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI BAŞVURU YOĞUNLUĞUNA GÖRE YAPILACAKTIR. ADALET
ALMANCA
ARAPÇA
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DENİZCİLİK
DİN KÜLTÜRÜ
EĞLENCE HİZMETLERİ
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
FELSEFE
FİZİK
FRANSIZCA
GAZETECİLİK
GÖRSEL SANATLAR
HALKLA İLİŞKİLER
İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ
İNGİLİZCE
İSPANYOLCA
İTALYANCA
KİMYA
LABORATUVAR HİZMETLERİ
MATEMATİK

Yukarıdaki tabloda gösterilen alanlara başvuru yapabilecek mezuniyet alanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_08/08032940_9_cizelgeveesaslar.pdf

 1. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır.
 2. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 3. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle online ön kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU TAKVİMİ

NOT: Başvuru ve kesin kayıt tarihleri uzatılmayacak olup, bu süre içerisinde başvuru ve kesin kaydını yaptırmayan adayların herhangi bir mazeretle kaydı alınmayacaktır.

Ön Başvuruların Alınması (27.09.2016 – 28.09.2016 – 29.09.2016 – 30.09.2016 tarihlerinde alınacak; “30.06.2016 Tarihinde Saat 17:00’de başvurular kapanacaktır.)

İstanbul Üniversitesi Mezunları, Diğer Üniversite Mezunları, ve Diğer Üniversite Öğrencileri Başvurusu İçin;

http://basvuru.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi 4. sınıf öğrencileri (Mevcut Kullanıcı Adı ve Şifrelerini Kullanacaklar), Başvurusu İçin;

http://aksis.istanbul.edu.tr/

Ön Başvuruların Değerlendirilerek Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi (02.10.2016 http://formasyon.istanbul.edu.tr adresinde ilan edilecektir.)

Asil Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması (04.10.2016 – 05.10.2016 – 06.10.2016 ve 07.10.2016)

Yedek Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması (11.10.2016 ve 12.10.2016)

Pedagojik Formasyon Eğitiminin Başlangıcı (30.10.2016 – Yerler ve Akademik Takvim İlan Edilecektir.)

Dersler haftasonu 08:30 – 20:30 saatleri arasında yapılacaktır.

PROGRAMA KESİN KAYIT

NOT: Programa kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları beyan esasına dayalı olduğundan; yanlış veya eksik beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmayacaktır. Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evraklarının herhangi birinin eksik olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 Lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi. (Noter tasdikli olacak veya aslını ibraz etmek koşulu ile fotokopisini getiren adayların belgeleri kurumumuzca aslı gibidir yapılacak.)

 Lisans mezunları için onaylı not döküm belgesi. (Transkript, noter tasdikli olacak veya aslını ibraz etmek koşulu ile fotokopisini getiren adayların belgeleri kurumumuzca aslı gibidir yapılacak)

 Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi (Aslı)

 Başvuru Dilekçesi (Web sayfamızdaki ilgili duyurudan indirebilirsiniz.)

 Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek koşulu ile)

 2 Adet vesikalık fotoğraf

 Öğrenim ücretinin (2.052,00 TL) belirlenen ilk taksitinin (1.026,00 TL) yatırıldığına dair dekont.

Ücretlerin hangi bankaya ve ne şekilde yatırılacağına dair açıklamalar Kesin Kayda Hak Kazananların Listesi ile birlikte ilan edilecektir.

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

16 yorum

 1. Merhaba, formasyon eğitimi her zaman 2 dönem mi sürüyor? Yani daha kısa süreli formasyon eğitimi almak mümkün mü?

 2. İşletme mezunları muhasebe ve finansmandan alabiliyor mu veya işletme mezunlarına hangi üni formasyon veriyor

  • Muhasebe ve finasman zaten işletme mezunları içindir.hangi üniversiteye başvuracağın üniversitelerin başvuru şartlarında yazar.

 3. peki neden giriş yapmama rağmen formasyon seçeneğini göremiyorum? nasıl bu seçeneği bulabilirim? sayfada sadece ikinci üniversite, yatay geçiş seçenekleri var

 4. neden sayfada formasyon seçeneğini bulamıyorum? giriş yaptım ancak sayfada sadece yatış geçiş ya da ikinci üniversite seçeneği var. yardımcı olur musunuz?

 5. Merhaba, radyo sinema tv listede yok 🙁 gazetecilik halklailiskilere basvuru yapabilirmiyim radyo sinema tv mezunuyum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsor