USD
3,6101
EURO
3,8973
ALTIN
142,9828

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yaz Formasyon İlanı

☞  Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi telefonunuza gelsin   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016 Yaz Dönemi Yeni Başvuru İlanı  (Mezunlar İçin) 30.06.2016 tarihinde yapılan 99 Sayılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yaz Dönemi için 500 kontenjan verilmiştir. 18.07.2016 tarihinde YEDEK listeden yapılan yerleştirmede […]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yaz Formasyon İlanı

☞  Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi telefonunuza gelsin  GooglePlay

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
2016 Yaz Dönemi Yeni Başvuru İlanı 
(Mezunlar İçin)
30.06.2016 tarihinde yapılan 99 Sayılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yaz Dönemi için 500 kontenjan verilmiştir. 18.07.2016 tarihinde YEDEK listeden yapılan yerleştirmede de, ilan edilen alanlar için kontenjanların tamamı kullanılmamıştır.

Boş kontenjanlar için,  öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgede (Ek – 1) yer alan “tüm öğretmenlik alanlarında” şahsen veya noter vekaletli olarak yeni başvuru kabul edilecektir.

Programa başvuru süreci ile ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır:

20 Temmuz  – 22 Temmuz 2016 Başvuru Tarihi
Başvuru Adresi EĞİTİM FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ (Şahsen)
25 Temmuz 2016 Sonuçların İlanı
25-26 Temmuz 2016 Kesin Kayıt
Telefon 0 464 5328454/2300
e-posta eğitim@erdogan.edu.tr

*Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, mezuniyet ile transkript belgelerini kayıt sırasında ibraz edeceklerdir. Programlara  müracaat edenlerin sıralamasında  100’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük sistemde mezuniyet notu olmayan öğrenciler kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ün  not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
**Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti; 02.12.2015 tarih ve 325 Sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunları için 1500 TL, diğer üniversite mezunları için 1800 TL olarak belirlenmiştir. Programa kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler bu ücretin yarısını yaz yarıyılı ve diğer yarısını ise güz yarıyılı ders kayıtları esnasında ilgili banka hesabına peşin olarak yatıracaktır.
***Formasyon programının yaz dönemi dersleri, Uzaktan Eş Zamanlı Öğretim Yoluyla  ve güz dönemi dersleri ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde Yüz Yüze Öğretim yoluyla verilecektir. Her iki yarıyıldaki sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde yapılacaktır. Programda öğrencilerin derslere devam, ders geçme vd. hususlar “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 2016 Yaz Dönemi Başvuru Sonuçlarını (Mezunlar İçin) görmek için TIKLAYINIZ

NOT: Kesin Kayıt için gerekli belgeler buradan duyurulacaktır. Yedek yerleştirmeler için  web sayfamızı takip ediniz.

30.06.2016 tarihinde yapılan 99 Sayılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunda, Fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yaz Dönemi için 500 kontenjan verilmiştir.

2015-2016 Eğitim – Öğretim Yılı Yaz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına, 06-30 Haziran 2016 tarihleri arasında alınan ön başvurularda yeterli başvuru yapılan aşağıdaki öğretmenlik alanlarında (Ek- 1) ve yalnızca Lisans Mezunları başvurabilecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi” uyarınca yürütülecektir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapılabilecek öğretmenlik alanları ile bu alanlara başvuru yapabilmek için gerekli bölüm / program bilgileri Ek-2’de yer alan belgede belirtilmiştir. Bu bağlamda, adayların, başvuru yapmadan önce öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgeyi incelemeleri ve daha sonra uygun alana başvuru yapmaları gerekmektedir. Uygun alana başvuru yapmayan adaylar, kesin kayıt hakkı elde etse bile kayıtları kesinlikle yapılamayacaktır.

Uygulanacak akademik takvim ile ilgili hususlar ilan edilmiştir. Programa başvuru süreci ile ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır:

02 Temmuz  – 10 Temmuz 2016 Başvuru Tarihi
Başvuru Adresi Başvuru yapmak için tıklayınız.
11 Temmuz 2016 Sonuçların İlanı
12 – 14 Temmuz 2016 Kesin Kayıt / Ders Kayıtları
18 Temmuz 2016 Derslerin Başlaması
Telefon 0 464 5328454/2300
e-posta eğitim@erdogan.edu.tr

*Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, mezuniyet ile transkript belgelerini kayıt sırasında ibraz edeceklerdir. Programlara  müracaat edenlerin sıralamasında  100’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük sistemde mezuniyet notu olmayan öğrenciler kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ün  not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

**Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti; 02.12.2015 tarih ve 325 Sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunları için 1500 TL, diğer üniversite mezunları için 1800 TL olarak belirlenmiştir. Programa kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler bu ücretin yarısını yaz yarıyılı ve diğer yarısını ise güz yarıyılı ders kayıtları esnasında ilgili banka hesabına peşin olarak yatıracaktır.

***Formasyon programının yaz dönemi dersleri, Uzaktan Eş Zamanlı Öğretim Yoluyla  ve güz dönemi dersleri ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde Yüz Yüze Öğretim yoluyla verilecektir. Her iki yarıyıldaki sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde yapılacaktır. Programda öğrencilerin derslere devam, ders geçme vd. hususlar “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.

Ek – 2. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının yer aldığı 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı, Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisi için tıklayınız.

Ek-1. Başvuru Yapılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Alanları

1.    Adalet
2.    Beden Eğitimi
3.    Biyoloji
4.    Coğrafya
5.    Denizcilik
6.    Din Kültürü ve Ahlk. Bil/İHL. M. D.
7.    Felsefe
8.    Fizik
9.    Kimya/Kimya Teknolojisi
10. Matematik
11. Muhasebe Finansman/ Pazarlama ve Perakende
12. Sağlık
13. Tarih
14. Türk Dili ve Edebiyatı

 

YENİ DUYURU: 30.06.2016 tarihinde yapılan 99 Sayılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yaz Dönemi için 500 kontenjan verilmiştir. Kontenjanların öğretmenlik alanlarına göre dağılımı, akademik takvim ve başvuru süreciyle ilgili duyuru en kısa sürede yapılacaktır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

YAZ DÖNEMİ ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI

(2015-2016 Bahar Yarıyılı Sonunda Mezuniyet Aşamasında Olanlar ve Mezunlar İçin)

Fakültemizde 2015-2016 Eğitim – Öğretim yılı Yaz döneminde başlanarak, 2016-2017 Güz Yarıyılı sonunda tamamlanmak üzere Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılabilmesi için çalışma başlatılmıştır. Programın açılmasıyla ilgili son kararın verilmesinde yetkili birim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu olup, henüz kesinleşmiş bir karar söz konusu değildir.

Programın açılmasının uygun bulunması durumunda, programa içinde bulunduğumuz dönem sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Açık Öğretim Fakültesi Lisans programları öğrencileri ile mezunlar başvurabileceklerdir.

Programın yaz dönemi derslerinin tamamı uzaktan eşzamanlı öğretim yoluyla, güz yarıyılı derslerinin tamamı ise yüz yüze (Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde) öğretim yoluyla verilecektir.

 Programa ön başvuru yapabilmek için ilerleyen sayfalardaki bilgileri eksiksiz girmeniz ve en son sayfayı mutlaka kayıt etmeniz gerekmektedir!

RTEÜ Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Birimi

Not: Halihazırda, üniversitemizin üçüncü sınıfında okuyan öğrenciler için 2016-2017 güz döneminden başlamak üzere yeni bir program açılacaktır. 

☞ Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

Facebook Formasyon Duyuru sayfasını beğenmek için tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin TıklayınızFacebook-icon

YORUMLAR


  23 YORUM

  • merve Mayıs 30, 2016

   recep tayip üniversitesinde din kültürü öğretmenliği için formsyon vermiyorlar heralde butonda seçeneklerde yok

   Cevapla

   • Bülent mavi Temmuz 10, 2016

    Din kültürü ahlak bilgisi/ihl yazısı var ya... Başvuru yapmadan tüm açıklamaları okuyalım lütfen

    Cevapla

  • kaan Mayıs 30, 2016

   burda recep tayyip üniversitesi telefon olarak ev telefonumu istiyor .o da yok cep yazıyrm kabul etmiyor

   Cevapla

  • ŞÜKRAN Mayıs 31, 2016

   Lütfen güz dönemi dersleri de uzaktan eğitimle olsun.Bu şekilde karar verilirse çok seviniriz. Başka illerde çalışıyoruz.

   Cevapla

   • Günsenin Temmuz 2, 2016

    Keskeee

    Cevapla

  • emel Haziran 9, 2016

   derslerin tamamı uzaktan eğitimle olursa biz çalışanlarında bu programdan yararlanabilmeleri sağlanmış olur. formasyon programında staj bölümünün yüz yüze eğitimle olması, öğretmenlik yapabilmek için pratik kazanma açısından önemli olduğunu düşünüyorum. ancak yapılacak stajlarında bulunduğumuz şehirdeki okullarda yapma imkanının verilmesi hem çalışma hayatımızı hemde bu sırada formasyonla ilgili eğitimimizi tamamlamamıza olanak sağlayacaktır.

   Cevapla

  • nuh Haziran 10, 2016

   güz dönemi uzaktan eğitim olsa süper olur. örgün eğitim olacaksa hafta kaç gün olacak acaba 1 günse idare edilir yoksa mümkün değil?

   Cevapla

  • Adem Haziran 17, 2016

   Sakın kayıt olmayın arklar..ilgi yok sistem yok para tuzağı kurmuş rteu..stajda konusu skandal...öğrenciye hiç destek yok ,problem çözecek muhatap yok..çok ekmek yemesi lazım bu unv nin

   Cevapla

  • özge Haziran 28, 2016

   Sonuçlar ne zaman aciklancak bilgisi olan var mi?

   Cevapla

  • emrah Haziran 30, 2016

   son sayfayı kaydetmedim bir sıkıntı olur mu arkadaşlar ? ne dersiniz

   Cevapla

  • MEHMET ALİ Temmuz 1, 2016

   Ön başvuru için tıklıyorum karşıma bu yazı cıkıyor, karşılaşan var mı benden başka ? ''PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU isimli anket tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz. ''

   Cevapla

   • Kahraman Temmuz 2, 2016

    Aynen dostum bende ayni yaziyla karsilasiyom

    Cevapla

    • Özge ay Temmuz 8, 2016

     Ben de aynı yazıyla karşılaştım

     Cevapla

  • cihan Temmuz 2, 2016

   pazarlama için turizm ve otelcilik öğretmenliği/eğitimi yazıyor bn turizm işletmeciliği mezunuyum eğitimi kelimesi ne göre bu bölüme başvuru yapabiliyor muyum

   Cevapla

  • Eser Temmuz 10, 2016

   Güz dönemi bende uzqktan olsun veya stajı bulunduğumuz şehirden yapalım lutfen

   Cevapla

  • esra Temmuz 11, 2016

   Arkadaşlar formasyon sonuçları açıklandı mı?

   Cevapla

  • Mustafa Temmuz 11, 2016

   Arkadaşlar Beden eğitimi öğretmenliği alan var mi bu üniversiteden

   Cevapla

  • Fatma Temmuz 12, 2016

   Arkadaşlar merhaba , ben sosyoloji mezunuyum sosyoloji yoktu felsefeye başvurdum biz felsefe grubu öğretmeni olarak atanıyoruz bu şekildr başvursam online başvurum ile değerlendirilir mi formasyon sertifika proğramı sadece sertifika para verene genelde veriliyor arıyorum ulaşamıyorumda sizin bu konuda düşünceleriniz nedir ?

   Cevapla

  • Eser Temmuz 12, 2016

   Benim transkript belge m yok acaba 1 hafta sonra getirsem olurmu

   Cevapla

  • sibel Temmuz 16, 2016

   Arkadaşlar yedeklerden kayıt yaptırmak için 18 temmuzda gidecek olan varmı

   Cevapla

   • Sevgi Temmuz 17, 2016

    Evet ben gidiyorum

    Cevapla

  • Sevgi Temmuz 17, 2016

   Ewet ben gidiyorum

   Cevapla

  • Hayri Temmuz 20, 2016

   Hasta ve yasli bakimi alani cok az universitede aciliyor.acilmasi icin ne yapabiliriz bilgisi olan varmi

   Cevapla

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır İnternet sitemizde yayınlanan makale, yazı ve dokümanlar izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.