• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Sözleşmeli Öğretmenlik ve Mülakat KHK İle Resmileşti

Sözleşmeli Öğretmenlik ve Mülakat KHK İle Resmileşti

☞ Öğretmen atamaları sürecini yakından takip etmek için uygulamamız indirebilirsiniz  OHAL’in ilanından sonra Kanun Hükmünden Kararnameler yayımlanmaya başlanmıştı. 27 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bir KHK ile sözleşmeli öğretmenlikle ilgili kararlar resmileşmiş oldu. Sizlere daha önce sözleşmeli öğretmenlikle ilgili bilmeniz gereken maddeleri soru-cevap şeklinde aktarmıştık. Aşağıdaki linkte ilgili yazımızı bulabilirsiniz. Sözleşmeli Öğretmenlik Hakkında Bilmeniz […]

☞ Öğretmen atamaları sürecini yakından takip etmek için uygulamamız indirebilirsiniz GooglePlay

OHAL’in ilanından sonra Kanun Hükmünden Kararnameler yayımlanmaya başlanmıştı. 27 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bir KHK ile sözleşmeli öğretmenlikle ilgili kararlar resmileşmiş oldu. Sizlere daha önce sözleşmeli öğretmenlikle ilgili bilmeniz gereken maddeleri soru-cevap şeklinde aktarmıştık. Aşağıdaki linkte ilgili yazımızı bulabilirsiniz.

Sözleşmeli Öğretmenlik Hakkında Bilmeniz Gereken Konular İçin TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ KHK NIN DETAYLARI

(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecedeki öncelikli yörelerde görev almak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atamr.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

Facebook Öğretmen Sayfamızı beğenmek için tıklayınız

Soru – Cevap Paylaşımları yapabileceğiniz Facebook Öğretmen Grubumuza katılmak için tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsor