Manşet, Memurlar

Bir Memur İşe 6 Gün Gitmezse Görevden Atılır Mı?

Z

İşe gidilmeyen gün sayısına ve bu günlerin kesintili olup olmamasına ilişkin Devlet memurlarına bazı disiplin yaptırımları uygulanmakla beraber, işe gelmeyen memurun işten çıkarılması bile söz konusu olabilir.

Görev Başında Bulunmamanın Cezaları:

 

– Göreve geç gelme, erken ayrılma veya görev yerini terk

Mazeretsiz veya izinsiz olarak göreve geç gelen, görevden erken ayrılan veya görev yerini terk eden memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususu yazılı olarak bildirilmek suretiyle UYARMA cezası verilir.

 

– Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmeyen memura, brüt aylığının 1/30 – 1/8 arasında kesilmesi suretiyle AYLIKTAN KESME cezası verilir.

 

– Kesintisiz Şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 Veya 9 Gün Göreve Gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün göreve gelmeyen memura, fiilin ağırlık derecesine göre; bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulması suretiyle KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilir.

– Kesintisiz 10 Gün Göreve Gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 10 gün göreve gelmeyen memur, yazılı müracaatı aranmaksızın ÇEKİLME isteğinde bulunmuş sayılır.

 

– Bir Takvim Yılı İçerisinde Toplam 20 Gün Göreve Gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak bir takvim yılında toplam 20 gün göreve gelmeyen memura, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası verilir.

 

– Özürsüz Ve Kesintisiz Olarak 3 – 9 Gün Göreve Gelmemek

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve halleri saydığı 125/D maddesinde, “Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek” fiiline de yer vermiştir.

Bu fiili işleyen Devlet memurları hakkında, 657 sayılı Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak disiplin soruşturması neticesinde ve ilgili disiplin kurulunun kararı alınmak suretiyle, atamaya yetkili amiri tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerekmektedir. (verilen ceza bir alt ceza şeklinde uygulanabilir)

Öte yandan, özürsüz ve kesintisiz olarak 3 – 9 gün göreve gelmediği için hakkında disiplin cezası uygulanan (bir alt ceza şeklinde uygulama yapılmış olsa bile) Devlet memuru, 10 yıl içinde yeniden 3-9 gün işe gelmeme fiilini işlediğinde yine hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir ve uygulaması ise bir derece ağır olan “DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA” cezası şeklinde olur.

Ayrıca, özürsüz ve kesintisiz olarak 3 – 9 gün göreve gelmeyen memurun öğrenim durumu itibariyle ilerleyebileceği son kademede bulunması durumunda, hakkında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının ikinci uygulaması memuriyetle ilişiğinin kesilmesi şeklinde olur.

 

6 Gün İşe Gitmemek Memuriyetten Çıkarılmaya Neden Olabilir

Özürsüz ve kesintisiz olarak 3 gün göreve gelmemek, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiil sayılmaktadır.

Göreve gelmediği için hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen (veya aylıktan kesme cezası şeklinde uygulama yapılan) memurun, 10 yıl içinde yeniden özürsüz ve kesintisiz olarak 3 gün göreve gelmemesi durumunda, hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanması gerekecektir.

Öte yandan,  göreve gelmediği için hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memurun ilerleyebileceği son kademede olması durumunda, 10 yıllık süre sınırlaması da olmaksızın, yeniden özürsüz ve kesintisiz olarak 3 gün göreve gelmemesi durumunda, Devlet memuriyeti ile ilişiğinin kesilmesi gerekecektir.

Görüldüğü üzere, iki defa özürsüz ve kesintisiz 3 gün göreve gelinmemesi (toplam 6 gün) memuriyetten çıkarılma sonucunu doğurabilmektedir.

Kaynak: memurunyeri.com

Bir Memur İşe 6 Gün Gitmezse Görevden Atılır Mı?” İçin 2 Sıkça Sorulan Sorular

  1. hülya dedi ki:

    Kesintili 4 gün gelmemek cezası ne olmalıdır

  2. yunus emre dedi ki:

    ben ankara ünüversitesine 4 b li destek personeli olarak atandım 657 sayılı kanun ile atandım 1 ayı doldurduktan sonra kaç gün devamsızlık yaparak işten çıkabilirim .işe başlangıç 31. 03.2022. ne olur yardımcı olun . veya istifa dilekçesi nasıl verilir yardımcı olun bana piskolojim bozuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir