Emekli

Emeklilikte Makam tazminatı Nasıl Kazanılır?

9k=

Devlet memurlarından bazı unvanlara sahip olanlar emekli maaşlarının haricinde yüksek hâkimlik, temsil ve görev tazminatı ödemeleri de alabilmektedir. Yalnız bu ödeme 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanun kurallarına göre emekli maaşı alanları kapsamaktadır. Yani yalnızca 2008 yılının Ekim ayından daha önce çalışmaya başlamış memur emeklilerini kapsamaktadır.

Makam Tazminatında Prim Kesintisi Olur Mu?

Memur çalışır durumdayken herhangi bir prim kesintisine uğramaz.

Memur emekli olduğunda emekli maaşında herhangi bir prim kesintisi olmaz.

Bu tazminatlar belirlenirken dikkate alınan noktalar memurun kadro, görev ya da rütbe nedeniyle farlı olan rakamlardır. Emeklilik maaşında gösterge rakamı ile memur katsayısı çarpılır ve çıkan sonuç, emekli memurun aylığına eklenir.

Makam Tazminatında 2 Yıl Şartı Var Mı?

Emekli olmuş bir memur makam tazminatı alabilmek için makam tazminatlı görevleri minimum 2 yıl olmalıdır. 2 yılın altında görev yapanlar bu tazminattan faydalanamamaktadır.

Maka Tazminatındaki 2 Yıl Şartı Kesintisiz Mi Olmak Zorunda?

2 yıl süre zorunluluğu kesintisiz olacak diye bir kural yoktur. Burada önemli olan 1 yıl aralıklarla da olsa 2 yıl makam tazminatı görevi yapmış olanlar makam tazminatı almaya hak kazanabilmektedir.

2 yıllık sürenin istisnaları

İlk istisna eğer memur 12/02/2000 tarihinde yayımlanan 4505 sayılı kanundan önce iki yıldan az makam tazminatı görevinde bulunmuş ise bu kişi yine de makam tazminatı alabilir.

İkinci istisna ise, eğer kişi makam tazminatlı görevini yaparken vefat etmişse bile bu kişinin eşi ve çocuklarına aylık bağlanırken makam tazminatı da eklenmektedir. Burada sadece ölüm hali kabul edilmektedir.

2 Yıllık Süreye Hangi Unvanlar Dâhil Edilmiştir?

Memurun emekliliğinde makam tazminatında faydalanabilmesi için 2 yıllık süreye eklenen unvanlar: müşavirlik ve uzmanlık gibi görevlerdir. Yalnız bunları ihtisas konusu görevler ise 2 yıllık süreye dâhil edilmemektedir. Yani 2 yıllık süreye dâhil edilebilecek unvanlar ile beraber bu 2 yılın dolması için ön şart olarak ilk önce makam tazminatlı bir meslekte minimum altı ay kalması gerekir.

Temsil Ve Görev Tazminatı

Makam tazminatı alan emekli ayriyeten görev ya da temsil tazminatı da alabilmektedir.

Temsil tazminatı alabilmek için makam tazminatının 7000 ve üstü olan görev unvanı olmalıdır.

Görev tazminatı ise makam tazminatı 7000 den daha aşağıda makam tazminatı belirlenmiş görev unvanlarına ödenir.

Yüksek hâkimlik tazminatı makam tazminatı ile aynıdır. Yalnızca yüksek hâkimlik tazminatının isim değişikliği hâkimlik sınıfındakilere yapılan bir ödeme olduğu için isimleri ayrılmıştır.

Emekli Kamuda Çalışıyorsa Görev Ve Temsil Tazminatı Alabilir Mi?

Normal şartlarda emekli kişi kamuda çalışıyorsa görev ve temsil tazminatı alamaz ama bu durumun da bazı istisnaları vardır:

1- emekliliğin ardından eğitim ya da bilimsel araştırma kurum ve birliklerinde emekli maaşları kesilmeden çalışanlar alabilir.

2- bütün derece türündeki eğitim kurumu ya da eğitim biriminde ders ücreti ile ders görevi alanlar temsil tazminatı alabilir.

3- unvanı profesör olanların 29/031984 tarihli 2992 sayılı Kanun Madde 34 üncü maddesine göre görevlendirilmişse alabilir.

Konu ile ilgili kanun maddeleri:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 26 hükmü ile bu kanuna ekli makam tazminatı cetvelleri.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmü. Geçici Madde 208 hükmü.

4505 sayılı Kanun ve 631 ve 375 sayılı KHK. ler.

2802 sayılı Kanun, 270 sayılı KHK.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir