Gaziantep Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

Gaziantep Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI KESİN KAYIT SONUÇLARI VE KAYIT SÜRECİ formasyon-programi-kesin-kayit-duyurusu9892.pdf 20162-formasyon-basvuru-listeleriilan9892.pdf Değerli Öğretmen Adayları; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin kesin kayıt süreci hakkında bilgiler aşağıdadır.  İsimleri asil listede yer alan adayların kesin kayıtları 11-17 Mayıs 2016 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.  İsimleri yedek listede yer alan adaylardan kesin kayıt […]

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI KESİN KAYIT SONUÇLARI VE KAYIT SÜRECİ

formasyon-programi-kesin-kayit-duyurusu9892.pdf

20162-formasyon-basvuru-listeleriilan9892.pdf

Değerli Öğretmen Adayları;

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin kesin kayıt süreci hakkında bilgiler aşağıdadır.

 İsimleri asil listede yer alan adayların kesin kayıtları 11-17 Mayıs 2016 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 İsimleri yedek listede yer alan adaylardan kesin kayıt hakkı kazananlar 17 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Eğitim Fakültesi ana sayfasında ilan edilecektir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 18-27 Mayıs 2016 tarihlerinde 09.00- 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 Kayıtlar Gaziantep Eğitim Fakültesi C-Blok 2. katta yer alan salonda gerçekleşecektir.

 Kesin kayıt sürecinde adayların başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunu belgelemeleri istenecektir. Verdiği bilgilerde adaya sıralamada avantaj kazandıracak bir yanlış bilgi olması halinde kesin kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Ekteki dilekçenin doldurularak aday tarafından imzalanmış nüshası
 2. Mezuniyet Belgesi (Onaylı) veya Geçici Mezuniyet Belgesi* (Onaylı) (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.)

*Mezun durumda olduğunu beyan eden öğrenciler tarafından temin edilecektir.

 1. Lisans Not Transkripti (Onaylı)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf (4×6 ebadında) (Her bir fotoğrafın arkasında adayın Adı Soyadı, TC Numarası, Bölümü tükenmez kalemle yazılmalıdır).
 1. Öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 500 TL’nin Halk Bankası Gaziantep Üniversitesi

Şubesindeki TR84 0001 2001 3380 0080 0000 19 numaralı hesabına yatırıldığına dair

banka dekontu (Dekontta öğrencinin Adı-Soyadı-T.C. Numarası yer almalı ve

açıklama kısmında “Pedagojik Formasyon 1. Taksit” ibaresi bulunmalıdır.)

Öğrenim ücretinin Halk Bankasının tüm il ve ilçelerdeki şubeleri aracılığıyla

ödenmesi mümkündür.

NOTLAR

 1. Programa başlayanlar ilk hafta içinde yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirler.
 1. Öğrenim ücreti 4 taksit halinde ödenecektir. İlk taksit ücreti kayıt sırasında alınacaktır. Diğer taksitlerin ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ödeme Takvimi

Tarih Ödenecek

Tutar

Açıklama

İlan edilen kayıt tarihinde

*Asil listeden kayıt hakkı kazananlar

 11-17 Mayıs

**Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar

 18-27 Mayıs

500 TL * Banka dekontu kayıt esnasında

görevlilere teslim edilecektir.

5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında 527 TL * Banka dekontu Eğitim Fakültesi

B-Blok 3. Katta (305 Nolu Oda)

bulunan Pedagojik Formasyon

Birimine teslim edilecektir.

9-13 Ocak 2017 tarihleri arasında 527 TL

3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında 500 TL

 1. Eksik/yanlış başvuru yapan öğrencilerin kayıtları alınmayacağı gibi, yatırılan ücret de hiçbir surette geri iade edilmeyecektir.
 2. Kayıt dilekçesi ektedir; kayıt sırasında, bunun dışında herhangi bir dilekçe verilmeyecektir.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Başvuru ve Kayıt Duyurusu

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başvuracak adaylar için oluşturulan takvim aşağıda sunulmuştur.

25 Nisan – 6 Mayıs: Formasyon programına online başvuruların yapılması

10 Mayıs: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

11 – 17 Mayıs: Asil listeden kabul edilen öğrencilerin kayıtları

18 – 27 Mayıs: Yedek listeden kabul edilen öğrencilerin kayıtları

Gaziantep Eğitim Fakültesi

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kontenjan Dağılımı

Bölüm Sayı
Arkeoloji 50
Beden Eğitimi (Antrenörlük) 100
Beden Eğitimi (Yöneticilik) 100
Biyoloji 100
İlahiyat 100
İngiliz Dili ve Edb. 100
Kimya 50
Matematik 100
Müzik (Ses Eğitimi) 50
Müzik (Temel Bilimler) 50
Müzik (Türk Halk Oyunları) 50
Sosyoloji 50
Felsefe 50
Psikoloji 50
Tarih 150
Türk Dili ve Edb. 200
Gıda Mühendisliği 50
Gastronomi 50
Ebelik 100
Hemşirelik 150
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 100
İktisat 50
İşletme 100
Fizik 50

Programa Başvuru ve Kabul Şartları

1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına aşağıda belirtilen alanlarda ve ayrılan kontenjanlarda öğrenci kayıtları yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan sayıları belirlenirken, öğretmenliğe kaynaklık teşkil eden lisans programlarında üniversitemiz bünyesinde kayıtlı bulunan son sınıf öğrencilerinin sayısı dikkate alınmıştır.

2.Yukarıdaki tabloda belirtilen kontenjanların %75’i Gaziantep Üniversitesinin ilgili bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine tahsis edilecektir. %25’i ise mezun ve diğer üniversite öğrencileri için belirlenen kontenjanlardır.

3. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin programa başvuruda bulunabilmeleri için yukarıda belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencisi ya da mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Programa başvuru yapacak lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfı okumayanların 2013 ya da daha önceki yıllarda, hazırlık sınıfı okuyanların ise 2012 ya da daha önceki yıllarda Üniversitemize kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

5. Mezunlar için ayrılan kontenjanlara herhangi bir üniversitenin yukarıdaki tabloda belirtilen programlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

6. Programa başvuru yapan adayların transkript not ortalamaları yüksekten düşük puana göre sıralanacak ve kontenjan adedince en yüksek ortalamadan başlayarak kayıtlar alınacaktır.

7. Belli bir programda kontenjanın dolmaması halinde fazla başvuru yapılan programlara aktarım yapılabilecektir.

8. Programa başvurular online olarak http://formasyon.gantep.edu.tr/page/onkayit adresinden yapılacaktır. Başvuru esnasında adayların herhangi bir belge ibraz etmeleri gerekmemektedir. Fakat kesin kayıt yapılırken başvuruda verilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin gerekli belgeler adaylardan istenecektir. Başvuru sırasında verilen bilgilerin hatalı olmasından dolayı yaşanabilecek hak kaybından adaylar sorumludurlar.

9. Transkriptinde mezuniyet notunun 100’lük karşılığı bulunan adaylar bu notu online kayıt sistemine gireceklerdir. Bu öğrenciler kesinlikle YÖK çeviri tablosunu kullanarak bir hesaplama yapmayacaktır. *Ayrıca DGS ile lisans tamamlama yapmış/yapıyor olan öğrencilerin, her iki transkriptinde bulunan 100’lük sistemdeki notunun ortalamasını alarak online kayıt sistemine girmeleri gerekmektedir.

10. Programa başvuru sırasında online başvuru formunun aday tarafından hatasız ve eksiksiz (Türkçe karakterler kullanılarak) doldurulması gerekmektedir.

11. Online başvuru formuna yanlış bilgi girilmesi halinde, aynı TC numarası ile başvurunun yenilenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Sisteme girilen en son kayıt, başvurunun değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

12. Pedagojik Formasyon Programı kayıt ücreti 2054 TL’dir. Bu ücret adaylardan dört taksit halinde aşağıda belirtilen tarihlere göre tahsil edilecektir. Kayıt yaptıran adaylara, her ne sebeple olursa olsun ücret iadesi yapılmayacaktır

Ödeme Takvimi

Tarih Ödenecek Tutar Açıklama
İlan edilen kayıt tarihinde

*Asil listeden kayıt hakkı kazananlar 11-17 Mayıs

**Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar 18-27 Mayıs

500 TL  

 Banka dekontu kayıt esnasında görevlilere teslim edilecektir.

 

5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında 527 TL  

 Banka dekontu Eğitim Fakültesi B-Blok 3. Katta (B 305 nolu oda) bulunan Pedagojik Formasyon Birimine teslim edilecektir.

 

9-13 Ocak 2017 tarihleri arasında 527 TL
3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında 500 TL

 

NOT 1: Ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri kesin kayıt duyurusunda ilan edilecektir.

NOT 2: Dersler EYLÜL 2016 tarihinde başlayacak olup Pedagojik Formasyona ait akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.

Facebook Öğretmen Sayfamızı beğenmek için tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Facebook  Formasyon etkinlik sayfasını beğenmek için tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

42 yorum

 1. Arkadaşlar online başvuru olması derslerin de online olacağı demek değil mi bunu açıkca belirtmemişler kesin bilgisi olan var mı

 2. İlk ilanda birçok bölüm vardı ,yeni duyurudan iç mimarlık kaldırılmış mi yani,çok uzulmekteyim.admin bilginiz var mi

 3. Başvursam,kabul edilsem ama sıkıntı olup gidemezsem .bir şey olur mu .antep bayağı uzak olduğundan .

  • Bir sıkıntı olmaz, ancak başkasının hakkına girmiş olabilirsiniz. Bir de ücret öderseniz geri alamazsınız

 4. çalışma ekonomisi endüstri ilişkiler bölümü varmı iktisat işletme var aynı fakülte çıkışlıyız sonuçta

 5. Derslerin hangi gün yapılacağının kesinlikle bildirilmesi lazım. Ona göre başvuru yapacak olan bi sürü insan var

 6. Gaziantep nizip derslerin haftasonu olarak açıklamis Gaziantep 2016/2017 konuyla ilgili açıklama yapmamış haftaiçi mı yoksa haftasonu mu olcak bilgisi olan var mı rica etsem paylasabilir misiniz ona göre para yatırıp kayıt yapicaz

 7. Eşim çağdaş türk lehceleri ve edebiyatı mezunu.formasyon için universitenizin türk dili ve edebiyatı bölümünü sectik, çağdaş türk lehceleri ve edebiyatı bölümü olmadığı için.ama açıklanan listede asil olarak tarih bölümü olduğu görünüyor.yani formasyon olarak tarihe yerleştirilmiş.ne yapabiliriz.teşekkürler

 8. Arkadaşlar asil listede ismim var yalnız sağlık problemi yaşadım kayıt yapamadim. Tekrar bi şansım olabilir mi ? Acil cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler…

 9. admin , 4. sınıf işletme bölümünde okumaktayım . almam gereken 3 dersim kaldı . formasyon alabilir miyim lütfen cevappp

 10. Nizip egitim fakültesinde pedagojik formasyon icin devamsizlik hakki nedir ? Eğer devamsızlıktan kalırsak formasyona boşuna mı başlamis oluruz çok uzak gelmek çokzor oluyor . 🙁

 11. Arkadaşlar ben Adana’dan Gaziantep’e formasyon ders programına göre her hafta sonu aracımla gidip gelecem bilginize. Bununla ilgili ilan bla bla car ‘ da mevcut gelmek isteyen irtibata geçsin. Herkese hayırlı olsun.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsor