Manşet, Memurlar

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesini Alan Memurlara Ek Gelir Kazanma İmkânı

Z

Asıl işlerinin haricinde iş güvenliği uzmanı adı altında görevlendirilenlere, bu görevlendirme sebebiyle ek ücret veriliyor

6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bulunan düzenlemeye göre;

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili yasa doğrultusunda çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebiliyor.

Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme yapılıyor. Ödemeyi, hizmet alan kurum yapıyor.

Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmıyor.

Bu ödemenin yapılmasında, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam 80 saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmıyor.

 

İş Güvenliği Uzmanı Memurlara Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Memurların, kendi kurumlarında ya da başka kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı uzmanı adı altında görevlendirilmeleri halinde, bu görevlendirme sebebiyle bu memurlara ek ücret verilecektir.

Yapılan görevlendirme nedeniyle memurlara;

Her saat için, 200 X Maaş Katsayısı miktarında brüt ödeme gerçekleştirilir.

Ayda en fazla 80 saat için ücret verilir.

Yapılan ödemeden sadece Damga Vergisi kesilir.

Buna göre 2015 yılı ilk altı ayında, iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen devlet memurları, görevlendirmenin her bir saati için net 15,74 TL ve ayda en çok net 1.259,30 TL ilave ödeme alabilecektir.

 

Kaynak: memurunyeri.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir