Gündem, Manşet

Mazeretsiz İşe Gelmeme Tutanağı Örneği

Z

4857 Sayı İş Kanunu açıkça işçi ile işveren arasındaki fesih nedenlerini sıralamaktadır. İşçinin bağlı olduğu ve çalıştığı bir işten çıkartılabilmesi için; yani işverenin işçi ile olan iş sözleşmesini fesih edebilmesi için işverenin haklı bir nedeni olması gerekmektedir.

Mazeretsiz işe gelmeme düzenlemesi

İş Kanununda yer alan 25. Maddenin ll. Kısmı ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri başlığı mazeretsiz olarak işe gelmeme düzenlemesini de içerir. Bu madde kapsamında işçi ile işveren arasında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  İşveren’in işçiyi mazeretsiz olarak işe gelmediği durumlarda hangi durumları göz önünde almalıdır. İşçinin mazeret nedenleri neler sayılabilir?

İşçinin mazeretsiz olarak işe gelmediği durumlarda ihbar ve kıdem tazminat için başvurularında haksız sayıldıkları için bu haklara sahip olamamaktadırlar.

Sözleşme fesi için en önemli neden işçinin çalışmakta olduğu iş yerinden izin almadan ve haklı / geçerli / inandırıcı bir sebebe dayanmadan ardı ardına 2 iş gününde mazeretsiz olarak işe gelmemektir. (Daha önce verilen Yargıtay kararlarında devlet hastanelerinden alınan raporları haklı neden olduğu yönünde karar vermiştir.) Ayrıca ardı ardına şartı taşımayanlar için 1 ay içinde toplamda 3 iş günü ,  Tatil sürelerinden sonraki iş günü için toplamda 2 defa işe gelmemek iş sözleşmesinin feshi için işvereni haklı gören nedenler arasında olmaktadır.

İşçinin mazeretsiz olarak işe gelmediği durumlar için işe gelmediğini belirten bir tutanak tutmaları gerekir.

İşe gelmeme tutanağı 

İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI
TUTANAKTIR

İŞVERENİN ;

Adı Soyadı-Unvanı : ………………………………………………………….
Adresi :…………………………………………………………………………….
SGK İşyeri Sicil Numarası : ………………………………………………..

Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı ………………………………………………………….
Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışan sigorta sicil numaralı
işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir
/ … defa olarak geç gelmiştir.

Bu tutanak……. /……./………..tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş
ve okunmuştur.

 

İşveren / Vekili / Bölüm Amiri                    Şahit                                                    Şahit
Adı Soyadı/Unvanı                                    Adı Soyadı/Unvanı                       Adı Soyadı/Unvanı
imza                                                                  imza                                                   imza

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir