Manşet, Öğretmen

Öğretmene Nasıl Soruşturma Açılır?

Z

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin disiplin soruşturmalarında çoğu zaman öğretmenin disiplin amiri kim olur tartışması yaşanmaktadır.

Disiplin soruşturmaların yürütülmesinde 657 devlet memurları kanununda yer alan disiplin işlemleri ile ilgili esaslar dikkate alınarak disiplin işlemleri yürütülür. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının merkezi disiplin yönetmeliği de bu kapsamdaki işleyişin nasıl olması gerektiği hakkında gerekli talimatları vermektedir.

1) Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri (okul müdürü) tarafından verilir.

2)Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından (İl- ilçe Mem) verilebilmektedir.

 

Disiplin soruşturmasının açılması işlemlerinde ilk aşama atamaya yetkili amirin soruşturmayla ilgili muhakkik görevlendirilmesiyle başlar. Ardından soruşturma başlatılır. Disipline neden olan işlem ile ilgili muhakkik rapor hazırlar kararı verir. Bu gibi ağır cezalarda bilgi ve belgelerin toparlanması ile birlikte, öğretmenin ifadesi alınarak disiplin kuruluna sevk edilir. Öğretmenin vereceği ifade yazılı yada sözlü olarak ta olabilir. Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine disiplin kurulu toplanır ve disipline konu olan olay yada şikayetin araştırılması yapılarak bir karar verilir. Disiplin kurulunda alınan karar öğretmene tebliğ edilir. Daha sonra işleme alınır. Soruşturma kapsamında disiplin kurulunun kararı ile öğretmen görevden uzaklaştırma kararı da verilebilir.

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna da başvurulabilir.

Milli Eğitim İl Disiplin Kurulu uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası konularındaki itirazları inceler. Yüksek disiplin kurulu ise memurluktan çıkarılma cezasını inceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir