Manşet, Öğretmen

Öğretmenlerin Zorunlu Hizmet ve Hizmet Puanı Hakkında

9k=

☞ ÖĞRETMENLERİN ZORUNLU HİZMET ve HİZMET PUANI HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER..!

✔ Türkiye’de okulların hizmet puanları ve alanları belirlenirken 3 bölge ve her bölge de 6’ şar alana ayrılmış durumda.

✔ Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları belirlenirken, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları gibi gibi dikkate alınarak belirlenir.

✔ Öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında, çalıştıkları yere göre değişen hizmet puanları verilmektedir. Her okulun hizmet puanı ve zorunlu hizmet sayılıp sayılma durumu farklıdır. Aynı ilçede bir köy okulu doğu görevi olabilirken hemen yanındaki diğer köy okulu ise doğu görevi olmayabilir.


✔ Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmektedir.


✔ Zorunlu hizmet sadece doğuda yapılmaz. Mesela Diyarbakır’da zorunlu hizmet sayılmayan yerler olabilir ve İzmir’de de zorunlu hizmet sayılan okullar olabilir.


✔ Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.


✔ Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmayan okulda göreve başlayan öğretmenin okulu, sonradan zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınırsa, öğretmenin görev yaptığı okulun zorunlu hizmete alındığı tarihten itibaren geçirmiş olduğu hizmet süresi zorunlu çalışma süresinden sayılır.


✔ Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan okulda göreve başlayan öğretmenin okulu, sonradan zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamından çıkarılırsa, öğretmenin o okuldaki görevi devam ettiği sürece eski duruma göre değerlendirilmeye devam eder ve yaptığı hizmet süresi zorunlu hizmet süresi olarak sayılır.


✔ Zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.


ÖRNEK;
A okulu zorunlu çalışma süresi 5 yıl ve aldığı puan 20. Öğretmen A okulunda 6 yıl çalıştı alacağı puan 20+5(ilk yıl %25) =25
✔ Asker Öğretmen olarak görev yapanların temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri zorunlu hizmetten sayılır.


✔ Aylıksız izinli olarak yapılan kısa dönem askerlik süresi zorunlu hizmetten sayılmaz.


✔ Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, görev yaptığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanını alır.

* “Eğitim ve Öğretime Dair Sorularınıza Cevaplar” Facebook gurubunda Ferhat Hocanın paylaşımıdır….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir