Gündem, Manşet, Memurlar

OHAL İnceleme Komisyonundan HSK’ya Yazı

2Q==

OHAL İnceleme Komisyonu HSK’ya bir yazı yazarak dosyaların gönderilmesi hakkındaki taleplerini bildirdi. 8 Haziran 2017 tarihli ve  komisyon başkanı Selahattin Menteş imzalı  yazı şu şekilde ;

Hakimler ve Savcılar Kuruluna

Bilindiği üzere 2 ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı olağanüstü hal işlemleri inceleme Komisyonu kurulması hakkında kanun hükmünde kararname ile olağanüstü hal işlemleri inceleme Komisyonu kurulmuştur.
685 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince bu kanun hükmünde kararname kapsamında komisyonumuz tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere başbakanlık tarafından ilan edilecektir.

Yargı mercilerinin de bulunan ve 685 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 1. maddesinin 3. fıkrası gereğince yargı mercilerince hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek komisyonunda gönderilecek dosyaların Başbakanlık tarafından ilan edilecek başvuru alma tarihinden itibaren başvuruların alınacağı 60 günlük sürenin bitiminden sonra komisyonumuzca gönderilmesinde komisyonumuz un daha etkin verimli çalışması ve de usul ekonomisi yönleriyle komisyonumuzca Fayda mülahaza edildiğinin yargı mercilerine duyurulmasını takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Selahattin Menteş
Komisyon Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir