Formasyon

Cumhuriyet Üniversitesi Formasyon Kontenjanı 1000

     T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

11.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla 2015-2016 Eğitim Öğretim
Yılı, GÜZ yarıyılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemize/Fakültemize
izin vermiştir. Öğrencilerimizden gelen yoğun talepten dolayı ve oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi
için, Üniversitemiz ve Fakültemiz tüm şartları zorlayarak 1000 kişilik kontenjan açılmasına karar vermiştir.
Programa ön kayıt başvurusu 30 Kasım – 06 Aralık 2015 tarihleri arasında internet ortamında yapılacaktır.
A. BAŞVURU YAPABİLECEK ALANLAR / PROGRAMLAR
ATAMAYA ESAS
ÖĞRETMENLİK ALANI
MEZUN OLUNAN PROGRAM
( BAŞVURABİLECEK MEZUNLAR – 4.SINIFLAR)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İHL Meslek
Dersleri)
İlahiyat
İlitam
Felsefe
Felsefe
Sosyoloji
Psikoloji Psikoloji
Görsel Sanatlar Resim
Plastik Sanatlar Heykel
Müzik Müzik
Matematik Matematik
İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı
Almanca Alman Dili ve Edebiyatı
Fransızca Fransız Dili ve Edebiyatı
Kimya/ Kimya Teknolojisi Kimya
Biyoloji Biyoloji
Fizik Fizik
Sanat Tarihi Sanat Tarihi
Adalet Kamu Yönetimi
Gazetecilik
Gazetecilik
Halkla İlişkiler
Sağlık/Sağlık Hizmetleri
Hemşirelik
Ebelik
Sağlık Yönetim
Tarih Tarih
Beden Eğitimi
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük
Türk Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Türk Lehçeleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi
Tıbbi Laboratuvar
Biyokimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yukarıdaki alanlar dışında başvuru alınmayacaktır.·

Ön kayıt başvuru sayıları Fakültemiz tarafından değerlendirilerek, bu sayılara göre kontenjanlar·
belirlenecektir. Belirlenen kontenjanlara göre adaylar her bölüm kendi içerisinde 4’lük not ortalamasına göre sıralanarak, kesin hakkı kazananlar 08 Aralık 2015 tarihinde Fakültemiz internet sayfasında ilan
edilecektir.
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ön kayıt başvuruları
30 Kasım – 06 Aralık 2015tarihleri arasında, http://www.cumhuriyet.edu.tr/formasyononkayit.php adresinden
elektronik ortamda yapılacaktır.
B. KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının
Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanlarına ilişkin 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı
kararında güncelleme yapan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen esaslara göre;
Yukarıdaki programlara, ilgili programlardan Mezun olanlar ve ÜNİVERSİTEMİZİN 4. sınıflarında
okuyanöğrenciler başvuru yapabilirler.
(Açıköğretim Fakültesi 4.sınıf öğrencileri de başvurabilirler)
Alt (1. 2. ve 3.) sınıfların başvuruları kabul edilmeyecektir.
C. BAŞVURUDA İZLENECEK YOL
1-http://www.cumhuriyet.edu.tr/formasyononkayit.phponline ön kayıt başvuru formun doldurulması. Ve çıktı
alınması.(Başvuru süresi bitene kadar internet ortamında düzeltme yapılabilecektir. Ön kayıt başvurusunun nihai
halinin çıktısı kayıtta gereklidir. Çıktı almayı unutmayınız.)
2- Başvurular Transkript not ortalamasına 4’lük sisteme göre değerlendirilecektir. Mezunlarda 100’lük sisteme göre
mezun olanların hepsinin dönüşümü YÖK değişim tablosuna göre yapılacaktır.Eşitlik halinde okuyan öğrenciler için
üniversite giriş puanları, mezunlarda ise mezun oldukları tarihin önce olmasına bakılacaktır. (üniversite giriş puan
belgesini vermeyenler “sıfır” kabul edilecektir).Programa kabul edilen adaylar için kesin kayıt hakkı kazananların
listeleri 08 Aralık 2015 Çarşamba günü Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.
3- Kesin kayıtlar ise ilan edilen listelere göre 08 – 15 Aralık 2015 tarihlerinde alınacaktır. (Cumartesi-Pazar Hariç)
4- 16 Aralık 2015 boş kontenjanlara yedek liste açıklanacaktır.
5- Dersler 19 Aralık 2015 tarihinde Eğitim Fakültesinde başlayacaktır. Dersler Cumartesi-Pazar yapılacaktır.
Fakat telafi ve programı yetiştirmek için yapılacak yoğun dersler hafta içi günlerde olabilir (Ocak ve Şubat
Ayı için)
D.ADAYLARIN SEÇİMİ
 Adayların seçimleri Transkript Not Ortalamasına göre yapılacaktır. Eşitlik halinde okuyan öğrenciler için·
üniversite giriş puanları, mezunlarda ise mezun oldukları tarihin önce olmasına bakılacaktır. (üniversite giriş
puan belgesini vermeyenler “sıfır” kabul edilecektir).
ÖNEMLİ NOT : Sıralamalar, 4’lük sistemdeki notlara göre yapılacağından başvuru yapan tüm adaylar,
4’lük sistem üzerinden mezuniyet notunu belgelemek zorundadır. Fakültemizce not dönüşümü kesinlikle
yapılmayacaktır. Not yazılırken virgülden sonra iki hane yazılması önemlidir. (3,98 – 2,77 gibi)
Adayın transkriptinde 4’lük notu yazmıyorsa, aday not dönüşümü için YÖK DÖNÜŞÜM TABLOSU kullanacaktır.
4’lük notu olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Cumhuriyet Üniversitesi 4. Sınıf öğrencileri, karne değil transkript ile başvuru yapacaklardır.E. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurularhttp://www.cumhuriyet.edu.tr/formasyononkayit.php internet adresinden, elektronik
ortamdayapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İnternet ortamında doldurulacak önkayıt formunda yapılabilecek tüm yazım ve beyan hataları adayın kendi sorumluluğunda olacak ve eksiklik veya yanlışlık durumunda adayın başvurusu GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
Önkayıtta beyan edilen bilgilerin, kesin kayıtta verilecek belgelerle farklılık göstermesi ya da kesin kayıt için gerekli belgelerin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Aday önkayıtta beyan ettiği bilgileri, kesin kayıt esnasında doğru ve eksiksiz olarak belgelemek zorundadır.
Programa kabul edilen adaylar için kesin kayıt hakkı kazananların listesi Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.
F. KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi, Lisans mezunları için Mezuniyet Belgesinin ya da
Diplomanın fotokopisi. (Asılları ibraz edilecektir)
2. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript).
TRANSKRİPT ALINIRKEN AKTİF DÖNEM DAHİL
EDİLMEYECEKTİR !!!
ÖNEMLİ NOT : Sıralamalar, 4’lük sistemdeki notlara göre yapılacağından başvuru yapan tüm adaylar,
4’lük sistem üzerinden mezuniyet notunu belgelemek zorundadır. Fakültemizce not dönüşümü kesinlikle
yapılmayacaktır.
Adaylar not dönüşümünü kendi mezun oldukları üniversiteden/fakülteden yaptıracaklardır.
Cumhuriyet Üniversitesi 4. Sınıf öğrencileri, karne değil transkript ile başvuru yapacaklardır.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
4. Üniversite giriş yılına ait, Lisans yerleşme sonuç belgesi. (ÖSYM web sayfasından alınabilir).
5. 2 Adet vesikalık fotoğraf.
6. Kayıt ücretinin 1. Taksitinin (1027 TL) yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.
G. KESİN KAYITLAR NEREYE YAPILACAK?
Önkayıt değerlendirme sonucuna göre, kesin kayıt hakkı kazanan ve ismi Fakültemiz web sayfasından ilan edilen
adaylar, kayıtlarını Fakültemiz Formasyon Bürosunda şahsen yaptıracaklardır. ( hafta içi: 8,30-11,45/13,30-14,30)
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na ilişkin tüm duyuruları Fakültemiz web sitesinden takip
edebilirsiniz.

ÖN KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYIN.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Kesin kayıt sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız

 Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir