Formasyon

Düzce Üniversitesi Formasyon Duyurusu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI
2015-2016 Akademik yılı itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile mezunlara yönelik üniversitemizde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için ön kayıtla başvuru alınacaktır. Açıklamalar, ön kayıt işlemleri ve kontenjan dağılımları aşağıda belirtilmiştir.
         AÇIKLAMALAR:
 • Program için kontenjan sayısı 400 olarak belirlenmiştir.
 • Kontenjanların %75‘i Düzce Üniversitesi mezunu ve mezun aşamasındaki öğrencilere, %25‘i diğer üniversitelerden mezun ve mezun aşamasındaki öğrencilere ayrılarak aşağıdaki tabloda belirtilen öğretmenlik alanlarına göre dağıtım yapılmıştır. Kontenjanlar dolmadığı takdirde diğer kontenjanlara aktarım yapılabilecektir.
 • Yerleştirmelerde öncelik mezun olanlara verilecek, daha sonra mezun aşamasındaki öğrencilerden alttan dersi olmayanlar yerleştirilecektir.
 • Yerleştirme sıralaması Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre yapılacak, puanlarda eşitlik olması durumunda yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir.
 • Kontenjanlara yerleştirmede 100’lük puan esas alınacaktır. Bu nedenle ön kayıt başvuru formunda AGNO 100’lük puan üzerinden girilecektir. Transkriptlerinde AGNO’su 4’lük sistemde olanlar, mezun oldukları üniversitelerinden alacakları onaylı 100’lük dönüşüm belgesiyle ön kayıt yaptıracaklardır. Üniversitelerinde not sistemi 100’lük sisteme göre olmayanların not dönüşümünde YÖK’ün 100’lük dönüşüm tablosu kullanacaklardır.
 • Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt esnasında belgeleri incelenecek, gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilenler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kontenjanların boş kalması halinde yedek kayıt ilanına çıkılacak, kayıt tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
 • Programa başvurular Formasyon Birimine şahsen yapılacaktır.
 • Ön kayıtlar değerlendirildikten sonra kesin kayıt hakkı kazananların listesi  16.12.2015 tarihinde fakültemizin web sitesinden duyurulacaktır.
 • Kesin kayıtlar 17-24 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
 • Ön kayıt için ücret alınmayacaktır.
 • Kesit Kayıt ücreti toplam 2054 TL (iki bin elli dört) olup dönem başlarında iki taksit halinde alınacaktır. Ücret yatırma işlemleri kesin kayıt ilanında açıklanacaktır. Herhangi bir nedenle kayıt sildirilmesi halinde kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Fakültemizde uzaktan eğitim uygulaması bulunmamaktadır.
 • Dersler Ocak ayında başlayacak ve Haziran ayında bitecek şekilde 2 dönem halinde verilecektir. Derslerin  Perşembe ve Cuma günleri ( gündüz ve akşam) yapılması planlanmaktadır.
 • Programda, Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerli olup, derslere devam zorunludur.
 • Konuyla ilgili tüm açıklamalar web sitemizde yapılacak olup telefonla bilgilendirme yapılmayacaktır.
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ:
 • Ön kayıt işlemleri 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Ön kayıt başvuruları Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi Formasyon Birimineşahsen yapılacaktır.
 • Belge suretlerinin  “Aslı Gibidir” onayı, asıllarının ibraz edilmesi halinde Fakülte Sekreterliğince yapılacaktır.
 • Belgelerin fotokopileri çektirilmiş olarak getirilmelidir. Kayıt esnasında fakültemizde fotokopi çekimi yapılmayacaktır. (Fotokopi çekimi merkezi derslikler ve kütüphanede yapılmaktadır.)
 • Ön Kayıtta aşağıdaki belgeler istenecektir.
ÖN KAYITTA İSTENECEK BELGELER:
 1. Ön Kayıt Formu (Çıktı alınarak fotoğraf yapıştırılacak)
 2. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi (Onaylı)
 3. Transkript (Onaylı)
 4. 100’lük not dönüşüm belgesi ( 4’lük sistemde olanlar için)
 5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
                                 KONTENJAN DAĞILIM TABLOSU
Öğretmenlik Alan  Adı
Düzce Üniversitesi    mezunları ve mezun aşamasındaki öğrenciler (%75)
Diğer üniversite mezunları ve mezun aşamasındaki öğrenciler (%25)
Toplam
Matematik
55
5
60
Türk Dili ve Edebiyatı
70
5
75
Kimya
15
5
20
Biyoloji
16
10
26
Fizik
2
5
7
Sağlık
37
5
42
İşletme
25
5
30
Turizm İşletmeciliği
40
5
45
Sosyoloji
0
5
5
Felsefe
0
5
5
İlahiyat
0
20
20
Beden Eğitimi
0
20
20
Mühendislik Alanları
40
5
45
TOPLAM
300
100
400

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Anlık paylaşımlar, soru-cevaplar, başvuru durumları Facebook sayfasından sürekli güncellenmektedir. Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir