Manşet, Memurlar

Hangi Kamu Çalışanları 2018 Yılında Aylık 26 Bin TL Ücret Alacak?

lazy

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim hizmetlerinde; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamında da Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı projelerinde görev yapmak üzere yüksek maaşla sözleşmeli personel çalıştırılabiliyor.

Bu şekilde istihdam edilen ve 4/B sözleşmeli personel ücretinin katları şeklinde ücret tavanları belirlenen personelin maaşı ile 4/B sözleşmeli personel maaşı arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin belirlemeye göre 4/B sözleşmeli personelin brüt ücret tavan tutarı 5.212,10 TL  (enflasyon farkı artışı olmayacağı varsayıldığında) olacağından, 375 sayılı KHK ve 5502 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret tavanı da yaklaşık 26.000 TL’ye ulaşacak.

375 sayılı KHK kapsamında yüksek ücretle istihdam edilen sözleşmeli personel

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya projeyle sınırlı sözleşmeli olarak, en çok 30 bilişim personeli istihdam edilebiliyor.

Bu personelden;

**İlgili kurum tarafından belirlenecek en fazla 8 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının dört katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 20.047 TL) ,

**İlgili kurum tarafından belirlenecek en fazla 10 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının üç katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 15.035 TL),

**Diğerlerine, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının iki katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 10.023 TL)

brüt ücret ödenebiliyor.

5502 sayılı Kanun kapsamında yüksek ücretle istihdam edilen sözleşmeli personel

1- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde, en çok 20 kişi olmak üzere, sözleşmeli uzman personel istihdam edilebiliyor.

Bu personelden;

**Kurum tarafından belirlenecek en fazla 10 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının dört katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 20.047 TL) ,

**Diğerlerine, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının üç katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 15.035 TL),

brüt ücret ödenebiliyor.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında, sayıları 80 kişiyi geçmemek üzere bilişim hizmetlerinde sözleşmeli uzman personel çalıştırılabiliyor. Bu şekilde çalıştırılacak personelden;

**Kurum tarafından belirlenecek en fazla 5 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının beş katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 25.058 TL)

**Kurum tarafından belirlenecek en fazla 5 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının dört katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 20.047 TL) ,

**Diğerlerine, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının üç katı tutarında (2018 yılı ilk altı ayında 15.035 TL), brüt ücret ödenebiliyor.

Kaynak: memurunyeri.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir