Formasyon

Harran Üniversitesi Formasyon İlanı

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ II. DÖNEMİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI’NA

KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

25.11.2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı ile, 2015-2016 Öğretim Yılı Güz II. Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öğrenci kabulü için kontenjan belirlenmesi görevi üniversitemiz senatosuna verilmiştir. Bu kontenjan dâhilinde Üniversitemiz lisans son sınıfında okuyan öğrenciler+eskiden mezun olmuş öğrencilerimiz ile diğer üniversite mezunları ve açıktan ve uzaktan eğitim alan diğer üniversitelerin lisans son sınıf öğrencileri için aşağıdaki alanlardan oluşmak üzere toplam 1355 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanın %75’i (1015 kişi) Üniversitemiz öğrencilerine ayrılmıştır. 1355 kişilik kontenjanın %25’i (340 kişi) ise, diğer üniversite mezunları ve açıktan ve uzaktan eğitim alan diğer üniversitelerin lisans son sınıf öğrencileri için ayrılmıştır. Başvurularda son sınıfta okuyan öğrenciler için transkript not ortalamasının; mezun olanlar için ise genel mezuniyet not ortalamasına ve eşitlik halinde mezuniyet yılının dikkate alınmasına (eşitlik olması durumunda mezuniyet tarihi günümüze daha yakın olan adaya öncelik verilir); kontenjana yerleştirme işleminde başarı durumuna (adaylar, 4’lük sistemdeki notlarını kendi üniversitelerince 100’lük sisteme dönüştürmek zorundadır. Bunu yapmayan adayların not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu’nun Not Dönüşüm Tablosu’na göre yapılır) göre sıralama yapılmasına; bölümler bazında kontenjan dağılımının oransal olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yapılmasına karar verilmiştir. Lisans tamamlama yoluyla önlisans da okumuş olan öğrencilerin hem önlisans hem de lisans taranskriptini ibraz etmesi gerekmektedir.

Buna göre yukarıdaki koşulları sağlayan adaylar, başvurularını Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosuna 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde şahsen veya yazılı vekâlet verdikleri (noter vekaletine gerek yoktur) kişiler aracılığı ile yapacaklardır. Posta ve faks yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesin kayıtlar ise noter vekaleti ya da şahsen yapılacaktır.

Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt hakkı kazanan adaylarla ilgili duyuru 28-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz ve Eğitim Fakültesi web sayfasında yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı toplam ücreti 2.050 TL olup, İlk taksidi kesin kayıt sırasında 1025 TL olarak, İkinci taksit II. Dönemin başında 1025 TL olarak ödenecektir. Adaylar kesin kayıtta Formasyon ücretinin ilk taksidine ilişkin banka dekontunu üzerinde TC kimlik no ve formasyon bedeli olduğunu belirtir bir ifade olmak kaydıyla (1025 TL) diğer belgelerle birlikte ibraz etmek zorundadır.

Formasyon Programına Kesin kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. Kesin kayıtlar 4-8 Ocak 2016 tarihleri arasında şahsen ya da noter vekaleti ile yapılacaktır. Kesin kayıt sonrası boş kalan kontenjanlara yedek listesindeki öğrenciler 11-12 Ocak 2016 tarihleri arasında başvurabileceklerdir. Yedek adayların kesin kaydı ise 13 Ocak 2016 tarihinde yapılacaktır. Üniversitemiz dışından başvuran lisans mezunları ve açık ve uzaktan eğitim alan son sınıf öğrencileri için yedek kontenjanı duyurusu ikinci defa yapılmayacak, buradan kalan boş kontenjanlar üniversitemiz öğrencileri için kullanılacaktır.

2015-2016 öğretim yılı Güz I. Döneminde (150 kişilik kontenjan) başvurusunu yapıp yedeklere kalan öğrencilerin başvuruları bir dilekçe vermek kaydıyla yeniden sıralamaya alınacaktır. Dilekçe ile başvurmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. e-mail : egitimfakultesi@harran.edu.tr TLF : 0-414-318 34 66 FAX : 0-414-318 36 46

Ayrıca daha önceki duyurumuzda (150 kişilik kontenjan) kontenjan ayrılan bölümlerden yeni ilanda kendisi için kontenjan açılmayan bölüm mezunu ya da öğrencilerinin başvuruları alınmayacak, önceki başvuruları yok sayılacaktır. İlgili duyuru Üniversitemiz web sayfasından yapılacaktır. İŞLEM
Başvuru Tarihi 21-25 Aralık 2015
Sonuçların Ġlanı 28-31 Aralık 2015
Kesin Kayıt 4-8 Ocak 2016
Boş Kalan Kontenjanlara Yedeklerin Ġlanı ve Başvurusu 11-12 Ocak 2016
Yedeklerin kesin kaydı 13 Ocak 2016
Derslerin Başlaması Akademik takvim Eğitim Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir.
Kayıt yeri Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Osmanbey Kampüsü Mardin Yolu 22. Km. E. Blok

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

FORMASYON KESİN KAYIT ÖĞRENCİ LİSTESİ (GÜNCEL)

Anlık paylaşımlar, soru-cevaplar, başvuru durumları Facebook sayfasından sürekli güncellenmektedir. Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir