Gündem, Manşet

İlahiyat Mezunlarını Şok Eden Öğretmenlik Haberi

lazy

bu kararın 7/2 bendince ; Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenliklerine kaynak olarak görülen programlardan mezun olan kişiler ile, ihtiyaç karşılanamadığı taktirde Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak olarak görülen programlardan da mezun olan kişilerin ataması yapılabilir. Bu saydıklarımızın arasında Din Kültürü Öğretmenliği yer almamaktadır. çünkü bu bölüm için 7/2 de bir düzenleme yoktur.

Talim ve Terbiye Kurulu Kararının ekindeki cetvel doğrultusunda Din Kültürü öğretmenliğine aşağıdaki 7 bölümden mezun olanlar atanabilmektedir;

 1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
  2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
  3. İlahiyat Fakültesi,
  4. İlahiyat Bilimleri Fakültesi,
  5. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi,
  6. Dini İlimler Fakültesi,
  7. İslami İlimler Fakültesi.

Din Kültürü Öğretmenliği Atamaları yapılırken, bu belirtilen bölümler arasında bir öncelik sıralaması yoktur. bununla ilgili açılan daha önceki bir davada Danıştay 12. Dairesi şöyle bir karar vermişti; “din kültürü öğretmeni alımlarına ilahiyat fakültesi mezunlarının 2. öncelikli olarak atanması gerekmektedir” bu karara MEB tarafından itiraz gelse de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu itirazı geçen hafta reddetmiştir.

Peki Şimdi Ne Olacak?

Danıştay açık bir şekilde  ilahiyat fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanına 2. öncelik olarak başvurması gerektiği yönünde karar almıştı. buna göre gidilirse o zaman Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 nolu kararını değiştirmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir