Manşet, Öğretmen

İLKSAN Kendi Üyelerine Yeni Yardımlar Sunuyor

lazy

İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ekim 2017 tarih ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Düzenleme İle İLKSAN’ın Üyelerine Sunduğu Yardımlar Aşağıda Sıralanmıştır

Evlenme Yardımı

Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan karşılıksız yardım olup;  2017 yılı Evlenme Yardım tutarımız 550,00TL’dir.

Şehit Yardımı

Şehit yardımı, Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin vârislerine yapılan karşılıksız yardım olup; 2017 yılı Şehit Yardım tutarı 15.000,00TL’dir.

Doğal Afet Yardımı

Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üye adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit oranına göre yapılan karşılıksız yardımdır. Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulumuzca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyemizin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olmamaktadır.

Emekli Yardımı

Emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak, Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malûliyet ödemesi olarak,

Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenmektedir.

Cenaze Yardımı

Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. 2017 yılı Cenaze Yardımı Net Asgari ücret tutarındadır.

Doğum Yardımı

Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum Yardımı tutarı, Evlenme Yardımı tutarının %50’si oranında olup; 2017 yılı Doğum Yardımı tutarımız 275,00 TL’dir. Eşlerin her ikisinin de üye olması durumunda bu yardımdan ayrı ayrı faydalanabileceklerdir.

Sağlık Destek Yardımı

Sandık üyesinin, bakmakla yükümlü oldukları eşinin, çocuğunun, annesinin veya babasının, Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan hastalıklar ile uzun süreli tedavi gerektiren benzeri hastalıkların tedavisi amacıyla Sandığa ait İLKSAN DEHA konaklama tesisinin bulunduğu Ankara’ya sevk edilen üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3 (üç) günden fazla süren tedavilerinde; bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları; tedavilerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri ve Ankara’da bulunan Sandığa ait İLKSAN DEHA konaklama tesisinde konaklamaları halinde;

 

 – Üyenin kendisinin,

Üyenin sevk yazısında refakati ile sevki belirtilmiş ise, refakatinde bulunan 1 kişinin ve üyenin

Üyenin tedavi görecek olan eşi, çocuğu, annesi veya babası ise kendisinin ve tedavi görenin, en fazla 10 güne kadar (10 gün dahil) konaklama ücretlerinin %50’si Sandık tarafından ödenecektir.

Sağlık ve Sosyal Muhtevalı Yardımlar

İLKSAN Ana Statünün 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının, (b) bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu Yönetmeliğe dâhil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, Yönetim Kurulunca belirlenen ayni yardımları kapsamaktadır.

Bunun yanı sıra 2004 yılından itibaren bütün üyeler Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalanmakta olup, 2017 yılı itibariyle teminat tutarı 10.000,00 TL’dir. Üyelerin kaza Sonucu vefatı halinde, Ferdi Kaza Grup Sigortasından yapılan Kaza Sonucu Ölüm Tazminatı ile Sandık Ölüm Yardımı birlikte ödenmektedir.

Kaynak: memeurunyeri.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir