Manşet, Memurlar

Memur Giyecek Yardımı Hangi Şartlar Altında Alınır?

lazy

Birçok memuru ilgilendiren bu konuya açıklık getirmek istedik. Farklı şekillerde konu karşınıza geldiğinde yazımızda ki detaylar ışığında aydınlanarak, daha doğru hareket edebilirsiniz.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 211.maddesi Giyecek Yardımı tanımını barındırmaktadır. Bu maddeye göre; Devlet memurlarının hangi şekillerde giyecek yardımı alacağı Maliye Bakanlı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırladıkları yönetmenlik ile tespit edilir, demektedir.

14/9/1991 tarih ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını 9/10/1991 tarihli, 21016 sayılı resmi gazetede “memurlara Yapılacak Olan Giyecek Yardımı Yönetmeliği” başlığı altında belirtilmiş olup, aynı şekilde yürürlüğe de alınmıştır.

Bu yönetmenliğin 2 ve 3.maddeleri bu konuya açıklık getirmektedir. Madde şu şekildedir; “2.maddede belirtilen personelden, giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibari ile ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetveller içinde yer almayanlar, her ne suret ile olursa olsun bu yardımdan yararlanamaz. Giyecek yardımından yararlanacak bir görecek aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memur sıfatı ile yararlanabilir.” Denilmektedir.

Bu konu detaylı olarak incelendiğinde, giyecek yardımı alabilmenin koşulunun kadro ve hizmet sınıflandırması esası ile yapılacağıdır. Dikkate alınacak olan husus kadronun elde edilmesi ve cetvelde yer alan hizmet sınıfları içinde bulunulması şeklinde neticelendirilecektir. Kadroda olmayan ya da henüz memurluğu onaylanmamış kişilerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna uygun olmadığı düşünülerek, bu yardımı alamayacağı sonucu çıkartılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir