Formasyon

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Formasyon İlanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI
ÖNEMLİ NOTLAR:
**18-20 Kasım 2015 tarihlerinde ön kayıt yaptıran öğrencilerin hakları saklıdır ve yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.
1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla Ek-1’de belirtilen programlara öğrenci alınacaktır.
2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına;
a) Fakülte ve Yüksekokul mezunları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, diğer üniversite mezunları ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrencilere ) ile,
b) Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören ve 4. Sınıf dersi alan öğrenciler başvurabileceklerdir.
3) Ön kayıt başvuruları, 1 Aralık 2015 tarihinde başlayacak olup 2 Aralık 2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular şahsen veya noter vekâletiyle yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Bu tarihlerde ön kayıt yaptırmayanlar herhangi bir hak talep edemeyecektir.
18-20 Kasım 2015 tarihlerinde ön kayıt yaptıran öğrencilerin hakları saklıdır ve yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.
4) Kontenjanların %25’i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, diğer üniversite mezunları ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrencilere; kontenjanların %75’i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilere ayrılmış olup, kontenjan dağılımları Ek-1’deki programlara yapılan başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
5) Ek-1’deki Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler, kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Kontenjan dâhilinde öğrencilerin notlarında eşitlik olması durumunda, sıralamada öğrencilerin transkriptlerine göre, 4. sınıftan 1. sınıfa doğru genel not ortalaması esas alınacaktır.
6) Sonuçlar üniversitemizin www.mu.edu.tr ana sayfasında 2 Aralık 2015 tarihinde saat 17.30’dan sonra ilan edilecektir.
7) Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
Başvuru Adresi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı-MUĞLA
Başvuru Tarihleri
1-2 Aralık 2015
Başvurular şahsen veya noter vekâletiyle yapılacaktır.
Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
Ücret
(Programa kabul edilenler için)
2.054,00-TL.
(Güz Yarıyılı Kesin kayıtta 1.027,00-TL.
Bahar yarıyılı kayıt yenilemede 1.027,00-TL.)
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
(a) Matbu Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metninin altında bulunmaktadır.)
(b) Not Durum (Transkript) Belgesi Fotokopisi
-Felsefe Bölümü: (En az 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.)
-Sosyoloji Bölümü: (En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.)
(c) Mezunlar için Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
Ek-1
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURULABİLECEK ALANLAR VE KONTENJANLAR
SIRA NO
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
1
Adalet
1. Hukuk Fakültesi
2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
3. Kamu Yönetimi
2
Beden Eğitimi
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük
3
Biyoloji
Biyoloji Bölümü
4
Su Ürünleri
1. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği
2. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
3. Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
5
Hemşirelik
1. Tıp Fakültesi
2. Hemşirelik Yüksek Okulu
3. Sağlık Yüksek Okulu – Sağlık Memurluğu Bölümü – Ebelik Bölümü – Hemşirelik Bölümü
4. Sağlık Eğitim Fakültesi – Sağlık Eğitimi Bölümü
5. Sağlık Bilimleri Fakültesi – Hemşirelik Bölümü – Ebelik Bölümü
6
Pazarlama ve Perakende
1. İktisat
2. İşletme
7
Muhasebe ve Finansman
1. İktisat
2. İşletme
8
Matematik
Matematik Bölümü
9
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
1. Konaklama İşletmeciliği
2. Seyahat İşletmeciliği
10
Kimya
1. Kimya Bölümü
2. Kimya Mühendisliği
11
Felsefe Grubu Öğretmenliği*
*Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersi aldığını belgelendirenler)
*Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını belgelendirenler)
12
Tarih
Tarih Bölümü
13
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
14
Fizik
1. Fizik Bölümü
2. Fizik Mühendisliği
15
Görsel Sanatlar
1. Resim Öğretmenliği
2. Resim – İş Öğretmenliği
3. Resim Bölümü
SIRA NO
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
16
Müzik
1. Müzik Öğretmenliği
2. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının Bölümleri
17
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
1. Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü
2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
3. Hemşirelik Yüksekokulu
4. Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü
5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
6. Ergoterapi Bölümü
18
Bilişim Teknolojileri
1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
5. Bilgisayar Mühendisliği
6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
9. Matematik-Bilgisayar Bölümü
10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
12. Bilgi Teknolojileri
19
Grafik
1. Grafik Öğretmenliği
2. Uygulamalı Resim Öğretmenliği
3. Meslekî Resim Öğretmenliği
4. Grafik Bölümü/Anasanat Dalı
5. Resim
6. Fotoğraf ve Grafik Sanatları
7. Grafik Tasarım
8. Grafik Tasarımı
20
Plastik Sanatlar
Heykel
21
Acil Sağlık Hizmetleri
1. Tıp Fakültesi (Acil Tıp)
2. Tıp Fakültesi
3. Sağlık Bilimleri Fakültesi
– Hemşirelik Bölümü
– Ebelik Bölümü
4. Hemşirelik Yüksekokulu
5. Sağlık Yüksekokulu
– Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
– Hemşirelik Bölümü
– Ebelik Bölümü
– Sağlık Memurluğu Bölümü
22
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
1-Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
2-Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
23
İngilizce
1. İngilizce Öğretmenliği
2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
6. Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Kesin kayıt sonuçları için tıklayınız

 Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir