Formasyon

Siirt Üniversitesi Formasyon Kontenjanı 635

YeniSiirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimine kontenjan artırımı yapıldığından başvuru yapan tüm adaylar Formasyon Eğitimi almaya hak kazanmışlardır.

Bundan sonra yedek listesi ilan edilmeyecektir.

Yerleştirmeler, Transkript Not Ortalamasına göre yapılmıştır. Buna göre;

1. Transkript not ortalamaları 100’lük sisteme uygun olan öğrencilerin puanları olduğu gibi değerlendirilmiştir. 

2. Transkript not ortalamaları 4’lük sisteme uygun olan adaylardan, not dönüşüm tablosunu ibraz edenlerin diploma notu kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablolarına göre değerlendirilmiştir. 

3. Transkript not ortalaması 100’lük sistemde olmayıp dönüşüm tablosunu ibraz etmeyen adayların diploma not ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre yapılmıştır.

4. Kazanan adaylar 11.12.2015 Cuma gününden itibaren 18.12.2015 Cuma günü saat 17:00’a kadar Pedagojik formasyon eğitiminin 1. taksidi olan 1027 TL’yi yatırmaları gerekmektedir. Bu tarihler arasında 1. taksidi yatırmayan adaylar kesin kayıt yaptırma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

ATM’LERDEN ÜCRET YATIRILMAMASI GEREKMEKTEDİR.

5. Ücret yatırılırken, adayın adı soyadı, branşı ve T.C. Kimlik numarasının makbuzda kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir.

6. Dersler İki Dönem halinde 2 Ocak 2016’da  başlayıp Haziran Ayında tamamlanacaktır. (İlk ders 2 Ocak 2016’da saat 15.00’da başlayacaktır.)

7. Dersler Cumartesi-Pazar günü sabah saat 08:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır.

8. Devamsızlık hakkı Siirt Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğine göre Teorik Dersler için bir öğretim Döneminde %30, Uygulamalı Dersler (Öğretmenlik Uygulaması) için ise %20 kadardır.

9. Ödeme Dekontları kesinlikle Ocak Ders Dönemi başladığı hafta teslim edilecektir.

10. Ders Muafiyetleriyle ilgili evraklar 2 – 17 Ocak 2016 Şubat tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir. Daha sonra yapılacak muafiyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: Padagojik Formasyon programını kazanan öğrencilerin kesin kaydı, program ücretinin ilgili hesaba yatırılması ve banka dekontunun herhangi bir şekilde bölüm sekreterliğimize ulaştırılmasıyla yapılmış olur. Kesin kayıt için tekrar belge getirilmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Hesap Numarası

Ziraat Bankası Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN: TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01

Kayıt Ücreti 1.taksit Ücreti 1.027,00 TL

Listeler ekte sunulmuştur

2015-2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ  GÜZ DÖNEMİ

DUYURUSU

Siirt kontenjan

2015-2016 Eğitim – Öğretim yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjan başvuruları 30.11.2015 – 04.12.2015  tarihleri arasında Eğitim Fakültesinde alınacaktır. Başvurular Transkript Not Ortalamasına göre yapılacaktır. Programa kabul edilen adaylar için kesin kayıtlar web sitemizde ilan edilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Mezun olanlar ile 2012 ve öncesi üniversiteye kayıt yaptırmış hala 4. sınıfta okuyan öğrenciler başvuru yapabilirler.

Üniversitemize verilen kontenjanın dağılımında ve başvurularda aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:

1) Başvurular ŞAHSEN veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Bunun dışındaki  yapılan hiçbir başvuru (Posta, faks veya kargo gibi) kabul edilmeyecektir.

2)  Başvurular, 30.11.2015 tarihinden itibaren 04.12.2015 günü saat 17:00’a kadar Eğitim Fakültesinde alınacaktır. (Kayıt yeri, Eğitim Fakültesi A Blok Zemin Kat AZ-26 Nolu Bölüm Sekreterliği Odası)

3) Başvurularda mezunlara ve son sınıf öğrencilerine hak tanınacaktır.

4)Boş kalan kontenjanlar için;

  • Siirt Üniversitesi’nden boş kalan branş kontenjanları yine Siirt Üniversitesi’ne ait diğer branşlara aktarılacaktır.
  • Batman Üniversitesi’nden boş kalan branş kontenjanları yine Batman Üniversitesi’ne ait diğer branşlara aktarılacaktır.
  • Diğer üniversitelerden boş kalan branş kontenjanları yine diğer üniversitelere ait diğer branşlara aktarılacaktır.

5) Yerleştirme, Transkript Not Ortalamasına göre yapılacağından transkriptlerdeki not ortalamaları 100’lük sisteme göre olmayan adaylar not dönüşüm tablosunu ibraz etmek durumundadır.

6) Transkript not ortalaması 100’lük sistemde olmayıp dönüşüm tablosunu ibraz etmeyen adayların not ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre yapılacaktır.

7)  Sonuçlar, 11.12.2015  tarihinde web sayfasından ilan edilecektir. Sonuçlara itirazlar ilandan itibaren en geç 18.12.2015 tarihi mesai bitimine kadar yazı ile ilgili birime şahsen yapılacaktır. Daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8)   Dersler  09 Ocak 2016’da başlayacaktır.  Dersler hafta sonu yapılacaktır. Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler

1)     Kayıt Formu (Ön kayıt başvuru formu için tıklayınız çıktısı alındıktan sonra imzalanacaktır.)

2)     Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Onaylı Diploma Örneği (Aslı olması halinde başvuru esnasında “aslı gibidir” yapılacaktır.)

3)     Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

4)     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

5)     İki Adet Vesikalık Fotoğraf

6)   Yüzlük Dönüşüm Tablosu (Not transkript tablosu 4’lük sistemde olan öğrenciler için)

Başvuru ve Kayıtlar nereye yapılacak?

Ön Kayıtlar, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi A Blok Zemin Kat AZ-26 Nolu Bölüm Sekreterliği Odasında yapılacaktır.

Pedagojik formasyona ilişkin tüm duyuruları Eğitim Fakültesi web sitesinden takip edebilirsiniz.

İletişim: Santral 0484 223 12 24 Dahili: 3112 – 3115

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Kesin kayıt hakkı kazanan listesine ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir