Manşet

Yaz Saati İle İlgili Alınan Son Dakika Karar

lazy

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına devam edileceği Resmi Gazete’de yer aldı.
Gün ışığından daha çok faydalanabilmek için yaz saati uygulaması ile ilgili karar yürürlüğe konulmuştur.
23/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10921 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE1-(1) Gün ışığından daha çok yararlanabilmek için;
a) 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi,
b) 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’teıı itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması,
kararlaştırılmıştır.
MADDE 2- (1) 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2016 da yayımlanan 2016/9154 sayılı karar ile, saatlerin geri alınma uygulanması iptal edilmişti. Bu karar 28 ekim 2017 de Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden kaldırılmıştır. Yani Resmi Gazete’de yayımlanan haber doğrultusunda 28 Ekim 2018 tarihinde saatler yeniden geri alınacaktır. Fakat yaz saati uygulaması Danıştay kararının yürürlüğe konulmasından dolayı kaynaklanmıştır. Danıştay Başkanlığı geçtiğimiz ayda aldığı karar ile, Bakanlar Kurulu’nun yaz saati uygulamasını kaldırma gibi bir yetkisinin olmadığı bilgisini vermişti. Şimdi TBMM’de hala görüşülen torba yasada Bakanlar Kurulunun bu yetkiye yeniden sahip olduğu kararı alınmıştır. Fakat torba yasanın kanunlaşma süreci daha bitmediği için, hükümet bu düzenleme ile Bakanlar Kurulu Kararını yerine getirmektedir. Ama saatlerin 1 saat geri alınması 2017 değil de 2018 yılında olacağından,torba yasa uygulanmaya girdiği zaman, bu düzenleme de iptal olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir