Formasyon

Ankara Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

☞ Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi anında telefonunuza gelsin  GooglePlay

Ankara Üniversitesi Mezuniyet Aşamasındakiler

Ankara Üniversitesi Mezunları

Diğer Üniversiteler Mezuniyet Aşamasındakiler

Diğer Üniversiteler Mezunları

☞ Kayıt Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda Talim Terbiye Kurulu’nun 22.02.2014 tarih ve 9 sayılı Kurul Kararı’nın ekinde verilen alanlar (Bu alanlara ilişkin bilgiye http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201 adresinden ulaşılabilir.) içinden belirlenen 600 kişilik kontenjanın, alanlara göre dağılımı aşağıdaki linkte verilmiştir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Alan ve Kontenjanları

Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda belirlenen kontenjanın  %75’i Üniversitemiz Fakültelerinde mezun aşamasında olanlara ve mezunlarına, %25’i diğer üniversitelerin ilgili fakültelerinde mezun aşamasında olan ve mezunlarına ayrılmıştır.

Mezun durumda olanların değerlendirmelerinde Diploma Notu, Lisans Programı 4. sınıfta bulunanlar için ise GABNO esas alınacaktır. Notların eşitliği durumunda doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır. Transkriptinde 4’lük sisteme göre not ortalaması olmayıp, yüzlük not ortalaması bulunanlar Yüksek Öğretim Kurulu’nun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosunda yer alan karşılığını girmeleri gerekmektedir.

İnternet Üzerinden Başvuru Takvimi : 05/09/2016 – 07/09/2016 (İnternet üzerinden başvurular 07/09/2016 saat 17:00’a kadar yapılabilecektir.)
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı : 20.09.2016
Kesin Kayıt Takvimi : 21/09/2016 – 23/09/2016
Kayıt Yeri :  Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Şefliği,

 • Kayıtlar mesai saatleri  içerisinde (09.00-12:30/13:30-17.00) yapılacaktır.
 • Kayıt işlemi şahsın bizzat kendisi veya noter onaylı vekili tarafından yapılacaktır.
 • Belirlenen tarihler dışında  ve belgelerin eksik olması halinde kayıt yapılmayacaktır.

       Kayıt Ücreti Yatırma İşlemi

 • Kayıt Ücreti 2.050 (iki bin elli) TL olup iki eşit taksitte ödenecektir. (Program ücreti dönemsel değildir. Ödeme kolaylığı olması açısından iki eşit taksite bölünmüştür. Programa kesin kayıt yaptıran her katılımcı program ücretinin tamamını (2.050 TL) ödemekle mükelleftir. )
 • Ücretler Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır
 • Birinci  taksit 1.025 (bin yirmi beş) TL birinci dönem başında yatırılacak ve dekont kayıt esnasında istenecektir.
 • İkinci taksit 1.025 (bin yirmi beş) TL 19-23 Aralık 2016 tarihleri arasında yatırılacak ve dekont Öğrenci İşleri Şefliği’ne teslim edilecektir.
 • Kayıt esnasında öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden,  para yatırma işleminde mutlaka dekont alınabilen işlem yapılmalı,  kayıt ücreti bankamatiklerden kesinlikle yatırılmamalıdır.
 • Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18.08.2015 tarih ve 1135/25422 sayılı kararı doğrultusunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına başvuran ve kesin kaydını yaptıran katılımcı, beş iş günü içerisinde kaydını sildirmek istediği takdirde, kaydını sildirebilir, bu durumda olanlara ücret iadesi yapılabilir. Bu durum dışında herhangi bir şekilde ödemelerin iadesi yapılmayacak, ikinci taksitinde tahsilatı yoluna gidilecektir.  Bu nedenle koşullarınızın uygunluğunu kontrol ettikten sonra program ücretini yatırınız.

Banka Adı    : ZİRAAT BANKASI
Şube Adı       : Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi
Şube Kodu    : 2532
IBAN             : TR42 0001 0025 3207 0640 8250 02
Dekontun açıklama bölümünde;  Başvuranın Adı-Soyadı, TC Kimlik Numarası, “Pedagojik Formasyon Kayıt Ücreti 1.Taksit”açıklaması yer almalıdır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek)
 3. Lisans Not Transkripti (Onaylı)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 5. Banka Dekontu
 6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına TC No, Ad-Soyad ve başvurduğunuz alan adını yazınız.)
 7. Felsefe alanından kayıt için başvuracakların;
  1. Felsefe Bölümü en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını,
  2. Sosyoloji Bölümü en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Kesin kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için takvim darlığı nedeniyle yeniden ilana çıkılmayacak, yedek listesinden GABNO not sıralaması dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylarla telefon aracılığıyla iletişime geçilerek kayıt için Fakültemize davet edileceklerdir.

AÇIKLAMALAR:

Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle internet sayfamızı takip etmeniz önerilmektedir. Programla ilgili her türlü güncel bilgi ve açıklama internet sayfamızdan duyurulacaktır.

Derslerin başlama tarihi ve günleri:  2016-2017 eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyıllarında) yürütülecek olan programda dersler 03.10.2016 tarihinde başlayacak olup, hafta içi 17.30-21.30 saatleri arasında yüz yüze yapılacaktır. Haftalık ders programı güz dönemi başlamadan önce ilan edilecektir.

Ders muafiyet başvuruları: Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk haftada alınacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” ile Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, muaf olunmak istenen derslerin onaylı ders içerikleri ile transkript bulunmak zorundadır. Programın ilk haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvuru dilekçeleri alınmayacaktır.

Derslere davam zorunluluğu: Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine tabidirler. İlgili yönetmelik doğrultusunda, öğrenciler ilk defa aldıkları kuramsal derslere %70 oranında, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmek zorundadır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU FORMU

İLİTAM İÇİN GABNO HESAPLAMA

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir