Formasyon

Ankara Üniversitesi Formasyon Duyurusu

2015-2016 Eğitim – Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda Talim Terbiye Kurulu’nun 22.02.2014 tarih ve 9 sayılı Kurul Kararı’nın ekinde verilen alanlar içinden belirlenen 600 kişilik kontenjanın alanlara göre dağılımı aşağıdaki linkte verilmiştir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Alan ve Kontenjanları

Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda belirlenen kontenjanın  %75’i Üniversitemiz Fakültelerinde mezun aşamasında olanlara ve mezunlarına, %25’i diğer üniversitelerin ilgili fakültelerinde mezun aşamasında olan ve mezunlarına ayrılmıştır.

Mezun durumda olanların değerlendirmelerinde Diploma Notu, Lisans Programı 4. sınıfta bulunanlar için ise GABNO esas alınacaktır. Notların eşitliği durumunda ise doğum tarihi günümüze en yakın olan aday öncelikli olarak değerlendirilecektir. Transkriptinde yüzlük not ortalaması bulunanlar o notu, bulunmayanlar ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosunda yer alan karşılığını girmeleri gerekmektedir.

İnternet Üzerinden Ön Kayıt Takvimi      : 02 – 04 ARALIK 2015 (İnternet üzerinden ön kayıtlar 4 ARALIK 2015 saat 23:59’a kadar yapılabilecektir.)

Kesin Kayıt Takvimi                                   : 07 – 09 ARALIK 2015

  Kesin Kayıt Yeri: Eğitim Bilimleri Fakültesi Sekreterlik Bürosu Şefliği,

 • Kayıtlar mesai saatleri  içerisinde (09.00-12:30/13:30-17.00) yapılacaktır.
 • Kayıt işlemi şahsın bizzat kendisi veya noter onaylı vekil tarafından yapılacaktır.
 • Belirlenen tarihler dışında  ve belgelerin eksik olması halinde kayıt yapılmayacaktır.

       Kayıt Ücreti Yatırma İşlemi

 • Kayıt Ücreti 2.050 (iki bin elli) TL olup iki eşit taksitte ödenecektir. (Program ücreti dönemsel değildir. Ödeme kolaylığı olması açısından iki eşit taksite bölünmüştür. Programa kesin kayıt yaptıran her katılımcı program ücretinin tamamını (2.050 TL) ödemekle mükelleftir. )
 • Ücretler Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır
 • Birinci  taksit 1.025 (bin yirmi beş) TL birinci dönem başında yatırılacak ve dekont kayıt esnasında istenecektir.
 • İkinci taksit 1.025 (bin yirmi beş) TL 15-19 Şubat 2015 tarihleri arasında yatırılacaktır.
 • Kayıt esnasında öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden,  para yatırma işleminde mutlaka dekont alınabilen işlem yapılmalı,  bankamatiklerden kesinlikle ücret yatırılmamalıdır.
 • Kesin kayıt yapıldıktan sonra ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Bu nedenle koşullarınızın uygunluğunu kontrol ettikten sonra program ücretini yatırınız.

Banka Adı    : ZİRAAT BANKASI
Şube Adı       : Kamu Girişimci Şubesi
Şube Kodu    : 2532
IBAN             : TR42 0001 0025 3207 0640 8250 02
Dekontun açıklama bölümünde;  Başvuranın Adı-Soyadı, TC Kimlik Numarası, “Formasyon Kayıt Ücreti 1.Taksit”açıklaması yer almalıdır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Kayıt için gerekli olan belgeler şeffaf PVC telli dosya ile aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilerek teslim edilmelidir.

 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek)
 3. Lisans Not Transkripti (Onaylı)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 5. Banka Dekontu
 6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 7. Felsefe alanından kayıt için başvuracakların en az 16 kredilik Sosyoloji ve 16 kredilik Psikoloji dersi aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Kesin kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için takvim darlığı nedeniyle yeniden ilana çıkılmayacak, yedek listesinden not sıralaması dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylarla telefon aracılığıyla iletişime geçilerek kayıt için Fakültemize davet edileceklerdir.

AÇIKLAMALAR:

Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle internet sayfamızı takip etmeniz önerilmektedir. Programla ilgili her türlü güncel bilgi ve açıklama internet sayfamızdan duyurulacaktır.

Derslerin başlama tarihi ve günleri:  2015-2016 eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyıllarında) yürütülecek olan programda dersler 14.12.2015 tarihinde başlayacak olup, hafta içi beş gün saat 17.30-21.30 saatleri arasında yüz yüze yapılacaktır. Haftalık ders programı güz dönemi başlamadan önce ilan edilecektir.

Ders muafiyet başvuruları: Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk haftada alınacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ile Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, muaf olunmak istenen derslerin onaylı ders içerikleri ile transkript bulunmak zorundadır. Programın ilk haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvurusu alınmayacaktır.

Derslere davam zorunluluğu: Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine tabidirler. İlgili yönetmelik doğrultusunda, öğrenciler ilk defa aldıkları derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne %80 oranında devam etmek zorundadır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU FORMU

Üniversitenin Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir