Formasyon

Bozok Üniversitesi Formasyon Duyurusu

BOZOK ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT DUYURUSU

 • Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıtlar başlamıştır.
 • Ön kayıtlar Talim Ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı ile 14 Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı kararında belirtilen alanlar için yapılacaktır.
 • Ön kayıtlar 2-7 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Ön kayıtlar http://egitim.bozok.edu.tr/ adresinde link verilen 2015-2016 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Formu onlinedoldurulmak suretiyle yapılacaktır.
 • Fakültemizde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına,bir lisans programından mezun ya da Bozok Üniversitesinde bulunan lisans programlarında öğrenci olup 2015-2016 eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
 • Kesin kayıt yapma hakkı kazanan adayların belirlenmesinde akademik not ortalamasıkriteri kullanılacaktır. Eşitlik halinde öğrencilerden üniversiteye girişpuanı daha yüksek adaya kesin kayıt hakkı verilecektir.
 • Programlarda kontenjanların dolmaması durumundaprogramlar arası aktarmalar yapılacaktır. 1. yedek liste için kontenjan ilanı daha sonrahttp://egitim.bozok.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.
 • Ön kayıt yaptıran adayların sıralaması 4’lük not sistemi esas alınarak yapılacaktır. Akademik not ortalaması 100’lük sistemde olan adaylar da müracaatlarını 4’lük sistemle yapacaklardır. Not dönüşümü için YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
 • Kesin kayıt aşamasında bilgilerinde tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

 

 

BAŞVURULABİLECEK ALANLAR VE AYRILAN KONTENJANLAR

 

 

Bölüm Bozok Ün. Lisans Öğrencisi Mezun
·         İlahiyat 25 5
·         Türk Dili Ve Edebiyatı 120 20
·         Tarih/Sanat Tarihi/Arkeoloji 120 20
·         Fizik 5 5
Kimya 20 5
Biyoloji 10 5
·         Matematik 30 10
Coğrafya 3
·         İşletme 15 5
·         İktisat 15 5
·         Maliye 4
·         Muhasebe 3
Pazarlama 3
Elektrik-Elektronik 10 5
İnşaat/Yapı tasarım 10 5
Makine 10 5
Hemşirelik/Ebelik/Sağlık 30 20
Beden Eğitimi 30
Yabancı diller 5
Gıda-Beslenme 2
Bitki koruma/Tarla bitkileri 10 5
Toplam 430 170

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (*)

 • Onaylı lisans not transkripti
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi(Mezun adaylar için )
 • Onaylı öğrenci belgesi (halen Bozok Üniversitesinde bir lisans programına devam eden öğrenciler için)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Kayıt ücretinin birinci taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu

 

(*)Kesin kayıtlar 8-14 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.  Kesin kayıtlar Eğitim Fakültesi Binası 4. katında bulunan Pedagojik Formasyon Bürosuna şahsen veya resmi vekalet yoluyla yapılacaktır.

 

PROGRAMA KAYIT ÜCRETİ

 

 • Programa kayıt ücreti 2054 TL olup iki eşit taksit halinde ödenecektir. İlk taksit 1027 TL; ikinci taksit 1027 TL’dir.
 • Kayıt ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarası:Ziraat Bankası – Yozgat Şubesi
  IBAN: TR93000100025766298126-5001
 • Adaylar kayıt ücretini yatırdığına dair banka dekontunu Eğitim Fakültesi Binası 4. katında bulunan Pedagojik Formasyon Bürosuna vermek zorundadır. Dekontun açıklama bölümünde
 • Adayın adı-soyadı
 • Adayın TC numarası
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı-kayıt ücreti 1. Taksitiolduğuna dair ibare bulunmalıdır.

 

Not: Programa kesin kayıt yaptıranların, muaf olmak istediği dersler için programın ilk haftasında durumlarını gösterir belge ile pedagojik formasyon bürosuna başvurması gerekir. Bu derslerden öğretmenlik uygulaması dersi için muaf olmak isteyen adayların ayrıca özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını gösterir belgeyi de pedagojik formasyon bürosuna vermeleri gerekmektedir. (Halihazırda MEB’e bağlı okullarda sözleşmeli öğretmenlik yapanlar ile DİB bağlı Kuran kurslarında öğreticilik yapanlar da öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilirler.)

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir