Formasyon

Celal Bayar Üniversitesi Yaz Formasyon İlanı

☞  Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi telefonunuza gelsin  GooglePlay

SINIF ASİL KAYIT LİSTESİ

MEZUNLAR ASİL  KAYIT LİSTESİ

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 2016 Yaz Dönemi Ön kayıt başvurusu ile ilgili Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararı ile toplam 1200 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Bu kapsamda 20-26 Temmuz 2016 tarihlerinde ön kayıtlar alınmıştır.

Ön kayıtlarda kontenjan miktarı kadar başvuru yapıldığından ön kayıt için belirlenen kontenjanların alan bazında dağılımı başvuru durumuna göre belirlenerek bazı alanlarda kontenjanların eksik kalmasından dolayı kontenjan fazlası gruplardan aktarım yapılarak TÜM ÖN KAYIT BAŞVURUSU YAPANLARIN ASİL KAYDININ ALINMASI KABUL EDİLMİŞTİR.

Asil adayların kesin kayıtları, 29 Temmuz-04 Ağustos 2016 tarihlerinde (hafta sonu hariç) aşağıda istenen evraklarla birlikte Celal Bayar Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü) Pedagojik Formasyon Birimine şahsen veya Noter vekâleti ile yapılacaktır. Fax, Posta ve Kargo ile kesin kayıt kabul edilmeyecektir.

 

Derslerin Başlangıcı                   : 06-07 Ağustos 2016

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 

  1. Dilekçe  (Ekte Sunulmuştur)

 

  1. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

  1. Öğrenim Ücretinin I. Taksiti olan 1054 TL. nin yatırıldığına dair banka dekontu (Taksiti bankaya yatırırken açıklama kısmına  “T.C. Numarasını ve Pedagojik Formasyon I. Taksiti” olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır. Ayrıca doğru hesap numarasına yatıp yatmadığı kontrol edilmelidir.)

 

DERS MUAFİYETİ HAKKINDA:

Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak için (her dönem okutulacak dersler için) o dönemin ilk haftası içinde istenilen belgelerle birlikte pedagojik formasyon birimine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilmek için başvuru tarihleri Fakültemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır.Muaf sayılan dersler için ücret iadesi kesinlikle yapılmaz (YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10. Maddesinin 3. Bendi uyarınca).

“MADDE 10:

(3)Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıcaücret iadesi yapılmaz.”

Bu kapsamda öğrencilerimiz Yükseköğretim Kurumlarında  Pedagojik Formasyon Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi kapsamında daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için transkript ve ders içeriklerinin ekli olduğu dilekçeyle başvuruda bulunabilir.

Muafiyet başvurusu yapacak öğrencilerimizin  dersin başladığı ilk hafta içerisinde  aşağıdaki belgeler ile Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü) Formasyon Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemize Pedagojik Formasyon kaydını yaptırıp daha sonraki günlerde kaydını sildirmek isteyenler, dersler başlamadan önce resmi dilekçe ile kaydını sildirdiği takdirde ücret iadesi yapılacaktır. Ders başladıktan sonra kaydını sildirenlere ayrıca ücret iadesi yapılmayacaktır.

Muafiyet Başvurusu için gerekli belgeler:

  1. A) Başvuru Dilekçesi
  2. B) Onaylı Transkript
  3. C) Onaylı ders içerikleri

ÖNEMLİ NOT: Dersler başladıktan sonra (06 Ağustos 2016 tarihinden sonra)  herhangi   bir nedenle kayıt sildirilmesi veya programa devam edilmemesi durumunda ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

Ücretler

T.C. Ziraat Bankası Manisa Merkez Şubesi

TR 47000100018839477265-5059 no’lu hesaba yatırılacaktır.

 

Not: Ücretlerin herhangi bir T.C. Ziraat Bankalarının Şubelerinin gişelerinden yatırılması gerekmektedir. İnternet ve diğer bankalardan yapılan EFT ile ATM’ den para yatıranların dekontları kabul edilmeyecektir.

 

Yapılacak bütün bilgilendirmeler için CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASIhttp://egitim.cbu.edu.tr/  takip edilmelidir.

 

İletişim:Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Uncubozköy Kampüsü)

Telefon: 0 236 233 4740

Ek Dosyaları İndir

Kesin Kayıt Dilekçe Örneği 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK’ün 18.11.2015   tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Usul ve Esaslar (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Çerçeve, Usul ve Esaslar (Bilgi için TIKLA) görüşülerek uygun görülmüş,  kontenjanın ilgili üniversitelerce belirleneceğine karar verilmiş ve 25.11.2015 tarihli yazı ile bildirilmiştir.

            Bu kapsamda 2016-2017 eğitim döneminde son sınıf (beklemeli öğrenciler dâhil) lisans öğrencileri ve daha önceki yıllarda mezun olanlardan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt ile toplam 1200 öğrenci alınacaktır. MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişikliğe göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlarda yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2016  Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

Öğretim Yılı Lisans Programı 4.SINIF ASİL KAYIT  MİKTARI MEZUN  MİKTARI   TOPLAM
 

 

Biyoloji 20 35 55
Fizik 10 10 20
İngilizce 100 10 110
Kimya/Kimya Teknolojisi 25 30 55
Matematik 85 20 105
Tarih 130 35 165
Türk Dili ve Edebiyatı 160 70 230
Muhasebe/Finansman 25 60 85
2016 Sağlık 30 40 70
Beden Eğitimi 80 80 160
İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri 0 70 70
Arapça 0 10 10
Felsefe 0 20 20
Sanat  Tarihi 10 10 20
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 0 5 5
Adalet 10 10 20
TOPLAM   685 515   1200

İlgili karar gereğince üniversitemizce 1200 kişilik kontenjan belirlenmiş, bu kontenjanın 685’i Celal Bayar Üniversitesi son sınıf öğrencilerine (beklemeli öğrenciler dâhil), 515’i ise mezunlara (diğer üniversitelerin mezunları da dahil) ayrılmıştır.

Fakültemiz de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri hafta sonu yapılacaktır. Akademik takvim ve ders programı kesin kayıtlar sürecinde ilan edilecektir.

Kesin kayıtlarda dolmayan kontenjanların bulunması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kontenjanlar diğer alanlara aktarılabilecektir.

Pedagojik formasyon eğitimi ilgili yönergeye göre yürütülecektir. Bu nedenle derslere en az %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Formasyon Katkı Payı/Ücreti (programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin):2054 TL (Kesin Kayıtta 1054 TL (I.Taksit) + İkinci Yarıyıl kayıtlarında 1000 TL (II. Taksit))

DEĞERLENDİRME VE ADAYLARIN KABULÜ

Ön kayıt sonrasında, adayların kabulünde “Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)” esas alınacaktır.

Adayların ön değerlendirmesi, mezuniyet not ortalamalarına (Yüzlük sisteme göre) göre yapılacaktır.Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı kadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir

Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, öğrencilerin alttan dersi olup olmaması, bir alt dönem GANO’su, öğrencilerin mezuniyet yılları gibi kriterlere (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.

Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100′ lük not sistemi esas alınacaktır. 4′ lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan CBÜ öğrencileri için CBÜ not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer Üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)

Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

Sonuçlar ve yapılacak diğer bilgilendirmeler için :CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASI http://egitim.cbu.edu.tr/ takip edilmelidir.

Önemli Tarihler ve Bilgiler:

Ön Kayıt Tarihi                   :20-21-22-25-26 Temmuz 2016

Sonuçların Açıklanması  :27 Temmuz 2016

Kesin Kayıtlar :                   :28-29 Temmuz ve 01-02 Ağustos 2016

Yedek Kayıtlar :                :04 Ağustos 2016

Derslerin Başlangıcı        : 06 Ağustos  2016

İletişim:

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Uncubozköy Kampüsü)

Telefon: 0 236 233 4740

Belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre 04 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 10:00′ da Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsünde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezinde isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır (Yedek Adayların kesin kayıt hakkı kazanmadan ücret yatırmaması gerekmektedir, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar gün içerisinde kayıt ücretini yatırarak kayıt yaptırabilir).

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

Fakültemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU ALANLARI
NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 
Beden Eğitimi

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

 
Biyoloji 1.  Biyoloji Bölümü
 

 

 

 

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri –

 

1-Uluslar arası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi  
İlahiyat
2-Dünya Dinleri
3-Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları
4-İslam Bilimleri
5-İslami İlimler
  Arapça
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1-Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

2-Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

 
Fizik 1.  Fizik Bölümü
2.  Fizik Mühendisliği
 

 

 

 

 

 

 

İngilizce

1.  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
2.  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
3.  Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
4.  İngiliz Dil Bilimi Bölümü
5.  Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
6.  İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü
2.  Kimya Mühendisliği
Matematik 1.  Matematik Bölümü
2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)
 

Muhasebe ve Finansman

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1. İktisat
 

2. İşletme

 

3. Maliye

 

 

 

 

 

 

Sağlık

1.  Tıp Fakültesi
2.  Hemşirelik Yüksekokulu
3. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
4. Hemşirelik/ Bölümü
5. Ebelik/ Bölümü
6. Sağlık Memurluğu/Bölümü
7. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
    Tarih 1. Tarih Bölümü
 

Felsefe

1 Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

 

Adalet

 

 

 

1. Hukuk Fakültesi

2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3. Kamu Yönetimi

 

 

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
3. Türk Halkbilimi Bölümü
Sanat Tarihi 1.Sanat Tarihi Bölümü

2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı *

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
4. Çocuk Gelişimi Bölümü

Bu çizelge MEB TTKB’nin 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişiklik kararına göre hazırlanmıştır.

BAŞVURU SÜRECİ

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları aşağıda istenen evraklarla birlikte, Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü) Formasyon Birimine şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

Ön Kayıtta İstenen Evraklar

1- Ön Kayıt Dilekçesi:Ekte sunulan dilekçe doldurulup çıktısı alınacak ve kontrol edilerek imzalanacaktır.

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Mezunlar için) (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

3- Öğrenimi devam etmekte olanlar için öğrenci belgesi

4- Onaylı Transkript Belgesi (mezunlar ve okuyanlar için) (Son sınıf öğrencilerinin transkriptleri 11 Temmuz 2016 ve sonrası tarihli olmalıdır. Daha eski tarihli transkriptler kabul edilmeyecektir)

5- Kimlik fotokopisi (Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir)

NOT: Başvurular şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Faks, Posta ve Kargo ile başvurular da kabul edilmeyecektir. Sonradan evraklarının eksik ya da hatalı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Üniversitemizin Vermiş Olduğu Daha Önceki Sertifika Programlarında Ders Alan Devamsız ya da Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtları

“Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.” (YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 4. Bölüm 10. maddesinin 3. bendi).maddesi gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

EK: Ön kayıt Dilekçesi

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Celal Bayar Üniversitesi Yaz Formasyon İlanı” İçin 1 Sıkça Sorulan Sorular

  1. MERVE dedi ki:

    Hala neden aciklanmadi sonuclar acaba??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir