Formasyon

Ege Üniversitesi Formasyon İlanı

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Tarafından 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

Mezuniyet Aşamasında Olan Öğrenciler ve Mezunlar İçin Açılacak

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) Ön Kayıt Başvuru Süreç ve İşlemleri

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden EÜ Senatosu’nun 14.12.2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan 2 No’lu Karar gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı güz ve bahar yarıyıllarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecek PFESP’ye mezun durumunda olan öğrenciler ve mezunlar için 800 kontenjan, yaz döneminde başlatılacak PFESP’ye 800 kontenjan olmak üzere toplam 1600 kontenjan ayrılmış bulunmaktadır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı güz ve bahar yarıyıllarında yürütülecek PFESP için ayrılan 800 kontenjanın;

1.%75’inin (600 kişi) mezuniyet transkripti (not döküm belgesi) ile mezuniyet aşamasında olduğunu belgeleyen EÜ lisans öğrencilerine ve mezunlarına,

 1. %25’inin (200 kişi) ise mezuniyet not döküm belgesi ile mezuniyet aşamasında olduğunu belgeleyen diğer üniversitelerin lisans öğrencilerine ve mezunlarına,
 2. EÜ mezuniyet aşamasında olan lisans öğrencilerine ve mezunlarına ayrılan 600 kontenjanın %75’inin (450 kişi) mezuniyet not döküm belgesi ile mezuniyet aşamasında olduğunu belgeleyen lisans öğrencilerine, %25’inin ise (150 kişi) mezunlara olmak üzere Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilen bölümlere/programlara dağıtılmıştır.
 3. EÜ mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ve mezunlar için ayrılan kontenjan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık edenBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen bölümlerine/programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dördüncü sınıf öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak dağıtılmıştır.
 4. Diğer üniversitelerin mezuniyet aşamasında olan lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden EÜ fakültelerinin/yüksekokullarının bölümlerine/programlarına paralel şekilde dağıtılmıştır.

Tablo 1 EÜ Mezuniyet Aşamasında Olan Lisans Öğrencileri ve Mezunları İçin PFESP Kontenjan Dağılımı

Birim Bölüm/Program EÜ Toplam Kontenjanı EÜ Mezuniyet Aşamasında Olan Lisans Öğrencileri Kontenjanı EÜ Mezunları Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 21 16 5
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 9 7 2
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyon 1 1
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapım 3 2 1
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi 4 3 1
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler 15 11 4
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları 5 4 1
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 13 10 3
Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 8 6 2
Edebiyat Fakültesi Coğrafya 12 9 3
Edebiyat Fakültesi Felsefe 15 11 4
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 15 11 4
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 3 2 1
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 5 4 1
Edebiyat Fakültesi Psikoloji 13 10 3
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 11 8 3
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 11 8 3
Edebiyat Fakültesi Tarih 16 12 4
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 19 14 5
Fen Fakültesi Biyoloji 40 31 9
Fen Fakültesi Fizik 29 22 7
Fen Fakültesi Kimya 37 28 9
Fen Fakültesi Matematik 31 23 8
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Fakültesi 55 41 14
İletişim Fakültesi Gazetecilik 19 14 5
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 15 11 4
İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema 20 15 5
İletişim Fakültesi Reklamcılık 8 6 2
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 7 5 2
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik 13 10 3
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik(a) 3 2 1
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 28 21 7
Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 3 1
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 20 15 5
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 3 1
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 8 6 2
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 13 10 3
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi 3 2 1
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 8 6 2
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 7 5 2
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 8 6 2
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 8 6 2
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 5 4 1
Ziraat Fakültesi Zootekni 8 6 2
Toplam 600 450 150

 

Tablo 2 Diğer Üniversitelerin Mezuniyet Aşamasında Olan Lisans Öğrencileri ve Mezunları İçin PFESP Kontenjan Dağılımı

Bölüm/ Program Diğer Üniversitelerin Mezuniyet Aşamasında Olan Lisans Öğrencileri ve Mezunları Kontenjanı
Antrenörlük Eğitimi 7
Spor Yöneticiliği 3
Çalgı Yapım 1
Ses Eğitimi 1
Temel Bilimler 5
Türk Halk Oyunları 2
Alman Dili ve Edebiyatı 4
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 3
Coğrafya 4
Felsefe 5
İngiliz Dili ve Edebiyatı 5
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 1
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 2
Psikoloji 4
Sanat Tarihi 4
Sosyoloji 4
Tarih 5
Türk Dili ve Edebiyatı 6
Biyoloji 14
Fizik 10
Kimya 12
Matematik 10
Hemşirelik 20
Gazetecilik 6
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 5
Radyo – Televizyon ve Sinema 7
Reklamcılık 3
Beslenme ve Diyetetik 2
Ebelik 4
Gıda Mühendisliği 9
Su Ürünleri Mühendisliği 7
Bahçe Bitkileri 1
Bitki Koruma 2
Peyzaj Mimarlığı 5
Süt Teknolojisi 1
Tarım Ekonomisi 3
Tarım Makinaları 2
Tarımsal Yapılar ve Sulama 3
Tarla Bitkileri 3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 2
Zootekni 3
Toplam  

200

 

Ön Kayıt Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet aşamasında olan lisans öğrencileri için ayrılan PFESP kontenjanına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılındamezuniyet not dökümünde mezuniyet aşamasında olduğunu belgeleyen öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
 2. Alanlara ayrılan kontenjana fazla başvuru olması durumundaAğırlıklı Genel Not Ortalaması’na (AGNO) göre sıralama yapılacaktır.
 3. PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri not döküm belgelerindeki AGNO esas alınacaktır.

Ön Kayıt Süreci

PFESP’na adayların ön kayıtları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Ön Kayıt Sırasında Adaylardan İstenecek Belgeler

 1. a)    Başvuru dilekçesi (Başvuru dosyası ile birlikte adaya kayıt yerinde verilecektir),
 2. b)    Mezunlar için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
 3. c)    Mezunlar için ağırlıklı not ortalamasını dörtlük sistemde gösteren not döküm belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 4. d)    Lisans öğrencileri için AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren mezuniyet not döküm belgesi,
 5. e)    Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.

Kayıt başvurusunu adayın kendisi veya noter onaylı vekili yapabilecektir. Kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle iade edilmeyecektir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

Ön Kayıt Tarihi ve Yeri

Adayların ön kayıtları 21-23 Aralık 2015 tarihleri arasında (09.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Derslikler Binası’nda, bölümlere/programlara göre Tablo 3’de belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Kayıtların zamanında ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için adayların bölümler/programlar için ayrılan tarihlerde ilgili dersliklerde kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

Tablo 3. Bölümlere/Programlara Göre Ön Kayıt Tarihleri

Bölüm/Program Kayıt  Tarihi Mazeret Kayıt Tarihi
Antrenörlük Eğitimi  

 

 

 

 

 

 

 

21 Aralık 2015

 

 

24 Aralık 2015

Spor Yöneticiliği
Turizm Animasyon
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Coğrafya
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji 22 Aralık 2015
Fizik
Kimya
Matematik
Hemşirelik
Çalgı Yapım
Ses Eğitimi
Temel Bilimler
Türk Halk Oyunları
Beslenme ve Diyetetik 23 Aralık 2015
Ebelik
Gıda Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo – Televizyon ve Sinema
Reklamcılık

 

Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

Adayların ön değerlendirmesi, ön kayıt sırasında beyan ettikleri not döküm belgesindeki AGNO’ya (dörtlük sisteme) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bölüm/program için kontenjan sayısı kadar (varsa) asıl ve yedek aday kayıt listesi ile kesin kayıt sürecine ilişkin açıklamalar 29 Aralık 2015 Salı günü http://www.ege.edu.tr ve http://egitim.ege.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Öğrenim Ücreti

PFESP’nın öğrenim ücreti EÜ Yönetim Kurulu’nun 17.11.2015 tarih ve 37/17 sayılı kararı gereğince 2.054 TL olup, ödemelere ilişkin bilgiler kesin kayıt duyurusunda ilan edilecektir.

PFESP’nın Yürütülmesi

1)    PFESP, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecektir.

2)    PFESP, iki yarıyıl olarak yürütülecektir.

3)    PFESP, toplam 25 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin haftalık saatleri ve teorik/uygulama kredileri aşağıda verilmiştir.

 

Ders Teorik Uygulama Kredi
Eğitim Bilimine Giriş̧ 2 0 2
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2
Sınıf Yönetimi 2 0 2
Eğitim Psikolojisi 2 0 2
Seçmeli I 2 0 2
Seçmeli Ders II 2 0 2
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3
Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5

 

4)    PFESP’nin, Ocak 2016’da başlatılması ve Haziran 2016 sonu itibariyle sonlandırılması planlanmaktadır.

5)    Derslerin, I. yarıyılda yoğunlaştırılmış olarak, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlanmaktadır.

6)    Haftalık ders programları ve sınav programlarına ilişkin duyurular kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra http://egitim.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Ön Kayıt Süreci Sonunda Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi ve Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Açıklama

Anlık paylaşımlar, soru-cevaplar, başvuru durumları Facebook sayfasından sürekli güncellenmektedir. Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız Facebook-icon

Ege Üniversitesi Formasyon İlanı” İçin 23 Sıkça Sorulan Sorular

 1. nevra dedi ki:

  Bahar donemi formasyon basvuru tarihi nedir

  1. admin dedi ki:

   Merhaba, bununla ilgili bir açıklama daha yok maalesef.

 2. Nevra dedi ki:

  Bu konu ile iilgili aciklama yapildiginda buradan duyurursunuz degil mi.
  Tesekkurler

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar, bir açıklama geldiğinde şu linkten duyuru yapılacaktır: http://www.kamudanses.com/2015-2016-bahar-donemi-formasyon-ilanlari/

   1. Nevra dedi ki:

    Telefon ile gorustum ege universitesi ile. Mayis sonu haziran basi duyuru yapacaklarini soylediler.

 3. Neslihan dedi ki:

  Merhabalar yiyecek içecek hizmetleri bölümü okudum bununla alakali formasyon konteyjani yokmu acaba bilgi verirseniz sevinirim

 4. Gökce dedi ki:

  Mrhb kamu yönetimi için kontenjan aciliyormu bilgisi olan varmi acaba

 5. Sema dedi ki:

  Neden muhasebe ve Finansman bölümü açılmamış ki

 6. Sema dedi ki:

  Neden muhasebe ve Finansman bölümü açılmıyor

 7. ozan murat dedi ki:

  sizce yaz dönemin de ki formasyon ne kadarlık bir süreçte verilir ?

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar, genelde üniversiteler kısa bir döneme sığdırıyorlar formasyon eğitimini. Yaz döneminde verilen formasyonu da kısa sürede bitirirler diye düşünüyoruz.

   1. ozan murat dedi ki:

    umarım öyle olur tek ümit burası kaldı. şöyle 2 ay da bitirse lys yi atlatıp gitsek tadından yenmez 🙂

 8. Fatih dedi ki:

  Bilgisayar mühendisliğinde formasyon açılacak mı?

 9. eda dedi ki:

  neden görsel sanatlar bölümü yok biz napıcaz 🙁

 10. kadriye dedi ki:

  uzaktan eğitim olsun. Mezun olupta çalışanlarda başvuru yapabilsin. Yada dersler hafta sonu olsun

 11. elif dedi ki:

  kamu yönetimi yok yaaa

 12. Dilek dedi ki:

  Ankara da formasyon olacakmi

 13. nezahat dedi ki:

  uzaktan eğitimle hemşirelik formasyon veren yerler varmı

 14. ceyhan dedi ki:

  Ege unv. yaz formasyon tarihi ne zaman

 15. Ahmet dedi ki:

  Merhaba. Yazin ege Üniversitesi yada 9 eylül üniversitesinde formasyon verilecek mi yardimci olur musunuz lutfen?

 16. Başak dedi ki:

  Ege Üniversitesi pedagojik formasyon için kayıt nasıl yaptırabilirim? İzmirde başka bir üniversitede açılıyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim.

 17. ceyhan dedi ki:

  Ege unv. Bahar donemi formasyonu ne zaman baslar

 18. esra dedi ki:

  ege üniversitesi gıda mühendisliğinden formasyon alacak olan var mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir