Formasyon

Fırat Üniversitesi Formasyon duyurusu

02.12.2015 tarihli duyuru: 

27.11.2015 tarihinde yapılan Senato toplantısında, 2015-2016 yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFEP) için 1500 kişilik kontenjan ayrılmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimize duyurulur.

D U Y U R U

Üniversitelerin öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerinin mezun durumunda olan son sınıf öğrencileri ile mezunlar için 2015-2016 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ProgramıEk Kontenjanlarına İlişkin Duyuru

 

YÖK Genel Kurulu’nun 11.11.2015 tarihli Kararı doğrultusunda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde Fakültemizde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFEP) çerçevesinde Üniversitemize 200 öğrenci ve Tunceli Üniversitesine tahsis edilen 100 öğrencinin kesin kayıtları gerçekleştirilmiştir. Ancak Pedagojik Formasyon Kontenjanlarının artırılması konusundaki talepleri değerlendiren YÖK Genel Kurulu 25.11.2015 tarihinde PFEPkontenjanlarının Üniversite Senatoları tarafından belirlenmesini kararlaştırmıştır.

18 – 20 Kasım 2015 tarihleri arasındaön kayıtlar alınarak, oluşturulan aday listeleri ek kontenjanlara yerleştirme için de geçerli olacaktır. ASIL listelerin oluşturulması ilgili Senato kararına göre,mezuniyet not ortalaması ve notlarda eşitlik olması durumunda ÖSYM Yerleştirme puanı marifetiyle gerçekleştirilecektir.Önceden ön kayıtları bulunan adaylar için ayrılan yeni kontenjanlar çerçevesinde kesin kayıtlar 03-04.12.2015 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda 08.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kesin kaydını yapmayan aday bu hakkını kaybeder.

Ancak sadece daha önce kontenjan ayrılmayan Beden Eğitimi, Almanca ve Mühendislik  ve Teknoloji Fakültelerinin aşağıdaki tabloda verilen dalları için 02-03.12.2015 tarihlerinde 08.30-16.30 saatleri arasında Eğitim Fakültesi A Blok 3. Kat Pedagojik Formasyon Bürosunda ön kayıt alınacaktır. Bu adayların kesin kayıtları da 04.12.2015 Cuma günü 08.30-16.30 saatleri arasında aynı yerde yapılacaktır.

Ön kayıtta; üniversitemiz son sınıf öğrencileri sadece Ön Kayıt Başvuru Formu (Kayıt Bürosundan temin edilecektir) ile lisans mezunları iseOnaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği,Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) veöğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYM yerleştirme belgesiile başvuruda bulanacaklardır. Faks ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:(Kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt esnasında istenecektir)

  1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir)
  2. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden, yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir) ve onaylı Lisans Not Durum Belgesi
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
  4. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
  5. Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (1.000 TL) Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Ücretin İlk Taksiti olan 1.000 TL, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesi IBAN: TR520001001586135354675001hesabına,TC Kimlik No, Adı-Soyadı ve Bölümübelirtilip, Açıklama kısmına“Pedagojik Formasyon Ücreti, Eğitim Fakültesi, 2014-2015 GÜZ” notu düşülerek yatırılacaktır).Ücretler ATM’lerden yatırılmayacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerin işlemleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi ’ne göre yapılır; Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrenim Ücreti toplam 2.000 TL olup, bu ücretin yarısı olan 1.000 TL kesin kayıt esnasında, kalan yarısı ise İkinci Dönemin başında (tarihi daha sonra duyurulacaktır) alınacaktır.

Kayıt Yeri:         Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok,

Pedagojik Formasyon Birimi,ELAZIĞ.

Tlf: 0-424-2370000/4928

BÖLÜMLER VE KONTENJANLAR

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI  Ek Kontenjan
Fırat Üniv. Diğer Üniv. Toplam
Biyoloji 1.  Biyoloji Bölümü 26 8 34
Coğrafya 1.  Coğrafya Bölümü 72 6 78
Felsefe 1.  Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2.  Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

43 14 57
Fizik 1.  Fizik Bölümü

2.  Fizik Mühendisliği

2 3 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.  İlâhiyat Fakültesi

2.  İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3.  Dini Bilimler Fakültesi

4.  İslami İlimler Fakültesi

72 24 96
Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü

2.  Kimya Mühendisliği

14 7 21
Matematik 1.  Matematik Bölümü

2.  Matematik-Bilgisayar Bölümü

6 5 11
Sağlık 1.  Sağlık Yüksek Okulu

2.  Hemşirelik Yüksek Okulu

30 10 40
Müzik 1.  Müzik Bölümü

2.  Devlet Konservatuarı

11 6 17
Radyo-Televizyon Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü 15 0 15
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım 24 8 32
Tarih Tarih Bölümü 72 15 87
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 75 25 100
Adalet Kamu Yönetimi 10 5 15
Muhasebe ve Finansman 1. İşletme

2. İktisat

3 5 8
Felsefe (Tunceli Üniversitesi) (*) 25 4 29
Türk Dili ve Edebiyatı (Tunceli Üniversitesi) (*) 25 6 31
Muhasebe ve Finansman  (Tunceli Üniversitesi) (*) 0 8 8
Yaşayan Diller  (Tunceli Üniversitesi) Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü 10   10
Bilişim Teknolojileri (8) 1-Bilgisayar Mühendisliği

2- Yazılım Mühendisliği

10 3 13
Yapı Tasarımı (40) İnşaat Mühendisliği 10 3 13
Metalürji  Teknolojisi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 10 3 13
Motorlu Araçlar Teknolojisi Otomotiv Mühendisliği 10 3 13
Makine Teknolojisi Makine Mühendisliği 10 3 13
Raylı Sistemler Mekatronik Mekatronik Mühendisliği 10 3 13
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Enerji Sistemleri Mühendisliği 10 3 13
Beden Eğitimi Spor Yöneticiliği Bölümü 24 8 32
Beden Eğitimi Antrenörlük Bölümü 24 8 32
Almanca Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 15 0 15

(*) : Üst satırlarda verilmiştir.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir