Formasyon

Fırat Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi İçin TIKLAYINIZ

2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde son sınıfta veya önceki yıllarda mezun olan öğrencilerden, fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi (PFE) programlarına aşağıda belirtilen kriterlere göre öğrenci alınacaktır:

 1. PFE Programlarına Ön Kayıtlar 05-07 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön kayıtta;
 2. Üniversitemiz son sınıf öğrencileri sadece Ön Kayıt Başvuru Formu (EK-2),
 3. Lisans mezunları ise;
 • Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği,
 • Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript),
 • Öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Yerleştirme Belgesinin çıktısı,

ile başvuruda bulunacaklardır.

 1. Tunceli Üniversitesinde yapılacak ön kayıtlara, sadece Tunceli Üniversitesinin son sınıf öğrencileri ile mezunları başvurabileceklerdir.

Posta ve/veya faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Fırat Üniversitesi son sınıf öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mezunları için 1500, Tunceli Üniversitesi son sınıf öğrencileri ve mezunları için 200 olmak üzere toplam 1700 öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Alan kontenjanları EK-1’de listelenen bölümlere yapılacak başvuru çoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Başvuru yapan öğrencilerin transkriptlerindeki genel not ortalamaları esas alınarak dörtlük sisteme göre sıralama yapılacaktır. Notları dörtlük sistemde olmayan adayların puanlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Puan eşitliği halinde adayların Üniversite Giriş Sınavı puanlarındaki üstünlük esas alınacaktır.
 2. Kontenjanların belirlenmesinde son sınıfta olup da mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile mezunları için Fırat Üniversitesine %75, diğer üniversiteler için ( AÖF ve uzaktan eğitim yapan bölümler dahil) % 25 kontenjan ayrılmıştır. Her bölümün ve grubun sıralaması kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihte kesin kaydını yapmayan aday bu hakkını kaybeder. Ön kayıtlar veya kesin kayıtlar sonunda, boş kalan kontenjanların aktarımında Eğitim Fakültesi Dekanlığı yetkilidir.
 3. Kesin kayıt yapanların ders muafiyet başvuruları, her dönem başında o dönem derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Muaf olunan dersler için öğrenim ücretinde indirim yapılmaz ve öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
 1. PFE Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerin işlemleri “PFE Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar”a göre yapılır; Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.
 2. PFE Sertifika Programı Öğrenim Ücreti toplam 1.800 TL olup, bu ücretin yarısı olan 900 TL kesin kayıt esnasında, kalan yarısı ise İkinci Dönemin başında (tarihi daha sonra duyurulacaktır) alınacaktır.
 3. Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: (Kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt esnasında istenecektir)
  1. Kesin Kayıt Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir)
  2. Halen lisans öğrencisi olanlar için, Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript); Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden, yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir) ve onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
  4. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
  5. Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (900 TL) Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

(Ücretin İlk Taksiti olan 900 TL, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesi IBAN: TR89 0001 0015 8656 6451 4650 02 hesabına, T.C. Kimlik No, Adı-Soyadı belirtilip, Açıklama kısmına “Pedagojik Formasyon Ücreti, Eğitim Fakültesi, 2016-2017 GÜZ ” notu düşülerek yatırılacaktır).

Ücretler ATM’lerden yatırılmayacaktır.

 1. Kayıt Yeri: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok, 2.kat, Kütüphane (Dahili Tlf:4848)

NOT-1: Halen Fakültemiz PFE Programına kayıtlı olup, mezun olamamış öğrenciler başarısız oldukları derslere 2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde kayıtlarını yeniden yaptırarak devam edebilirler.

NOT-2: PFE Dersleri, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde; Haftaiçi Grupları Pazartesi ve Salı günleri 17.00 den itibaren, Haftasonu Grupları ise Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 dan itibaren yapılacaktır.

 


2016-2017 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AKADEMİK TAKVİMİ

Ön Kayıt 05-07 Ekim 2016 (08.30-18.00 saatleri arasında)
Kayıt hakkı kazananlar için I. ilan 10 Ekim  2016
I. İlandakilerin kesin kayıtları 11-12 Ekim 2016 (08.30-18.00 saatleri arasında)
Boş kalan kontenjanlar için II. ilan 14 Ekim 2016
II. İlandakilerin kesin kayıtları 17 Ekim 2016      (08.30-16.30 saatleri arasında)
Boş kalan kontenjanlar için III. ilan 19 Ekim 2016
III. İlandakilerin kesin kayıtları 20 Ekim 2016      (08.30-16.30 saatleri arasında)
I. DÖNEM
Derslerin Başlaması 22 Ekim 2016 Cumartesi Haftasonu Grubu

24 Ekim 2016 Pazartesi Haftaiçi Grubu

Derslerin Bitimi 24 Ocak 2017
Genel Sınav 26-27 Ocak 2017
Bütünleme Sınavı 02 Şubat 2017
Mezuniyet Sınavı

(1 veya 2 dersten kalıp da mezuniyet sınav hakkını ilk defa kullanacak eski öğrenciler için)

07 Şubat 2017
II. DÖNEM
Derslerin Başlaması 11 Şubat 2016 Cumartesi Haftasonu Grubu

06 Şubat 2016 Pazartesi Haftaiçi Grubu

Derslerin Bitimi 14 Mayıs 2017
Genel Sınav 22-23 Mayıs 2017
Bütünleme Sınavı 26 Mayıs 2017
Mezuniyet Sınavı

(1 veya 2 dersten kalıp da mezuniyet sınav hakkını ilk defa kullanacak tüm öğrenciler için)

30 Mayıs 2017

                                                                                                                                             EK-1

 

PFE İÇİN BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

 

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 
Biyoloji Biyoloji Bölümü
Coğrafya Coğrafya Bölümü
Felsefe 1.  Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2.  Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Fizik 1.  Fizik Bölümü

2.  Fizik Mühendisliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.  İlâhiyat Fakültesi

2.  İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3.  Dini Bilimler Fakültesi

4.  İslami İlimler Fakültesi

Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü

2.  Kimya Mühendisliği

Matematik 1.  Matematik Bölümü

2.  Matematik-Bilgisayar Bölümü

Sağlık 1.  Sağlık Yüksek Okulu

2.  Hemşirelik Yüksek Okulu

Müzik 1.  Müzik Bölümü

2.  Devlet Konservatuarı

Radyo-Televizyon Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Tarih Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Adalet Kamu Yönetimi
Muhasebe ve Finansman 1. İşletme

2. İktisat

Beden Eğitimi 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

Bilişim Teknolojileri 1.    Bilgisayar Mühendisliği

2.    Yazılım Mühendisliği

Su Ürünleri Su Ürünleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi:

–       Elektrik

–       Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Mekatronik Mühendisliği
İnşaat Teknolojisi:

–   Yapı Tasarımı

İnşaat Mühendisliği
Makine Teknolojisi:

–   Makine ve Kalıp

Makine Mühendisliği
Metal Teknolojisi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji Teknolojisi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Motorlu Araçlar Teknolojisi Otomotiv Mühendisliği
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Enerji Sistemleri Mühendisliği
Yaşayan Diller ve Lehçeler Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanlarındaki lisans programları

☞ Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi anında telefonunuza gelsin  GooglePlay

Sosyal Medyadan Formasyon Haberlerini ve İlanlarını Takip İçin Aşağıdaki Sayfa-Grubumuzu Beğenebilirsiniz:

FACEBOOK FORMASYON İLANLARI SAYFASI

FACEBOOK FORMASYON GRUBU

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir