Blog

Formasyon

Gazi Üniversitesi Formasyon İlanı

YeniPedagojik Formasyon Yerleştirme Sonuçları

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yerleştirm sonuçları belirlenmiştir.

Gazi Üniversitesi 4.Sınıf Öğrencileri ve Farabi Öğrencileri program eğitim ücretinin 1.taksidini bankaya ödemeleri durumunda kesin kayıt yapmış sayılacaklar ve kayıt için herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.

Gazi Üniversitesinden ve diğer üniversitelerden mezun durumda olan öğrencilerimiz ise öncelikle bankaya 1.taksit ücretini ödeyecekler ve ardından da http://gef.gazi.edu.tr adresinde ilan edilen Kesin Kayıt duyurusunda belirlenmiş evrak ve belgelerle birlikte, belirtildiği tarihlerde ve yerlerde kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için:

http://ogrenci.gazi.edu.tr/formasyon/sonuclar/sonuclar.php  adresini ziyaret ediniz.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında üniversitemiz bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim programına başvurular 13 Aralık 2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Yapılan incelemelerde, bazı tercih alanlarında Gazi Üniversitesi son sınıf öğrencileri ve Gazi Üniversitesi mezunları kontenjanlarına ayrılan miktarlardan daha az başvuru gerçekleşen alanlar olduğu tespit edilmiştir.

Gazi Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilmiş olan ve Üniversite Senatosu tarafından da onaylanmış olan, 04 Aralık 2015 tarihli ilk Formasyon duyurusunun ÖNEMLİ NOT başlıklı 1 ve 5.nci maddeleri gereğince; ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru gerçekleşmeyen tercih alanlarından yerleştirme sonucu açıkta kalacak kontenjanlar, program içi ve programlar arası olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda aktarma işlemine tabi tutulmuştur. Yerleştirmeye esas son güncel kontenjanlar yazımız eki tabloda belirtilmiştir.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları(Mezunlar) için tıklayınız.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları (4. Sınıf) için tıklayınız.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Önemli Tarihler 08 Aralık 2015 – 13 Aralık 2015 (saat 23:59’a kadar) Ön Kayıt Başvuru İşlemleri: Ön kayıtların yapılacağı adres http://gef.gazi.edu.tr/ web sitesinde ilan edilecektir. Ön Kayıtlar ilan edilecek olan siteden online olarak yapılacaktır.
15 Aralık 2015 Ön kayıt ve kontrol listelerinin kontrolü: Listeler http://gef.gazi.edu.tr/ web sitesinde ilan edilecektir
17 Aralık 2015 Düzeltme İşlemleri: Varsa belgelerle birlikte gerekli düzeltmelerin yapılması (Saat 17:00’a kadar ilgili evraklarla [transkript v.b.] aşağıda verilen iletişim bilgilerine müracaat edebilirler)
21 Aralık 2015 Sonuçların İlanı: Listeler http://gef.gazi.edu.tr/ web sitesinde ilan edilecektir
22 – 25 Aralık 2015 Sertifika Programı Ücretinin Ödenmesi: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların Sertifika Programı 1.Taksit ücretleri T.C. Halkbankası’nın Bütün Şubelerinden “Kurumsal Tahsilat” menüsünden hiçbir ücret alınmadan yatırılabilecektir.
23 – 25 Aralık 2015 Kesin Kayıt Kabul İşlemleri: (09.00-12.30 / 13.30-17.00 saatleri arasında ilanda belirtilen adreste yürütülecektir)
28 Aralık 2015 – 04 Ocak 2016 Yedek Kayıt İşlemleri : (09.00-12.30 / 13.30-17.00) (Listede yedek olarak ilan edilenler ücret yatırmayacaklar, kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde ücret yatıracaklardır.) Not: Yedek listeleri http://gef.gazi.edu.tr/ web sitesinde ilan edilecektir. Üçüncü yedek ilanından sonra, yedek listeden isim okuma yöntemi ile son kez kayıt yapılacaktır. Bu aşamadan sonra kontenjan dolmasa bile kayıt süreci tamamlanacaktır.

 

Ön Kayıt İçin Başvurabilecek Adaylar:

 1. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 4. Sınıf öğrencisi olan ve mezun olmak için gerekli toplam kredinin en az (% 60) yüzde altmışını başarı ile tamamlamış olan Üniversitemiz öğrencileri,
 2. MEZUN ÖĞRENCİLER: Gazi Üniversitesi ve diğer üniversitelerin EK-1’deki ilgili Programlarından (örgün, açıköğretim veya uzaktan eğitim yoluyla) mezun olmuş adaylar.
 3. Farabi Öğrencileri kontenjanlarına bakılmaksızın kayıtlarını Fakülte Yönetim Kurulu Kararı uygunluğu doğrultusunda yapabileceklerdir.

ÖNEMLİ NOT:

 1. Bazı programlarda kontenjanların dolmaması durumunda program içi ve programlar arasında aktarmalar yapılabilecektir. Konuyla ilgili bilgi alabilmek için 18 Aralık 2015 tarihinden itibaren üniversitemiz (http://gef.gazi.edu.tr) web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.
 2. EK-1’deki Programlara müracaat edenlerin sıralama işlemlerinde 4’lük not sistemi kullanılacağından müracaat eden tüm adaylar çevrimiçi (online) başvuru esnasında 4’lük not sistemi ile giriş yapacaklardır.
 3. a) Üniversitelerinde 4’lük not sistemi kullanılmayıp, 100’lük not sistemi kullanılan diğer üniversite öğrencileri, varsa üniversiteleri tarafından kullanılan 4’lük not sistemi dönüşüm tablolarını yoksa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen dönüşüm tablosunu(https://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43) kullanarak, genel not ortalamalarını internet üzerinden gireceklerdir (Adayların üniversiteleri tarafından belirlenen dönüşüm tabloları veya transkriptlerinde bu durumu gösteren bilginin; onaylı olarak kayıt esnasında sunulması zorunludur).
 4. b) Gazi Üniversitesinde halen eğitim görmekte olan 4. sınıf öğrencileri internet üzerinden kayıt işlemleri esnasında genel not ortalamalarını Bu bilgi internet üzerinden ön kayıt esnasında sistem tarafından otomatik olarak yüklenecektir.
 5. c) Gazi Üniversitesi mezunları Üniversitemiz tarafından verilen 4’lük not sistemini kullanacaklardır. Kesinlikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı dönüşüm tablosunu kullanmayacaklardır.
 6. Öğrencilerin ön kayıt sırasında onayladığı bilgi ile kesin kayıt esnasında sunduğu belgelerde tutarsızlık olduğu takdirde öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir.
 7. Mezun öğrenciler için tahsis edilecek kontenjanın % 75’i başvuru koşullarını sağlayan Gazi Üniversitesi Mezunlarına, %25 kontenjan ise diğer üniversitelerin örgün, açıköğretim veya uzaktan eğitim programlarından mezun olan öğrencilere ayrılacaktır.
 8. Kontenjanlar dolmaması halinde (Mezun-Öğrenim Gören) kontenjanlar arası aktarım Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanabilecektir.
 9. Alanlara göre tahsis edilen kontenjanların %10 Milli Sporcu, Ülkemizi Yurt Dışında Temsil Etmiş Sanatçı ve Yabancı Uyruklu öğrencilere tahsis edilecektir.

Tahsis edilen kontenjandan fazla ön kayıt müracaatı olması durumunda Üniversitemiz Senatosu Kararına göre belirlenen aşağıdaki kriterler doğrultusunda sıralama ve yerleştirme yapılacaktır.

Adayları Sıralama Kriterleri ve Hesabı:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRME PUANI (YP):

 1. Sıralama işlemi, sırasıyla genel not ortalaması ve kredi başarı yüzdesine göre yapılacaktır.
 2. Bu sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday ASİL olarak ilan edilecek, kalan adaylar ise YEDEK olarak ilan edilecektir.

Bölüm kontenjanının 5 olması ve 7 adayın başvurusu durumunda;

Örnek yerleştirme işlemi:

Yerleştirme öncesi durum: ADAY-1 4. Sınıf 3.90 %79 kredi başarı
ADAY-2 4. Sınıf 3.80 %73 kredi başarı
ADAY-3 4. Sınıf 3.80 %75 kredi başarı
ADAY-4 4. Sınıf 3.60 %80 kredi başarı
ADAY-5 4. Sınıf 3.51 %71 kredi başarı
ADAY-6 4. Sınıf 3.50 %80 kredi başarı
ADAY-7 4. Sınıf 3.50 %84 kredi başarı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN YERLEŞTİRME PUANI (YP):

 1. 2015 yılında mezun olan öğrenciler için Yerleştirme Puanı (YP);

YP= Genel not ortalaması x 1

formülüyle hesaplanacaktır.

Bu durum sonrası oluşacak puan eşitliğinde yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. a) Kayıt formu (Kayıt esnasında Gazi Eğitim Fakültesinden temin edilecektir.),
 2. b) Onaylı lisans not transkripti,
 3. c) Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek),
 4. d) Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5. e) 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No ile adınızı ve soyadınızı yazınız.),
 6. f) Kayıt ücreti (I. taksit) banka dekontunun aslı,
 7. g) 4’lük not sistem dönüşüm tablosu (100’lük not sistemi kullanan üniversiteler için),
 8. h) Gazi Üniversitesi 4. sınıfta olan ve yukarıdaki başvuru kriterlerini sağlayarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin (mezun öğrenciler hariç), Sertifika Programı 1.Taksit Ücretini ödemeleri durumunda kesin kayıt için herhangi bir belge getirmelerine ve gelmelerine gerek yoktur. Ücret ödemesi yapmış olan 4.sınıf öğrencilerinin kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Felsefe Bölümü öğrencileri: En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını gösterir belgeyi,

Sosyoloji Bölümü öğrencileri: En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını gösterir belgeyi,

kesin kayıt esnasında sunmaları gerekmektedir.

Kesin Kayıtta:

Başvurular şahsen veya noterden alınan vekâlet yolu ile yapılacaktır.

Eksik evrak ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt hakkı kazananların kayıt kabul işlemleri 23 – 25 Aralık 2015 tarihleri arasında mesai saatleri (09.00-12.30 / 13.30-17.00) içerisinde yapılacaktır.

Kayıt Yeri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Hersek Binası/Giriş Katı

Teknikokullar/Beşevler Yenimahalle-ANKARA

Program Ücreti ve Ödeme Tarihleri

Program ücreti 2.054 TL (İki bin elli dört Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda belirtilen ödeme tarihlerine göre yapılacaktır. Yapılan ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Ödeme Tarihleri Taksit Ödeme Miktarı Ödeme Tarihleri
1. Taksit 1027 TL 22 – 25 Aralık 2015
2. Taksit 1027 TL Tarihi ilan edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan Adayların Program Ücretlerini ödeyebilecekleri Banka ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

HALK BANKASI’nın bütün şubelerinden “Kurumsal Tahsilat” menüsünden hiçbir ücret alınmadan TC KİMLİK numarasıyla ödeme yapılabilecektir.

Dekontun açıklama bölümünde;

 • Başvuranın Adı-Soyadı
 • T.C. Kimlik Numarası
 • “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı-Kayıt Ücretinin 1. Taksiti” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden, para yatırma işleminde mutlaka dekont alınabilen işlem yapılmalı, ücret kesinlikle bankamatiklerden yatırılmamalıdır.
 • Kesin kayıt yapıldıktan sonra ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Bu nedenle koşullarınızın uygunluğunu kontrol ettikten sonra program ücretini yatırınız.

İletişim Bilgileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

Tel No : 0 312 202 17 87 -0312 202 18 34

AÇIKLAMALAR:

Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili (http://gef.gazi.edu.tr) web sayfamız takip edilmelidir. Formasyonla ilgili her türlü güncel bilgi, açıklama, program ve değişikliklere web sayfamızdan ulaşılabilir.

Ders muafiyet başvuruları: Başvuru dilekçeyle derslerin başladığı ilk haftada alınacak ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilecektir. Sonraki haftalarda başvurular dikkate alınmayacaktır. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, onaylı ders içerikleri ve transkript bulunmak zorundadır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Derslere devam zorunluluğu: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler. İlgili yönetmelik doğrultusunda, öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devamları zorunludur. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Mezun kontenjanı için tıklayınız

4.Sınıf kontenjanı için tıklayınız

Üniversitenin İlanına ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Gazi Üniversitesi Formasyon İlanı” İçin 6 Sıkça Sorulan Sorular

 1. Emine Bozahmetli dedi ki:

  Bilgilendirme icin tesekkurler

 2. asli dedi ki:

  Kontenjanlarda kayma olması mantıklı olmuş. Benim anlamadığım sonuçlar neden hala açıklanmadı? Bu durum sonuç ve kesin kayıt tarihlerini etkileyecek mi? Onunla ilgili bir bilgisi olan var mı?

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar, sonuçlar açıklandı.

 3. Meryem dedi ki:

  Dershanelerde çalışanların formasyondaki staj muafiyeti için hangi belgeleri getirmesi gerekir?

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar, sorunuzla ilgili olarak şu linke bakmanızı öneririz.
   http://www.kamudanses.com/pedagojik-formasyon-ders-muafiyet-dilekcesi/

 4. Meryem dedi ki:

  Formasyon için hangi kaynakları önerirsiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Sidebar
Yazmaya başladığınızda sonuçlar listelenecektir.