Memurlar

Görevden Uzaklaştırılan Memurlarda Maaş ve Kıdem Uygulaması Nasıl Olur?

Herhangi bir neden ile görevden uzaklaştırılan memurlar için terfi durumunun nasıl olacağı birçok memur için önemlidir. Devlet Memurları Kanunun 137- 145 maddelerinde bu durumlar açık ve net olarak aktarılmıştır.

Görevden uzaklaştırma tanımı; kamu personelinin gerektiği hallerde, görevi başında kalmasında sakıncalar görülmesi durumunda, görevden uzaklaştırmanın ihtiyati bir tedbir olarak kullanılabileceği belirtilir. Aynı şekilde bir soruşturmaya karışan memur, soruşturmanın selameti açısından, 657 sayılı kanunun 137.maddesi gereğince görevden de alınabilir.

Yine 141.madde ise bu memurlar hakkında, hak ve yükümlülükleri de açık ve net olarak belirlemiştir. Bu maddeyi anlaşılır bir dil ile yorumlayacak olursak, görevinden alınan, uzaklaştırılan, görevi il ilgili ya da ilgisiz bir suçtan tutuklanması, gözaltına alınması durumunda memurun aylığının 2/3 kısmı ödenecektir. Aynı şekilde kanunen elde ettiği diğer soysal haklardan yararlanmaya da devam edecektir.

143.madde de belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesinde ise, kesilmiş olan 1/3 oranında ki aylıkları geri ödenir. Aynı şekilde görevden uzak kaldıkları bu süre zarfında, en az bekleme süresini aşan kısmı, bir üst dereceye yükselmeleri halinde, aynı derecede kademe ilerlemesi yapılacak şekilde düzenlenir.

143.madde de tekrar memurluğa başlayabilme halleri açıklanmıştır. Disiplin cezası alanlar, yargılama sonucu beraat edenler, genel af kapsamına girenler, para cezası alanlar için görevden uzaklaştırma tedbiri de kaldırılır.

Bu sürecin sonlanması ile kademe ve derece terfileri değerlendirilerek, 141.maddede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir