Formasyon

Hacettepe Üniversitesi Formasyon Kontenjanı 1020

9k=

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 4.SINIF ve MEZUN ÖĞRENCİLER
İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU
YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 25 Kasım 2015 Tarihli ve 75850160-104.01.07.01/64975 sayılı yazıları ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 Sayılı Kararı ile “öğretmen adayı yetiştiren lisans programları dışındaki yükseköğretim programlarına kayıtlı lisans öğrenciler ile bu programlardan mezun olan lisans öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında eğitim verilmesine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecek olan Programa belirtilen kontenjanlar dahilinde Hacettepe Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Sınıf öğrencileri ve mezunlar arasından öğrenci kabul edilecektir. Başvurular önkayıt yolu ile alınacaktır. Kayıt ve ücret için gerekli tüm bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı süresince tüm duyurular Eğitim Fakültesi’nin web sayfasında yayınlanacağı için adayların web sayfamızı izlemeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Prof. Dr. Celal BAYRAK
Eğitim Fakültesi Dekanı
BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Kayıtların Alınması
27-30 Kasım 2015
(30 kasım sat 16.00 da sistem kapanacaktır)
Kayıt Hakkı Kazananların İlan Edilmesi
30 Kasım 2015
Kesin Kayıt Tarihleri
1-3 Aralık 2015
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ AKADEMİK TAKVİMİ
1. DÖNEM
2. DÖNEM
Ders Dönemi
07 Aralık 2015-22 Ocak 2016
15 Şubat 2016-01 Nisan 2016
Genel Sınavlara Hazırlık
23-31 Ocak 2016
02-10 Nisan 2016
Genel Sınavlar
01-05 Şubat 2016
11-15 Nisan 2016
Bütünleme Sınavları
08-12 Şubat 2016
18-22 Nisan 2016
Tek Ders Sınavı
25-26 Nisan 2016
Sertifikaların Verilmesi
09 Mayıs 2016
KONTENJANLARIN DAĞILIMI
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI
İlana Çıkılacak Kontenjanlar

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI İlana Çıkılacak Kontenjanlar
H.Ü 4.Sınıf H.Ü ve Diğer Mezun Yıldırım Beyazıt Ünv. Açıklama
Felsefe 10 30 30 Sadece Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri başvurabilecektir. Diğer gruplar için daha önce yapılmış olan ön kayıt başvuruları dikkate alınacaktır.
İngilizce 120 75 Yeni başvuru alınmayacak olup daha önce yapılmış olan ön kayıt başvuruları dikkate alınacaktır.
Matematik 15 50 Yeni başvuru alınmayacak olup daha önce yapılmış olan ön kayıt başvuruları dikkate alınacaktır.
Psikoloji 50 Sadece Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri başvurabilecektir.
Sosyoloji 30 Sadece Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri başvurabilecektir.
Tarih 10 50 Yeni başvuru alınmayacak olup daha önce yapılmış olan ön kayıt başvuruları dikkate alınacaktır.
Türk Dili ve Edebiyatı 65 95 30 Sadece Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri başvurabilecektir. Diğer gruplar için daha önce yapılmış olan ön kayıt başvuruları dikkate alınacaktır.
Beden Eğitimi 100 30 H.Ü 4.Sınıf, H.Ü ve Diğer Mezunlara açıktır.
Aile ve Tük. Hiz. 25 35 Yeni başvuru alınmayacak olup daha önce yapılmış olan ön kayıt başvuruları dikkate alınacaktır.
Hemşirelik 5 15 60 H.Ü 4.Sınıf, H.Ü ve Diğer Mezunlara açıktır.
Almanca 40 20 H.Ü 4.Sınıf, H.Ü ve Diğer Mezunlara açıktır.
Çocuk Gelişimi 30 H.Ü 4.Sınıf, H.Ü ve Diğer Mezunlara açıktır.
TOPLAM

 
NOT: Belirlenen kontenjandan fazla başvuru olması durumunda adaylar, sınıf yada lisans mezuniyeti akademik not ortalamalarına göre sıralanarak ayrılan kontenjan dahilinde kesin kayıt listesi oluşturulacaktır (Hacettepe Üniversitesi 25.06.2014 tarih ve 2014-214 sayılı senato kararı).
PROGRAM ÜCRETİ VE ÖDEME TAKVİMİ
Program ücreti 2.000 TL (İki bin Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda verilen ödeme takvimine göre yapılacaktır.
1. Program ücretinin ilk taksiti olan 300-TL 1-3 Aralık 2015 tarihleri arasında,
Vakıfbank Ankara Şubesi (Şube Kodu: 02),
Hesap Adı :Hacettepe Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi-Eğitim Fakültesi,
Hesap No : 158007299801535 (IBAN: TR780001500158007299801535)
banka hesabına yatırılacak,
Dekontun açıklama bölümünde; *Başvuranın Adı-Soyadı *TC Kimlik Numarası * “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı-Kayıt Ücretinin 1.Taksiti” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
2. 1.Takside ait dekontlar 1-3 Aralık 2015 tarihleri arasında Kesin Kayıt işlemleri sırasında teslim edilecektir. Yapılan ödemeler hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.
3. 2. ve 3. Taksit dekontları belirtilen tarihlerde ders sorumlularına imza karşılığı teslim edilecektir.
ÖDEME TAKVİMİ
Taksitler
Ödeme Miktarı
Ödeme Tarihleri
1.Taksit
300 TL
1-3 Aralık 2015
2. Taksit
700 TL
4-8 Ocak 2016
3. Taksit
1000 TL
15-19 Şubat 2016
KESİN KAYIT YERİ VE TARİHİ
1. Kayıtlar 1-3 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Kayıtlar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yer alan Eğitim Fakültesi B1-Blok giriş katında yapılacaktır.
http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr/pdf/kroki_beytepe.pdf
3. Kayıtlar mesai saatleri içinde (09.00-17.00) alınacaktır.
4. Kayıt sırasında teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
b. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)
c. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
UYGULAMA
1. Pedagojik Formasyon programının yürütülmesinde, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.09.2014 gün ve 75850160-104.01-07-3111 sayılı kararı ekinde yer alan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ve HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ temel alınır.
2. 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ kapsamında tüm dersler akademik takvimde belirtilen dönemlerde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde yer alan dersliklerde yüz yüze yürütülecektir.
3. Öğretmenlik Uygulaması dersi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği bu ilçeye bağlı okullarda yürütülecektir.
4. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca derslere devam zorunluludur.
Derslere devam
MADDE 22 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (Teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir