Formasyon

İnönü Üniversitesi Formasyon Kontenjanı 1000

Genel Bilgi

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemiz tarafından alınan karar doğrultusunda 1000 kişilik ek kontenjan açılmıştır. 1000 kişilik İnönü Üniversitesi ek kontenjanının %75’i Üniversitemiz son sınıf öğrencilerine, %25’i mezun öğrencilere (tüm üniversitelerin ilgili lisans bölümünden mezun olanlar) ayrılacaktır.

a) Başvuru İşlemleri  

Başvurular 01.12.2015 – 06.12.2015 tarihleri arasında http://formasyon.inonu.edu.tr adresinde ilan edilen sistem üzerinden on-line olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri bittikten sonra, bölümlere yapılan başvuru yoğunluğuna ve istihdam durumuna göre belirlenen Bölüm kontenjanları http://formasyon.inonu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup, kesin/yedek kayıt işlemleri f maddesinde (İşleyiş Takvimi) belirlenen tarihler doğrultusunda yürütülecektir.

b) Başvuruların Değerlendirilmesi

Programa kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi, Lisans Not ortalamasına göre (4’lük sistem) yapılacaktır. (Transkriptinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olan adaylar notlarını, YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürerek sisteme girmelidir.) Not ortalamasında eşitlik olması halinde öncelikle üniversiteye giriş yılı daha eski olanlara, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.

Önemli Not: Pedagojik formasyon derslerini almak üzere başvuracak öğrencilerin genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranacaktır.

 

Başvuru için tıklayınız

 

c) Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıtlar 8-9-10 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda yedek listeden kayıt yaptıracaklar 11 Aralık 2015 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Yedek listeden sıralamaya giren adayların kesin kayıtları 14-15 Aralık  2015 tarihlerinde yapılacaktır.

d) Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar

i.     Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı – mezunlar için)

ii.    Transkript (Onaylı)

iii.   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

iv.   2 Adet Vesikalık Fotoğraf

v.    Banka dekontu (1. Taksit)

e) Ücretlendirme

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.054 TL olup iki eşit taksit halinde (1.027 TL) güz ve bahar dönemi başında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.

(Ücretin Yatırılacağı Banka ve Hesap Numarası Kesin Kayıt Duyurusu ile birlikte ilan edilecektir.)

f) İŞLEYİŞ TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ BİTİŞ
BAŞVURU İŞLEMLERİ (ON-LINE)

01.12.2015

06.12.2015

ASİL LİSTE İLANI

07.12.2015

07.12.2015

ASİL LİSTE  KESİN KAYITLARI

08.12.2015

10.12.2015

YEDEK LİSTE İLANI

11.12.2015

11.12.2015

YEDEK LİSTE KESİN KAYITLARI

14.12.2015

15.12.2015

KESİNLEŞMİŞ SON LİSTENİN İLANI

16.12.2015

16.12.2015

I. DÖNEM*

19.12.2015

28.02.2016

II. DÖNEM

12.03.2016

12.06.2016

DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ

DERSLER CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ YAPILACAKTIR

* 1. Dönem derslerinin 11 Ocak 2016-31 Ocak 2016 tarihleri arasındaki 3 haftalık kısmı sıkıştırılmış bir program ile (Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar) yapılacaktır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ VERİLECEK OLAN BÖLÜMLER

Birim / Bölüm Adı

Beden Eğitimi Spor Yüksek  Okulu Antrenörlük Eğitimi
Spor Yöneticiliği
 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fizik
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Felsefe
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Batı Dilleri
İlahiyat Fakültesi
İLİTAM
Sağlık Yüksek Okulu (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Hemşirelik
Ebelik
FTR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
İşletme
Siyaset Bil. Kamu Yön.
Ekonometri
Uluslararası İlişkiler
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi + Devlet Konservatuvarı Müzik
Resim
Grafik
İletişim Fakültesi

 

 

NOTLAR:

–          Bölümlere ayrılan kontenjan, başvuru yoğunluğuna ve istihdam durumuna göre belirlenecektir.

–          On-Line kayıt işlemleri esnasında girilen bilgilerin gerçek dışı olması halinde ilgili öğrencinin başvurusu iptal edilecek olup tekrar başvurusu kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin daha sonraki dönemlerde açılacak olan sertifika programlarına başvurusu da iptal edilecektir.

–          İLİTAM öğrencisi olmasına rağmen, İlahiyat öğrencisi olarak başvuru yapanlar sıralamaya girse dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

–          Son sınıf öğrencisi olmamasına rağmen başvuru yapan öğrenciler, sıralamaya girse dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

–          YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasların 4. bölümünün 10. maddesi 3. fıkrası gereğince hiç bir şekilde para iadesi yapılmayacaktır (ders muafiyeti, kayıt sildirme, program sildirme vb.)

–          Ders muafiyetlerine ilişkin başvuru dilekçeleri programın başladığı hafta alınacak olup, başvurular programın başladığı ilk hafta ile sınırlı olacaktır. Dilekçeler Yüksekögretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilecektir.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir