Manşet, Memurlar

Memura İl İçinde Yolluk Ödenir mi?

9k=

Kamuda çalışan memurların almış oldukları ödemelerden bir tanesi de yolluklar / harcırahlardır. Özellikle büyük şehirlerde görev yapan memurların yolluk ödemelerinde uygulamalarında tereddütlere yol açan uygulamalar yaşanmaktadır. İl içinde yolluk ödenir mi? Memura yolluk ödemesinde mahal tanımı nasıl anlaşılmalıdır?

360/03/2014 tarihinde 6360 sayılı büyük şehir kanunda daha önce 6245 sayılı harcırah kanuna göre uygulanmakta olan memuriyetin mahal kavramına farklı bir tanım getiriyor. Bunun sebebi de Belediye sınırları il mülki sınırı olarak kabul edilmektedir. Maliye bakanlığının yaşanan uygulama farklıklarını ortadan kaldırılması için Valiliklere göndermiş olduğu yazı ile açıklık getirmiştir.

Memuriyetin mahal olarak belirleneceği alanlar,

Memurun asıl görevli olduğu ve ikametin bulunduğu ilçe ve belde sınırları ile yerleşimin bütünlük arz ettiği yerler,

İlçe belde dışı kalan ve yerleşim özelliği bu yerlerin devamı sayılabilecek yerler,

Kurum tarafından sağlanan taşıtlar ile gidilebilen yerler

Maliye Bakanlığının açıkça belirttiği bu yerler memuriyetin mahal kavramı kapsamında bulunduğundan, yolluk ödemeleri mahal kapmasına göre yapılması gerekiyor. Bu kapsamda memura il içinde yolluk ödemesi yapılır mı? Evet. Memurun mahal dışına yapılan görevlendirmelerinde ve tayinlerde ödeme yapılabilmektedir. Genellikle mutemetler ikametin değişip değişmediğine bakarak yanılgıya düşseler de görev mahal kavramını iyi kavramak gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir