Gündem, Memurlar, Öğretmen

Öğretmenlerden Sonra Memurlar İçin De Sözlü Sınav Resmi Gazetede Yayınlandı

Z

OHAL ile birlikte yeni düzenlemeler yapılan memuriyet ile alakalı olarak, farklı reformlar da gündeme gelmişti. Kamuya alınacak personeller ile ilgili Bursa’da süren tartışmalar sürerken, konu ile ilgili olarak yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak devreye girdi bile. Yapılan düzenleme ile özellikle öğretmen alımları için getirilen, sözlü sınavlar, kamu memurları için görevde yükselme ve unvan değişikliği artık zorunlu hale geldi.

Yapılan değişimin kapsamı, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların görevde yükselme ve unvanlarında ki değişimi de kapsayacak. Eski uygulamada sözlü sınavlar sadece şube müdürleri ve normal müdürleri kapsamaktaydı. Bundan sonraki düzenlemeye göre şef ve şef altı personelin durum değişimleri için de sözlü sınavlar geçerli olacak. Sözlü sınavlardan yükseliş için 60 ve üzeri alınmadı yeterli. Eski sistemde ise yazılı sınavlardan 70 alınması gerekiyordu.

Yapılan değişiklikle uygulamada şu şekilde olacak. Yapılacak olan yazılı sınavdan en yüksek puan alandan geriye doğru olarak, ihtiyaç duyulan sayının 5 katı aday sözlü sınava dahil edilecek. Başarı puanı ise yazılı ve sözlünün ortalaması alınarak hesaplanacak. Hesaplanan bu notlar ilgili kurumun resmi internet sitesinde adaylara duyurulacak. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlar revize işlemini 6 ay içinde yapmakla yükümlüler.

Bu düzenlemeden sonra 15 Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenler için getirilen sözlü sınav uygulaması, terfi ve yükselme bekleyen tüm memurları da kapsamış olacak. Eski sistemde sadece yazılı sınav baz alınarak atamalar yapılıyordu. Şimdi ise yazılıda başarılı olanlar ikinci bir elemeye tabi tutulacaklar.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir