Manşet, Öğretmen, Sendika

Öğretmenlerin Kademe İlerlemesi Hesabı Yanlış Yapılmaktadır

Z

Sendikamıza ulaşan şikâyetlerden anlaşıldığı üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun kademe ilerlemesi ile ilgili 64. maddesi Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yanlış yorumlanmaktadır. Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinde  “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” Yazmaktadır. Milli Eğitim Müdürlükleri 8 yılın içinde alınan aylıksız izinlerin katılmayacağı konusunda haklı olsa da, 8 yılın kesintiye uğrayarak, aylıksız izin(doğum, askerlik v.b.)den sonra 8 yılın yeniden başlayacağı konusunda yanlış düşünmektedirler. 2011 yılında yapılan kanun maddesi değişikliği ile önceki yıllardan kalan 90 üzeri sicil notunun, 8 yılın hesabına katılması gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun kademe ilerlemesi ile ilgili maddesi şu şekildedir:

BÖLÜM : 2 Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler Kademe ve kademe ilerlemesi: (1)

 Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Görüldüğü üzere 8 yıla bir kademe ilerlemesinin şartı; disiplin cezası almamış olmaktır.

Devlet Personel Başkanlığı konuyla ilgili görüş yayınlamıştır ve 8 yıla verilecek bir kademe ilerlemesinde askerlik, doğum gibi aylıksız izin sürelerinin dahil edilmeyeceğini belirtmiştir. Ancak aylıksız izin süresinin 8 yıllık süreyi kesintiye uğratmayacağı görülmektedir.

 Açıklamanın ilgili kısmı şu şekildedir:

 1- Adaylık süresi, 8 yıllık sürenin tespitinde değerlendirmeye alınacaktır.

3- Aylıksız izin süreleri 8 yıllık hizmete dahil değildir. (Bu süreler, askerlik, doğum gibi aylıksız izin süreleridir.)

4- Daha önce memurluğu olanlar için, bu memurluk süreleri, 25/02/2011’den sonra göreve başlamış olsa da değerlendirilecektir.

Milli Eğitim Müdürlükleri konuyu teknik açıdan yorumlarken, öğretmenlerin lehine olan bir kanun maddesini yanlış yorumlamaktan kaçınmalıdır.

Muhammet Ali Gezici

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreteri

hukuk@aes.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir