Formasyon

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Formasyon İlanı

YeniPedagojik formasyon kontenjanımız Üniversitemiz Senatosu tarafından artırıldığından (OMÜ son sınıföğrencileri için 1.700, diğer adaylar için 300), başvuru sayıları dikkate alınarak branşlara göre ayrılan kontenjanlar da artırılacaktır. Bu sebeple OMÜ son sınıf öğrencileri için başvurular, 14 Aralık 2015 Pazartesi günü 12.00’a kadar uzatılmıştır.
Başvuru Alınacak Bölüm/Programlar Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir
S.N. BÖLÜM/PROGRAM
1 Antrenörlük
2 Biyoloji
3 Coğrafya
4 Ebelik
5 Felsefe
6 Fizik
7 Gıda Mühendisliği
8 Hemşirelik
9 İktisat
10 İlahiyat (Örgün+İLİTAM)
11 Kimya
12 Matematik
13 Psikoloji
14 Sanat Tarihi
15 Sosyoloji
16 Spor Yöneticiliği
17 Tarih
18 Türk Dili ve Edebiyatı
Alanlara göre Kontenjanlar başvuru sayısına göre değerlendirilecektir.

BAŞVURU ve PROGRAM İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER (ARALIK 2015)

1- Bütün başvurular, Eğitim Fakültesi B Blok Pedagojik Formasyon birimine şahsen veya noter vekalet belgesi ile yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir yolla (posta, kargo, faks…) başvuru alınmayacaktır.2- Başvurular, 14 Aralık 2015 Pazartesi günü Saat 12.00’a kadar yapılabilecektir.  Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır.3- Bu program kapsamındaki bütün derslerin hafta içi mesai saatlerinden sonra veya hafta sonlarında (birinci ve ikinci dönem dâhil) Eğitim Fakültesi dersliklerinde yüz yüze; Öğretmenlik Uygulamasının ise Samsun il merkezindeki okullarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birinci ve ikinci dönem derslerine ilişkin ders programları kesin kayıtlardan sonra fakülte web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.4- YÖK tarafından farklı bir talimat verilmedikçe, programın “2015-2016 Güz” ve “2015-2016 Bahar” şeklinde iki dönem hâlinde tamamlanması ve sertifikaların en geç Ağustos ayında (öğretmen atamalarından önce) teslim edilmesi planlanmaktadır.5- Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz internet sitesinden (http://egitim.omu.edu.tr) ayrıca yayımlanacaktır.6- Sıralama, transkripte belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Not ortalamasında eşitlik olması halinde üniversite senatosu tarafından belirlenen diğer kriterler kullanılacaktır.7- Konuyla ilgili yaşanan sorunların pedagojikformasyon@omu.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi, Üniversitemiz ve Fakültemiz ana sayfalarındaki Pedagojik Formasyon Programı sekmesinden (http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon/duyurular) ve facebook üzerinden OMÜ Formasyon aracılığıyla bilgi edinilmesi mümkündür.Dikkat! Kesin kayıt sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için programın yürütülmesiyle ilgili her türlü bilginin yer aldığı 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere YÖK tarafından yayımlanmış olan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ı özenle okuyunuz.8- Üniversitemizde halen öğrenci olanların başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)
2- Transkript (15 Eylül 2015 tarihinden sonra alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)

9- Derslere devam, sınavların değerlendirilmesi, muafiyet gibi yukarıda bahsi geçmeyen konularda Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.NOT: Teorik derslere asgarî  % 70; uygulamalı derslere ise asgarî  % 80 oranında devam zorunluluğu vardır.10- Sürece ilişkin tüm duyurular http://egitim.omu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

LÜTFEN DİKKAT!..
Programa başvuracak öğrencilerimizin pedagojik formasyon sertifikalarının öğretmenlik için başvuru şartını sağlamaya yarayacağını; öğretmenlik atamaları için garanti anlamı taşımadığı gerçeğini unutmamalarını önemle hatırlatırız.
Önemli Not: Kasım ayı içinde ön kayıt yaptıran ve Fakültemiz internet sitesinde listesi yayımlanan öğrencilerin tekrar başvurmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kişiler arasında transkriptinde not değişikliği olanlar “OMÜ’de halen öğrenci olanlar için başvuru formu”nu yeniden doldurarak bu formun üzerine “NOT DEĞİŞİKLİĞİ” ibaresini düşeceklerdir.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) için fakültemizde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında toplam 1100 kişiye eğitim verilecektir. Kontenjanların dağılımında dikkate alınan hususlar şunlardır:

1- Kontenjan ayrılan programın Üniversitemizde açık olması ve bu programda mezun durumunda öğrenci bulunması
2- MEB tarafından Ağustos ayında yapılan basın duyurusunda ilan edilen “en fazla öğretmene ihtiyaç duyulan 25 alan” sıralaması
3- Üniversitemizin son sınıflarında kayıtlı olan öğrenci sayısı
4- 2015-2016 tarihinde 200 kişilik kontenjan için Üniversitemiz öğrencilerinin yaptıkları ön başvuru sonuçları
5- Fakülteler ve öğrenciler tarafından yapılan kurumsal veya bireysel başvurular
6- 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fakültemize PFESP için yapılan başvuru sayıları
7- Fakültemizin fiziksel kapasitesi ve yürütülen diğer eğitimlerin (lisans ve lisansüstü eğitimler) gereksinimleri.

Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında 1100 kişilik kontenjanın alanlara ve Üniversitemizde halen öğrenimine devam eden öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlara göre dağılımı şu şekilde olacaktır:

 

S.N. BÖLÜM/PROGRAM OMÜ Öğrencileri Diğer Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrenciler Mezunlar TOPLAM
1 Antrenörlük 40 3 10 53
2 Biyoloji 20 2 5 27
3 Coğrafya 60 5 15 80
4 Ebelik 3 0 1 4
5 Felsefe 40 3 10 53
6 Fizik 15 1 4 20
7 Gıda Mühendisliği 5 0 2 7
8 Hemşirelik 5 0 2 7
9 İktisat 2 0 0 2
10 İlahiyat (Örgün+İLİTAM) 320 27 80 427
11 Kimya 30 2 8 40
12 Matematik 60 5 15 80
13 Psikoloji 5 0 2 7
14 Sanat Tarihi 5 0 2 7
15 Sosyoloji 5 0 2 7
16 Spor Yöneticiliği 50 4 12 66
17 Tarih 60 5 15 80
18 Türk Dili ve Edebiyatı 100 8 25 133
TOPLAM 825 65 210 1100

 

BAŞVURU ve PROGRAM İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER (ARALIK 2015)

1- Bütün başvurular, Eğitim Fakültesi B Blok Pedagojik Formasyon birimine şahsen veya noter vekalet belgesi ile yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir yolla (posta, kargo, faks…) başvuru alınmayacaktır.

2- Başvurular, 07 Aralık (Pazartesi) – 10 Aralık (Perşembe) günleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılabilecektir.  Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır.

3- Bu program kapsamındaki bütün derslerin hafta içi mesai saatlerinden sonra veya hafta sonlarında (birinci ve ikinci dönem dâhil) Eğitim Fakültesi dersliklerinde yüz yüze; Öğretmenlik Uygulamasının ise Samsun il merkezindeki okullarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birinci ve ikinci dönem derslerine ilişkin ders programları kesin kayıtlardan sonra fakülte web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
4- YÖK tarafından farklı bir talimat verilmedikçe, programın “2015-2016 Güz” ve “2015-2016 Bahar” şeklinde iki dönem hâlinde tamamlanması ve sertifikaların en geç Ağustos ayında (öğretmen atamalarından önce) teslim edilmesi planlanmaktadır.

5- Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz internet sitesinden (http://egitim.omu.edu.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

6- Sıralama, transkripte belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Not ortalamasında eşitlik olması halinde üniversite senatosu tarafından belirlenen diğer kriterler kullanılacaktır.

7- Boş kalan kontenjanların branşlara göre dağılımı başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruların alanlara göre dağılımı dikkate alınarak, yapılacaktır.

8- Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.050 TL olup iki eşit taksit halinde (1.025 TL) ödenebilecektir. İlk taksite ait dekontun, kesin kayıt esnasında; ikinci taksite ait dekontun ise ikinci dönem dersleri başlamadan önce Pedagojik Formasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

9- Konuyla ilgili yaşanan sorunların pedagojikformasyon@omu.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi, Üniversitemiz ve Fakültemiz ana sayfalarındaki Pedagojik Formasyon Programı sekmesinden (http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon/duyurular) ve facebook üzerinden OMÜ Formasyon aracılığıyla bilgi edinilmesi mümkündür.
Dikkat! Kesin kayıt sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için programın yürütülmesiyle ilgili her türlü bilginin yer aldığı 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere YÖK tarafından yayımlanmış olan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ı özenle okuyunuz.

10- Üniversitemizde halen öğrenci olanların başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)
2- Transkript (15 Eylül 2015 tarihinden sonra alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)

11- Halen öğrenci olan ve farklı bir üniversitede öğrenim görenlerin başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)
2- Transkript (15 Eylül 2015 tarihinden sonra alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)
3- Öğrenci belgesi (15 Kasım 2015 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir)

12- Mezunların başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)
2- Transkript (2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)
3- Mezuniyet belgesi veya diploma (Aslı veya noter onaylı olmalıdır)

13- Derslere devam, sınavların değerlendirilmesi, muafiyet gibi yukarıda bahsi geçmeyen konularda Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
NOT: Teorik derslere asgarî  % 70; uygulamalı derslere ise asgarî  % 80 oranında devam zorunluluğu vardır.

14- Sürece ilişkin tüm duyurular http://egitim.omu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

LÜTFEN DİKKAT!..
Programa başvuracak öğrencilerimizin pedagojik formasyon sertifikalarının öğretmenlik için başvuru şartını sağlamaya yarayacağını; öğretmenlik atamaları için garanti anlamı taşımadığı gerçeğini unutmamalarını önemle hatırlatırız.

 

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

 Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir