Formasyon

Osmangazi Üniversitesi Formasyon Duyurusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Birimi Duyurusu

Yükseköğretim Kurulunun yazıları esas alınarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanı Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi Senatosunun 02.12.2015 tarih ve 25/5 sayılı kararı doğrultusunda (Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi 900 – Şeyh Edebali Üniversitesi 100) 1000 olarak belirlenmiştir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 03-08 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

2015-2016 Güz Dönemi Akademik Takvimi

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

03-08 Aralık 2015 Programa başvuru

11 Aralık 2015 Programa kesin kayıt yaptırma hakkı kazananların ilan edilmesi

14-16 Aralık 2015 Kesin kayıtlar

17-18 Aralık 2015 Yedek duyurular

21-22 Aralık 2015 Yedek kayıt hakkı kazananların kayıtları

26 Aralık 2015 Derslerin başlaması

16-17 Ocak 2016 Ara sınavlar

22 Ocak 2016 Ara sınav notlarının teslimi için son gün

30 Ocak 2016 Mazeret sınavları

6 Şubat 2016 Mazeret sınav notlarının teslimi için son gün

07 Şubat 2016 Derslerin bitimi

13-14 Şubat 2016 Dönem sonu sınavları

17 Şubat 2016 Dönem sonu notlarının teslimi için son gün

20 Şubat 2016 Bütünleme sınavı

23 Şubat 2016 Bütünleme sınav notlarının teslimi için son gün

2015-2016 Güz Dönemi dersleri

GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

DERSLER Teori Uygulama Kredi

Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2

Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2

Eğitim Psikolojisi 2 0 2

Seçmeli I 2 0 2

2015-2016 Bahar Dönemi Akademik Takvimi

BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

15-28 Şubat 2016 Kayıt yenileme

27 Şubat 2016 Derslerin başlaması

09-10 Nisan 2016 Ara sınavlar

15 Nisan 2016 Ara sınav notlarının teslimi için son gün

14 Mayıs 2016 Mazeret sınavları

20 Mayıs 2016 Mazeret sınav notlarının teslimi için son gün

15 Mayıs 2016 Derslerin bitimi

28 Mayıs 2016 Dönem sonu sınavları

04 Haziran 2016 Dönem sonu notlarının teslimi için son gün

11 Haziran 2016 Bütünleme sınavları

13 Haziran 2016 Bütünleme sınav notlarının teslimi için son gün

2015-2016 Bahar Dönemi dersleri

BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

DERSLER Teori Uygulama Kredi

Seçmeli II 2 0 2

Sınıf Yönetimi 2 0 2

Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3

Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ücreti

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ücreti toplam 2.000,00 TL.’dir.

Hesap Adı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Eğitim Fakültesi

Hesap No : T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi TR520001000117400130766053

Açıklama : Adı Soyadı, Kimlik Numarası ve Pedagojik Formasyon Eğitimi

GÜZ DÖNEMİ ÜCRETİ

TAKSİT TUTAR YATIRACAĞI TARİHLER

1.Taksit; Asil Listeden Gelenlerin 500,00 TL. 14-16 Aralık 2015

Yedek Listeden Gelenlerin 500,00 TL. 21-22 Aralık 2015

  1. Taksit 500,00 TL. 16-24 Ocak 2016

BAHAR DÖNEMİ ÜCRETİ

TAKSİT TUTAR YATIRACAĞI TARİHLER

  1. Taksit 500,00 TL. 15-28 Şubat 2016
  2. Taksit 500,00 TL. 18-24 Nisan 2016

Kayıt ücretini yatırmayan ya da eksik yatıran öğrenciler sınava alınmayıp, programla ilişikleri kesilecektir.

Şehit çocukları veya eşleri ile engelliler, belgelerini ibraz etmeleri hâlinde kayıt ücreti alınmayacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri

Başvurular şahsen ya da vekalet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Posta, faks veya kargo

ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

  1. Onaylı transkript (Aslı ya da onaylı örneği)
  2. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi (Mezun olanlar için)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla)
  4. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecek)

Başvuru Ölçütleri

*Akademik başarı ortalamaları 2.00’nin altında olan adayların başvuruları kabul

edilmeyecektir.

*2012-2013 (2011-2012 hazırlık okuyan) Eğitim-Öğretim yılı veya daha önce üniversitemize

kayıt yaptıran ve alttan en fazla 2 dersi olan öğrencilerle 2012’den sonra kayıt yaptırıp mezun

durumunda olan öğrencilerimiz başvuru yapabileceklerdir.

*Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapan mezun adayların

akademik başarı ortalamaları dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sıralama

yapılacaktır.

* Not ortalaması 4’lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Mezun olduğu yükseköğretim Kurumunun 4’lük

sistemine göre akademik ortalaması bildiremeyen adayların, akademik not ortalamalarının 100’lük sistemden 4’lük sisteme

dönüştürme işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

Boş kalan kontenjanlar için; başvurunun yoğun olduğu ve Millî Eğitim Bakanlığınca atanma

ihtimali yüksek olan alanlar esas alınarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yerleştirmeler yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

  1. 1 Adet vesikalık fotoğraf
  2. Banka dekontu

Kayıt

Ön kayıt başvuruları ve kesin kayıt işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yapılacaktır. Eksik veya hatalı evrakla kayıt yaptıranların

ilişiği kesilecektir. Kayıt hakkı kazanıp da kayıt yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programında Eğitim-Öğretim

2015- 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2 dönemden oluşmaktadır.

Dersler (Cumartesi ve Pazar günleri) yapılacaktır. Derslere devam zorunluluğu % 70’dir. Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kursiyerleri; eğitim-öğretimle ilgili işleyişte, “Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine tabidirler.

Sınavlarla ilgili bilgiler Eğitim Fakültesi web sayfası (http://www.egitim.ogu.edu.tr) yoluyla

duyurulacaktır.

Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na ilişkin usul ve

esaslarının 10, 3. Bendi gereğince; eğitim programında yer alan ders ya da derslerden muaf olmak

isteyen kursiyerler onaylı not durum belgeleri ve onaylı ders içerikleriyle birlikte Pedagojik

Formasyon birimine her dönemin ilk haftasında başvuruda bulunabilirler.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında

açılacak programlar, alanlar ve kontenjanlar:

Kontenjan ve Üniversitenin duyurusu için tıklayınız

Kesin kayıt sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir