Formasyon

Süleyman Demirel Üniversitesi Formasyon İlanı

Yeni015-2016 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil Aday Listesi aşağıda yayınlanmıştır. Belirtilen tarihlerde (17-18-21-22 Aralık 2015) kayıt yaptırmayan asil adayların yerine 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır. Yedek listeler 23 Aralık 2015Çarşamba günü mesai bitiminden sonra web sitemizden ilan edilecektir.  Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımıza ve online başvuru yapanlara duyurulur…

Kesin kayıtlar aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlere göre yapılacaktır.

Kesin Kayıt Sırası

Kayıt Tarihleri

SDÜ Mezun

17-18 Aralık 2015(Perşembe-Cuma)

Diğer Üniversite Mezun
İkameti Isparta Olan Uzaktan Eğitim 4. Sınıf Öğrencileri
SDÜ 4. Sınıf Öğrencileri

21-22 Aralık 2015

(Pazartesi-Salı)

Kayıt Yeri:  Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri 3. kat  360-361-362 nolu kayıt bürolarında yapılacaktır.

Asil Aday Listeleri:

SDÜ 4. sınıf asil adayların listesini indirmek için tıklayınız.

SDÜ Mezun asil adayların listesini indirmek için tıklayınız.

İkameti Ispartada olan Uzaktan Eğitim Yoluyla eğitim alan 4. sınıf asil adayların listesini indirmek için tıklayınız.

Diğer Üniversite Mezun asil adayların listesini indirmek için  tıklayınız.

Üniversitenin kesin kayıt sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞVURU DUYURUSU

1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunca belirlenen ve Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Süleyman Demirel Üniversitesi

(4. Sınıf Öğrencileri)

2000  kişi

(Akademik Genel Not Ortalaması en az 1,80 olanlar)

Süleyman Demirel Üniversitesi (Mezun) 250 kişi
Diğer Üniversiteler

(Mezun)

250 kişi
İkameti Isparta’da olan başka Üniversitelerde uzaktan eğitim yolu ile eğitim gören 4. Sınıf öğrencileri 100 kişi

(Derslere devam mecburi olup Isparta İlinde ikametini belgelemeleri gerekmektedir. Akademik Genel Not Ortalaması en az 1,80 olanlar)

2. Ön kayıt başvuruları, 10 Aralık 2015 Perşembe günü başlayacak; 14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 24:00’da  sona erecektir.

3. 2015-2016 Ön kayıt başvuruları, http://formasyonbasvuru.sdu.edu.tr linki üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

4. Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz web sayfasından (http://egitim.sdu.edu.tr) yayımlanacaktır.

5. 2015-2016  I. ve II. dönem dersleri ÖRGÜN EĞİTİM yoluyla,( I. dönem dersleri Cumartesi ve/veya Pazar günleri, II. Dönem dersleri Pazartesi günleri) II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır.

6. Asıl listede adı yazılı olup kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihte kesin kaydını yapmayan aday bu hakkını kaybeder.

7. Kesin kayıt yaptıran öğretmen adaylarının ders muafiyet başvuruları, her dönem başında o dönem derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Muaf olunan dersler için öğretmen adaylarına öğrenim ücretinde indirim ve ücret iadesi yapılmaz. Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Pedagojik Formasyon Biriminden temin edebilecekleri TAAHHÜTNAMEYİ imzalamak şartı ile muaf sayılabileceklerdir. Taahhütnameyi imzalayan Öğretmen Adayları (Kurumundan alınan Onaylı Hizmet Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü güncel tarihlileri)’ ni getirmek zorundadırlar. Belgeleri getirmeyen Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf sayılmayacaktır.

8. Ön değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanacaköğretmen adaylarının sıralaması, transkriptlerinde belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Adaylardan 100’ lük sisteme göre mezun olanlar öncelikle mezun oldukları Üniversitelerin 4’lük sisteme göre not dönüşümlerini kullanacaklardır. Bunu sağlayamayan öğretmen adayları ise YÖK’ün belirlediği “100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre not dönüşümlerini yapacaklardır (YÖK not dönüşüm tablosu). Programa başvuran 4. Sınıf öğrencilerinin Genel Not Ortalaması (GNO) 1,80 ve/veya üzeri olması gerekmektedir. Not ortalaması eşit olan mezun öğretmen adaylarının doğum tarihi dikkate alınarak yaşı küçük olana öncelik verilecektir. Uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlayan öğrencilerin genel not ortalamaları 1 ve 2 nci sınıflar ile diğer tüm dönemlerin notlarının ortalamalarına göre hesaplanması gerekmektedir.

9. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerden mezun olan öğretmen adayları için ayrılan kontenjanların atamaya esas olan alanlara göre dağılımında adayların başvurdukları alanların başvuru sayıları dikkate alınarak oluşturulacaktır.

10.     Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.050 TL olup, iki eşit taksit halinde (1.025 TL) dönem başlarında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereği,  kayıt sildirmek isteyen öğretmen adaylarına kesin kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar ücret iadesi yapılabilecektir. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

11.   Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararınagöre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/  Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

12.  Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu.

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)     4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).

d)     Onaylı Transkript Belgesi

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

13Kesin kayıtlar:

a.       Kesin kayıtlar 17-18-21-22 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

b.      Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara bir kereye mahsus yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar htp://egitim.sdu.edu.tr adresinde 23 Aralık 2015 tarihinde ilan edilecek ve 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde kayıtları yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

c.       Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Halk Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR580001200954500016000271 no’lu SDÜ Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2015-2016 güz dönemi 1. Taksidi. Adı soyadı ve T. C Kimlik No açıklamasıyla yatırılacaktır.

d.      Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

2015 – 2016 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

Ön Kayıt Başvuruları

10 Aralık – 14 Aralık 2015
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

16 Aralık 2015

Kesin kayıt

17-18-21-22 Aralık 2015
(08.30-16.30 saatleri arasında)

Boş kalan kontenjanlar için ilan

23 Aralık 2015

Kesin kayıtların bitimi

24-25 Aralık 2015

 

I.DÖNEM

Derslerin Başlaması

26 Aralık 2015

Derslerin Bitimi

14 Şubat 2016

Ara Sınav

16-17 Ocak 2016

Final Sınavı

13-14 Şubat 2016

Bütünleme Sınavı

18 Şubat 2016

Tek Ders  Sınavı

26 Şubat 2016

 

II. DÖNEM

Derslerin Başlaması

22 Şubat 2016

Derslerin Bitimi

23 Mayıs 2016

Ara Sınav

04 Nisan 2016

Final Sınavı

24 Mayıs 2016

Bütünleme Sınavı

30 Mayıs 2016

Tek Ders Sınavı

06 Haziran 2016

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Anlık paylaşımlar, soru-cevaplar, başvuru durumları Facebook sayfasından sürekli güncellenmektedir. Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir