Formasyon

Artuklu Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

☞ Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi anında telefonunuza gelsin  GooglePlay

Sonuçlar:

Mezunlar ile bazı diğer üniversitelerin son sınıfları

Mardin Artuklu + Şırnak Ünv. son sınıflar

Diğer üniversitelerin son sınıfları (Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı Adalet, Muhasebe Ve Finans.-Pazarlama Ve Perak.)

 

2016-2017 yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları değerlendirilmiş ve listeler halinde eklerde sunulmuştur. Başvuruların beklenenden fazla olması nedeni ile Senato kararı ile kontenjan arttırılmıştır. 

Kesin kayıtlar alındıktan sonra boş kalan kontenjanlar olması halinde yedekten kayıt ilanı yapılacaktır. Kesin kayıt ve yedekten kayıtlar sitemizde duyurulacak olup adayların Eğitim Bilimleri web sitemizi (http://egitimbilimleri.artuklu.edu.tr/) takip etmeleri gerekmektedir. Halkla İlişkiler ve Organizasyon bölümünün staj yapılacak okul bulunmamasından dolayı kontenjan ayrılamamıştır. Sonuçlara itirazlar ilandan itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

NOT: Mezunlar ile bazı diğer üniversitelerin son sınıfları (Beden Eğitimi, İlahiyat, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Tarih, Coğrafya, Çocuk Gelişimi, İngilizce, Konaklama Hizmetleri) aynı belgede gösterilmiştir.

 

 

 

  1. Kayıt tarihleri: Adayların kesin kayıtları 04 Ağustos 2016 – 10 Ağustos 2016 tarihlerinde mesai saatleri arasında yapılacaktır.
  2. Yedek ilanı tarihleri: 10 Ağustos 2016 (Saat 17.00’dan sonra)
  3. Yedek kesin kayıt tarihleri: 11-12 Ağustos 2015
  4. Kayıt için gerekli belgeler:Adayların aşağıdaki belgeleri kayıt sırasında görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir:
  5. Dilekçe (Kayıt bürosundan temin edilecektir)
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf
  7. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin dekontu 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054 TL olup 1.054 TL’si kesin kayıt sırasında olmak üzere kalan 1.000 TL’si dört eşit taksit (250 TL X 4 = 1.000 TL) şeklinde ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.

Not: Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptıranların yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

  1. Taksitlerin yatırılacağı banka ve hesap numarası

Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabı:

T.C. Ziraat Bankası-Mardin Şubesi

IBAN NO: TR 43 0001 0000 9263 4189 5450 01

(Yukarıdaki hesaba yatırdıkları ücret için açıklama kısmına “Öğrencinin adı soyadı, T.C.Kimlik Numarası ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” yazdırmalıdır.)

 

 

 

Taksit Takvimi

 

 

        1. Taksit

2.       Taksit

3.taksit

 4. Taksit

Tarih

4-10 Ağustos 2016 (Kesin Kayıt)

15-20 Eylül 2016

15-20 Ekim 2016

15-20 Kasım 2016

15-20 Aralık 2016

Tutar

1054 TL

250 TL

250 TL

250 TL

250 TL

  1. Kayıt yeri:

Mardin Artuklu Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Z-28 Nolu Oda, Kampüs Yerleşkesi (Diyarbakır yolu) Artuklu/ MARDİN

İletişim İçin: (0482) 213 40 02  Dâhili: 7093

Şırnak Üniversitesi öğrencileri kesin kayıtlarını Şırnak Üniversitesi’nde yapacaktır.

NOT: Mardin Artuklu ve Şırnak Üniversitesi öğrencilerinin kesin kayıt için belirtilen adreslere gidememeleri durumunda 1054 TL olan kesin kayıt ücreti dekontunu belirtilen tarihlerde (04-10 Ağustos 2016 tarihleri arasında) verilen hesap numarasına yatırarak bekoenes_0206@hotmail.com  email adresine göndermeleri ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başladığında ise istenilen diğer belgeleri teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılmış olacaktır. 

 

  1. Planlanan Akademik Takvim (İhtiyaç halinde takvimde güncellemeler yapılabilir)

 

 

 

Dönem

Başlama

Bitiş

Mezunlar

İçin Akademik Takvim

Mezunlar

İle

Mezunlar için ilan edilen listede ismi bulunan kişiler

I. Dönem

5 Eylül 2016

30 Ekim 2016

II. Dönem

7 Kasım 2016

25 Aralık 2016

Öğretmenlik Uygulaması /Staj

03 Ekim 2016

6 Ocak 2017

 

 

Son Sınıflar İçin Akademik Takvim

Mardin Artuklu ve Şırnak Üniversitelerinde Okuyan Son Sınıfları

İle

Diğer üniversitelerin

Felsefe

Türk Dili Ve Edebiyatı

Adalet

Muhasebe Ve Finans.-Pazarlama Ve Perak. Son Sınıfları

Dönem

Başlama

Bitiş

I. Dönem

09 Ocak 2017

26 Şubat 2017

II. Dönem

6 Mart 2017

28 Mayıs 2017

Öğretmenlik Uygulaması /Staj

6 Şubat 2017

12 Mayıs 2017

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU VE KAYIT ESASLARI

2016-2017 eğitim öğretim yılında açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemize 1000 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

19 Eylül 2016 tarihinde başlatılacak programın, mezun öğrenciler için Şubat 2017 öğretmen atamalarına yetiştirilmesi; son sınıf öğrencilerine ait programın ise, lisans akademik takvimle uyumlu bir şekilde yürütülüp KPSS 2017 öncesi bitirilmesi planlanmıştır.

Sertifika programına başvurabilecekler:

1. Mardin Artuklu Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi son sınıf öğrencileri,

2. Bütün üniversitelerden mezun olan öğrenciler,

3. Diğer üniversitelerin açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olup son sınıfta okuyan öğrenciler.

Başvurular Ek 1’deki tabloda belirtilen alanlardan alınacaktır. Toplam kontenjanın alanlara göre dağılımı, belirlenen alanlara başvurular bittikten sonra alanlar bazında yapılan başvuru sayıları dikkate alınarak belirlenecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların alanlara göre asil ve yedek listeleri ilan edilecektir. Kesin kayıt için belirlenen sürenin sonunda boş kalan kontenjanlara yedek listelerden kayıtlar alınacaktır. Sonuçlara itirazlar ilandan itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuran adayların sıralamasında şu kriterler esas alınacaktır:

1. Son sınıf öğrencilerinin önceki yıllara ait akademik başarı ortalaması (not ortalamasında eşitlik olması halinde alt dönemlerden dersi olmayanlara öncelik verilecektir),

2. Mezun öğrencilerin lisans akademik başarı ortalaması (not ortalamasında eşitlik olması halinde üniversiteye yerleşme puanı yüksek olana öncelik verilecektir).

 Adayların akademik başarı ortalaması, 100’lük sisteme göre değerlendirilecektir.               

1) Transkript not ortalaması 100’lük sisteme göre olmayan adayların not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır.

2) Ön lisans üzerine lisans tamamlayan öğrencilerin akademik başarıları, ön lisans ve lisans tamamlamaya ait notların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecek.

Başvuruların Alınması

Başvurular, şahsen veya bir tanıdık aracılığıyla alınacaktır. Başvurularda istenen belgeler:

Son Sınıf Öğrencileri için:

1. Başvuru dilekçesi (Ek-2’de)

2. Öğrenci not belgesi,

3. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi,

Mezun Öğrenciler İçin:

1. Başvuru dilekçesi (Ek-2’de)

2. Onaylı mezuniyet belgesi ya da diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir),

3. Onaylı lisans not transkripti,

4. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi,

NOT: Onaylı istenen belgelerin muhtarlık ve herhangi bir resmi kurum (okul, hastane gibi) amiri tarafından “Aslı gibidir” denilerek imzalanıp mühürlenmiş olması yeterli olacaktır.

Başvuru- Kayıt Takvimi

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne Başvuru

Başvuru Tarihleri: 11/07/2016 – 29/07/2016

Başvuru Adresi: Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Z-28 Nolu Oda, Kampüs Yerleşkesi (Diyarbakır yolu) Artuklu/ MARDİN

İletişim İçin: (0482) 213 40 02  Dâhili: 7093

Şırnak Üniversitesi’ne Başvuru

Şırnak Üniversitesi son sınıf öğrencileri Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sekreteri Necmettin BALIK’a veya Mardin Artuklu Üniversitesi’ne başvuru yapabilirler. Başvurular daha sonra Şırnak Üniversitesi tarafından toplu olarak Mardin Artuklu Üniversitesine ulaştırılacaktır.

 Ücretlendirme:

-Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054 TL olup 1.054 TL’si kesin kayıt sırasında olmak üzere kalan 1.000 TL’si dört eşit taksit (250 TL X 4 = 1.000 TL) şeklinde ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir (Ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarası kesin kayıt duyurusu ile birlikte ilan edilecektir.)

-Muaf olunan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika  Programına İlişkin Usul ve Esaslar Madde 10/3).

 Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptıranların yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Ders Başlama Tarihleri

Akademik takvim, derslerin işleneceği yerler, sınav tarihleri vb. konular ayrıntılı olarak kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Eğitim Bilimleri Bölümü internet sayfasında (http://egitimbilimleri.artuklu.edu.tr/)  ilan edilecektir.

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir