Formasyon

Çukurova Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

☞  Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi telefonunuza gelsin  GooglePlay

 

ÇUKUROVA FORMASYON Sonuçlar için TIKLAYINIZ.

2016-2017 Eğitim yılı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda aşağıda belirlenen ilkeler, alanlar ve kontenjanlar doğrultusunda açılmasına ve Çukurova Üniversitesi Senatosuna sunulmasına karar verilmiştir.

Açılacak programların ve kontenjanların belirlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılındaki öğretmen atamalarındaki kontenjan dağılımı, dördüncü sınıfta okuyan öğrenci sayıları, fiziksel koşullar ve programda görevlendirilebilecek öğretim elemanı sayıları dikkate alınmıştır.

2016-2017 Eğitim Yılı Pedagojik Formasyon Online Ön kayıtlar 22 Ağustos – 4 Eylül 2016 tarihleri arasında alınacak olup, başvuru ile ilgili bilgiler daha sonra ilan edilecektir.

 1. İlkeler
 2. Açılacak programların lisans kontenjanlarına dördüncü sınıf öğrencilerinin başvurusunun alınmasına
 3. Belirlenen programlarda öğrenci kabulünün 4’lük sistemde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre yapılmasına
 4. Kontenjan açılan programlardan Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden öğrencilere; ilgili programa verilen Ç.Ü. öğrenci kontenjanının içinden en fazla %10 kadar kontenjan ayrılmasına
 5. Mezun öğrenciler için 4’lük diploma not sisteminin esas alınmasına
 6. Diplomasında 4’lük notu olmayıp sadece 100’lük notu olanların YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülmesine
 7. Belirlenen alanlar için kontenjanların dolmaması durumunda, mezun ve lisans kontenjanları arasında karşılıklı olarak geçişlerin yapılması; ayrıca, aynı geçişlerin alanlar ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kontenjanları arasında da yapılmasına
 8. Pedagojik formasyon eğitimi programının toplam 2054 TL olmasına ve ücretin yarıyıl başlarında iki taksit halinde alınmasına
 9. Çukurova Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kontenjanlarının aşağıda belirtilen çizelgede gösterildiği gibi olmasına,
 1. Çukurova Üniversitesi Alan ve Kontenjanları
 

Atamaya Esas Olan Alanlar

 

Mezun Olunan Yükseköğretim Programı

 

Dördüncü Sınıf

(% 60)

Mezun

% 40)

Toplam

 

 

Toplam

ÇÜ

%70

Diğer

%30

Biyoloji
 • Biyoloji Bölümü
30 14 6 50
Fizik
 • Fizik Bölümü
 • Fizik Mühendisliği
24 11 5 40
Kimya/Kimya Teknolojisi
 • Kimya Bölümü
 • Kimya Mühendisliği
24 11 5 40
Matematik
 • Matematik Bölümü
 • Matematik-Bilgisayar Bölümü
72 34 14 120
Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Türk Halkbilim Bölümü
150 70 30 250
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 • Uluslarararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
 • Dini İlimler Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
240 112 48 400
Beden Eğitimi
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
120 56 24 200
Sağlık/Sağlık Hizmetleri
 • Hemşirelik Yüksekokulu
 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Sağlık Memurluğu Bölümü
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Eğitimi Bölümü
60 28 12 100
Seramik ve Cam Teknolojisi
 • Seramik
 • Seramik ve Cam
 • Seramik ve Cam Tasarımı
 • Seramik Tasarımı
 • Seramik Mühendisliği
24 11 5 40
Görsel Sanatlar
 • Resim
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Görsel Sanatlar Bölümü
 • Resim Ana Sanat Dalı
18 8 4 30
Grafik
 • Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı
 • Fotoğraf ve Grafik Sanatları
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı/Bölümü
 • Görsel İletişim Tasarımı
6 3 1 10
Tekstil Teknolojisi

. Tekstil

. Trikotaj

. Tekstil Terbiye

 • Tekstil Mühendisliği
6 3 1 10
Müzik
 • Müzüik Bölümü/Anabilim Dalları
 • Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün
 • Müzik Toplulukları Ana Sanat Dalı
 • Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Ana Bilim Dalı
 • Koro
 • Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuar ile Devlet Konservatuarının;
 • Temel Bilimler Bölümü
 • Kompozisyon Bölümü
 • Ses Eğitimi Bölümü
 • Müzik Bilimleri Bölümü
 • Çalgı Bölümleri (Nefesli çalgılar, vurmalı çalgılar, piyano ve harp, piyano, mızraplı çalgılar)
 • Bando şefliği
 • Folklor ve Etnomüzükoloji
 • Müzikoloji
 • Opere
 • Şan ve Opera
 • Opera ve Konser Şarkıcılığı
 • Türk Sanat Müziği
 • Şan
 • Türk Halk Oyunları
 • Türk Müziği
 • Türk Musikisi
 • Koro
 • Müzik Teknolojisi
 • Müzik Teorisi
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Halk Müziği (Ses eğitimi ana sanat dalı/Çalgı eğitimi ana sanat dalı)
6 3 1 10
Muhasebe ve Finansman

 

 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
15 7 3 25
Pazarlama ve Perakende
 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 •  Pazarlama
15 7 3 25
Konaklama ve Seyahat
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 • Turizm ve Büro Yönetimi
 • Turizm ve Rehberlik
 • Turizm ve Otelcilik
24 11 5 40
Gazetecilik
 • Gazetecilik
 • Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
 • Televizyon Gazeteciliği
 • Medya İletişim Sistemleri
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • Basım ve Yayımcılık
 • Basın ve Yayın
 • İletişim
 • İletişim Sanatları
 • Medya ve İletişim
 • İletişim Tasarım ve Yönetimi/

 

15 7 3 25
Radyo Televizyon
 • Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
 • Radyo, TV ve Sinema
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Radyo ve Televizyon Bölümü
 • Radyo, Tv, Sinema
 • Radyo, TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
 • Sinema ve Televizyon Bölümü
 • Medya İletişim Sistemleri
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • İletişim
 • İletişim Sanatları
 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
 • Medya ve İletişim
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
15 7 3 25
Gıda Teknolojileri
 • Gıda Mühendisliği
 • Gıda Teknolojisi (lisans)
 • Gıda Bilim ve Teknolojisi
4 1 1 6
Hayvan Yetiştiriciliği
 • Zootekni
4 1 1 6
Tarım teknolojileri/Tarım;

Bahçe ve Tarla Bitkileri

 • Bitkisel Üretim
 • Bahçe Bitkileri
 • Tarla Bitkileri
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Bitki Koruma
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarımsal Biyoteknoloji
4 1 1 6
Bahçe Peyzaj
 • Peyzaj
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Koruma
 • Biyoloji (botanik)
 • Süs Bitkileri
 • Bitkisel Üretim
4 1 1 6
Tarım Makineleri
 • Tarım Makineleri
 • Tarımsal Mekanizasyon
 • Kültür Teknik-Makine
4 1 1 6
Almanca
 • Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Almanca)
 • Alman Dili ve Kültürü Bölümü
30 30
Fransızca
 • Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Fransızca)
30 30
İngilizce
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 •  Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
 • İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 • Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
 • İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
30 30
Felsefe
 • Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
 • Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
30 30
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
 • Sağlık Eğitimi Bölümü
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Ergoterapi Bölümü
 • Hemşirelik Yüksekokulu
 • Sağlık Memurluğu /Bölümü
 • Hemşirelik/Bölümü
 • Ebelik/Bölümü
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
18 8 4 30
Eğlence Hizmetleri  

 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 • Drama
 • Turizm Animasyonu
 • Oyunculuk
 • Rekreasyon/Rekreasyon Yönetimi
 • Drama ve Oyunculuk
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm

Rehberliği

18 8 4 30
Tarih
 • Tarih Bölümü
30 30
Coğrafya
 • Coğrafya Bölümü
30 30
Toplam         1710

 

 

 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Alan ve Kontenjanları
 

Atamaya Esas Olan Alanlar

 

Mezun Olunan Yükseköğretim Programı

Dördüncü Sınıf

(%60)

Mezun

(% 40)

 

Toplam

OKÜ

% 70

Diğer

% 30

Biyoloji
 • Biyoloji Bölümü
6 2 1 10
Fizik
 • Fizik Bölümü
 • Fizik Mühendisliği
6 2 1 10
Kimya/Kimya Teknolojisi
 • Kimya Bölümü
 • Kimya Mühendisliği
12 6 2 20
Muhasebe ve Finansman

 

 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
6 3 1 10
Türk Dili Edebiyatı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Türk Halkbilim Bölümü
120 56 24 200
Gıda Teknolojileri
 • Gıda Mühendisliği
 • Gıda Teknolojisi (lisans)
 • Gıda Bilim ve Teknolojisi
18 8 4 30
 

 

 

Gemi Donatım/

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 • Gemi İnşa Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği /
 • Enerji Teknolojisi
 • Enerji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği /
 • Enerji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Teknolojisi
6 2 1 10
Toplam         290
Genel Toplam         2000

 

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Çukurova Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017” İçin 1 Sıkça Sorulan Sorular

 1. Emine dedi ki:

  Sanat tarihi bölümü icin formasyon acmayi düşünür müsünüz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir