Formasyon, Manşet

Marmara Üniversitesi Formasyon İlanı 2016

MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDAKİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ / MEZUNLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDAKİ ÜNİVERSİTELER HARİÇ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİ / MEZUNLARI

 ☞ Online Başvuru Linki İçin TIKLAYINIZ

☞  Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi telefonunuza gelsin  GooglePlay

Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yazısının gereği olarak, üniversitemizin ilgili birimlerinin onayı
doğrultusunda toplamda 3500 kişilik pedagojik formasyon kontenjanı ayrılmıştır.

İlgili başvurular 27/06/2016 Pazartesi ile 17/07/2016 Pazar tarihleri arasında bu sistem
üzerinden online olarak alınmaktadır.

Formasyon programlarına sadece ilgili yükseköğretim programlarından mezun olanlar ya da
ilgili bölümlerinin son sınıflarında okumakta olan öğrenciler
başvurabilir.

Aynı aday birden fazla formasyon programına başvuru yapamaz.

Pedagojik Formasyon kaydı ile ilgili sorularınızı pfkayit@marmara.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

 1. GENEL ŞARTLAR
  • Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru web sitemiz – http://pf.aef.marmara.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Kayıt ile ilgili soru / sorunlarınızı pfkayit@marmara.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
  • Kesin kaydınızın yapılabilmesi için öncelikle http://pf.aef.marmara.edu.tr adresinde 27.06.2016 tarihinde açılacak olan online kayıt formunu doldurmanız ve kesin kayda hak kazandığınız takdirde gerekli belgeleri aşağıdaki başvuru takvimine göre Atatürk Eğitim Fakültesi – Formasyon Kayıt Masalarındaki görevlilere bizzat gelerek ya da noter onaylı vekâletle temsilcileriniz aracılığıyla elden teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Pedagojik formasyon eğitimi ilgili yönergeye göre yürütülecektir. Bu nedenle derslere en az %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılamayacaktır.
 2. BAŞVURU TAKVİMİ
2.1. BAŞVURU        : 27 Haziran 2016 – 17 Temmuz 2016 / 13:00 arası başvurular online olarak yapılacaktır.

2.2. LİSTELER : 22 Temmuz 2016 / 13:00’de asıl ve yedek aday listeleri http://pf.aef.marmara.edu.tr

adresinden ilan edilecektir.

2.3. KAYIT : 25 Temmuz 2016 / 09:30 – 03 Ağustos 2016 / 16:00 tarihleri arasında (Cumartesi – Pazar hariç) gerekli belgeler elden alınarak kesin kayıt yapılacaktır.
2.4. YEDEKLER : 06 Ağustos 2016 / 13:00’de boş kalan yedek kontenjanlar ilan edilecektir.
 • YEDEK KAYIT : 09 Ağustos 2016 / 10:00 – 11 Ağustos 2016 / 16:00 arası yedek adayların kesin kayıtları

yapılacaktır.

 • DERSLER       : 26 Eylül 2016 tarihinden itibaren hafta içi 3 gün saat 17:00’den sonra yapılacaktır.
 • PROGRAM      : Formasyon dersleri 14’er haftalık iki dönem halinde yapılacak ve dersler Haziran 2017’de

tamamlanacaktır.

 1. KONTENJAN DAĞILIMI
  • Kontenjanın %75’i Marmara Üniversitesi’nde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerimize ve Marmara Üniversitesi’nden MEZUN olmuş adaylara
  • Kontenjanın %25’i ise diğer üniversitelerde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerine ve diğer üniversitelerden MEZUN olmuş adaylara
  • Asil ve yedek öğrenci listeleri genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecektir.
  • Bu ilan döneminde açılan programlara yeterli ön kayıt olmadığı takdirde, ilgili programlar açılmayacaktır.
 2. PROGRAMA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
  • Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
  • Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı (27.06.2016 tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)
  • Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı (27.06.2016 tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
  • İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş – arka yüzüne ad, soyad ve TC kimlik No yazılmalı)
  • Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (1.027 TL) aşağıdaki bilgileri belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair dekont.
  • Yurtdışı vb. yerlerden mezun adaylar için YÖK Denklik Belgesi (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
  • Felsefe programına başvurmuş Felsefe Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile en az 16 kredi Sosyoloji ve en az 16 kredi Psikoloji alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
  • Felsefe programına başvurmuş Sosyoloji Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile en az 16 kredi Felsefe, en az 16 kredi Psikoloji ve en az 8 kredi Mantık alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
  • Matematik programına başvurmuş Matematik – Bilgisayar Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile kredilerinin en az %70’ini matematik alanında alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
 3. BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP : Atatürk Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi

BANKA       : Halkbank – Kuyubaşı Şubesi

IBAN           : TR26 0001 2009 8660 0006 0000 94

Dekontların açıklama bölümünde adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı bulunması zorunludur.

NOT: Taksitler herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden yatırılabilir. Taksitler yukarıda belirtilen IBAN numaralı Halk Bankası – Kuyubaşı Şubesi hesabına yatırılmalıdır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA
YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE AÇILACAK BÖLÜMLER

HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR VEYA
OLACAKLARIN HANGİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA BAŞVURULABİLECEKLERİ

Aşağıdaki listeler; Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergilerinde (Sayı: 2678, Sayı: 2683, Sayı: 2696, Sayı: 2697, Sayı: 2701)
yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ve Eki Çizelgeleriyle M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığı’nın ilgili kararları esas alınarak oluşturulmuştur.

Kaynak (1)   URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb tebliğler dergisi sayi 2678.pdf

Kaynak (2)   URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb tebligler dergisi sayi 2683.pdf

Kaynak (3)   URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb tebligler dergisi sayi 2696.pdf

Kaynak (4)   URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb             tebligler dergisi      sayi                2697.pdf

Kaynak (5)   URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb             tebligler dergisi      sayi                2701.pdf

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İÇİN BU İLAN DÖNEMİNDE BAŞVURU HAKKI TANINAN ALANLARIN LİSTESİ
NO PEDAGOJİK

FORMASYON PROGRAMI

MEZUN OLUNAN VEYA OLUNACAK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE
1 Adalet 1.    Hukuk Fakültesi

2.     Kamu Yönetimi

3.     Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2 Almanca

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.    Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.     Alman Dili ve Kültürü Bölümü

3.     Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Almanca)

3 Beden Eğitimi

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.    Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2.     Spor Bilimleri Fakültesi

3.     Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

 1. Bilgi Teknolojileri
 2. Bilgisayar Bilimleri
 3. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
 4. Bilgisayar Mühendisliği
 5. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
 6. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
 7. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 8. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 9. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
 10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 11. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 12. Matematik-Bilgisayar Bölümü
 13. Yazılım Mühendisliği
5 Biyoloji

(Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

1.    Biyoloji Bölümü

2.     Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

6 Coğrafya 1. Coğrafya Bölümü
7 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1.    Çocuk Gelişimi Bölümü

2.     Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İlahiyat) 3.        Dini İlimler Fakültesi

4.        İlahiyat Bilimleri Fakültesi

5.        İlahiyat Fakültesi

6.       İslami İlimler Fakültesi

7.       Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

9 Elektrik – Elektronik Teknolojisi 1.       Elektrik Mühendisliği

2.        Elektrik – Elektronik Mühendisliği

3.        Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

4.        Elektronik Mühendisliği

5.        Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

6.       Telekomünikasyon Mühendisliği

10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1.       Kontrol Mühendisliği

2.        Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

3.       Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

4.        Mekatronik Mühendisliği

11 Felsefe 1.       Felsefe Bölümü

(En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2.       Sosyoloji Bölümü

(En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

12 Fizik 1.       Fizik Bölümü

2.        Fizik Mühendisliği

13 Fransızca 1.       Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.        Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

14 Gazetecilik 1.       Basım ve Yayımcılık

2.        Basın ve Yayın

3.       Gazetecilik

4.       Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

5.        İletişim

6.       İletişim Sanatları

7.       İletişim Tasarımı ve Yönetimi

8.        Medya İletişim Sistemleri

9.        Medya ve İletişim

10.   Medya ve İletişim Sistemleri

11.   Televizyon Gazeteciliği

15 Görsel Sanatlar

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/09/2015 tarih ve 89 sayılı TTKK)

1.       Geleneksel Türk El Sanatları

2.       Geleneksel Türk Sanatlar

3.       Görsel Sanatlar Bölümü

4.        Resim

5.        Resim Anasanat Dalı

16 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 1.       Fotoğraf

2.        Fotoğraf ve Grafik Sanatları

3.        Fotoğraf ve Video

17 Grafik ve Fotoğraf / Grafik

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Fotoğraf ve Grafik Sanatları

2.       Grafik Bölümü / Ana Sanat Dalı

3.       Grafik Tasarım

4.       Grafik Tasarımı / Bölümü

5.       Görsel İletişim Tasarımı

18 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1.       Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

2.        Halkla İlişkiler

3.       Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

4.        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

5.        Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

19 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

(Değişik: 18/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Ebelik / Bölümü

2.        Ergoterapi Bölümü

3.        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

4.        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

5.        Hemşirelik / Bölümü

6.       Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

7.       Hemşirelik Yüksekokulu

8.       Sağlık Memurluğu / Bölümü

20 İmam – Hatip Lisesi Meslek Dersleri (İlahiyat) 1.       Dini İlimler Fakültesi

2.        İlahiyat Fakültesi

3.       İlahiyat Bilimleri Fakültesi

4.        İslami İlimler Fakültesi

5.        Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

21 İngilizce 1.       Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

2.       Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

3.       İngiliz Dil Bilimi Bölümü

4.        İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

5.        İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

6.       Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

22 Kimya / Kimya Teknolojisi 1.       Kimya Bölümü

2.        Kimya Mühendisliği

23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Konaklama İşletmeciliği

2.       Seyahat İşletmeciliği

3.       Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

4.       Turizm İşletmeciliği

5.       Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

6.       Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

7.       Turizm ve Büro Yönetimi

8.       Turizm ve Otel İşletmeciliği

9.       Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

10.   Turizm ve Otelcilik

11.   Turizm ve Rehberlik

24 Kuyumculuk Teknolojisi 1.       Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

2.       Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu (Lisans)

25 Makine Teknolojisi 1.       Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

2.        İmalat Mühendisliği

3.       Makine Mühendisliği

26 Matematik 1.       Matematik Bölümü

2.       Matematik – Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)

27 Metal Teknolojisi

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Malzeme Bilimi Mühendisliği

2.        Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

3.       Malzeme Mühendisliği

4.        Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

28 Metalürji Teknolojisi

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Malzeme Bilimi Mühendisliği

2.        Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

3.       Malzeme Mühendisliği

4.        Metalürji Mühendisliği

5.        Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

29 Muhasebe ve Finansman 1.       İktisat

2.        İşletme

3.       Maliye

30 Müzik

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Güzel Sanatlar Fakültesi / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / Devlet Konservatuarının İlgili Bölümleri;

–        Bando Şefliği

–        Çalgı Bölümleri (Mızraplı / Nefesli / Yaylı / Vurmalı Çalgılar, Harp, Piyano)

–        Folklor ve Etnomüzikoloji

–        Kompozisyon Bölümü

–        Koro

–        Müzik Bilimleri Bölümü

–        Müzik Teknolojisi

–        Müzik Teorisi

–        Müzikoloji

–        Opera

–        Opera ve Konser Şarkıcılığı

–        Ses Eğitimi Bölümü

–        Şan

–        Şan ve Opera

–        Temel Bilimler Bölümü

–        Türk Halk Müziği

–        Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

–        Türk Halk Oyunları

–        Türk Musikisi

–        Türk Müziği

–        Türk Sanat Müziği

2.        Müzik Bölümü / Anabilim Dalları

3.       Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün İlgili Anabilim Dalları;

–        Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

–        Koro

–        Müzik Toplulukları Anasanat Dalı

31 Pazarlama ve Perakende

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       İktisat

2.        İşletme

3.       Maliye

4.        Pazarlama

32 Radyo – Televizyon

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       İletişim

2.        İletişim Sanatları

3.       İletişim Tasarımı ve Yönetimi

4.        Medya İletişim Sistemleri

5.        Medya ve İletişim

6.       Medya ve İletişim Sistemleri

7.        Radyo ve Televizyon Bölümü

8.        Radyo – Televizyon ve Sinema Bölümü

9.        Radyo, Televizyon ve Sinema

10.    Radyo – TV – Sinema

11.    Radyo – TV – Sinema ve Görsel Sanatlar

12.    Radyo, TV ve Sinema

13.   Sinema ve Televizyon Bölümü

14.   Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

33 Rehberlik 1. Psikoloji Bölümü
34 Sağlık / Sağlık Hizmetleri

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Ebelik / Bölümü

2.        Hemşirelik / Bölümü

3.       Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

4.        Hemşirelik Yüksekokulu

5.       Sağlık Memurluğu / Bölümü

35 Sanat Tarihi 1.       Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

2.       Sanat Tarihi Bölümü

36 Sanat ve Tasarım / Dekoratif Sanatlar 1.       Geleneksel Türk El Sanatları

2.       Geleneksel Türk Sanatları

37 Sanat ve Tasarım / İç Mekân Dekorasyon 3.       İç Mimarlık

4.        İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

38 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar 1.       Heykel

2.        Plastik Sanatlar

39 Seramik ve Cam Teknolojisi

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.       Seramik

2.       Seramik Mühendisliği

3.       Seramik Tasarımı

4.       Seramik ve Cam

5.       Seramik ve Cam Tasarımı

40 Tarih 1. Tarih Bölümü
41 Teknoloji ve Tasarım 1.       Endüstriyel Tasarım Bölümü

2.        Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

42 Tekstil Teknolojisi 1. Tekstil Mühendisliği
43 Türk Dili ve Edebiyatı

1.       Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

2.       Türk Halkbilimi Bölümü

3.       Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Marmara Üniversitesi Formasyon İlanı 2016” İçin 7 Sıkça Sorulan Sorular

 1. Fadime dedi ki:

  Marmara Üniversitesi formasyonu hizlandirilms yaz program i yapmamış Eylül ile haziran arası uzun bir dönem değil mi arkadaş lar

  1. Mustafa Bozan dedi ki:

   Çok fazla bir süre ya

 2. arzu dedi ki:

  aöf öğrencileri basvuruda bulunabiliyomu bilen varmi arkadaslar kayit yaparken yazmiyo

 3. Mustafa Bozan dedi ki:

  Eylül Haziran arası eğitim olması çok uzun bir süreç 🙁 dışarıdan bir yerden almak imkansız gibi oluyor

  1. ESRA dedi ki:

   evet 9 ay nerdeyse ..geçen bahar döneminde bir dönemde vermişti çalışan insanlar için çok sıkıntı

 4. mağdur9292 dedi ki:

  arkadaşlar bir daha ki formasyon eğitimi ne zaman olacak bilgisi olan var mı ?

 5. Asude dedi ki:

  Endüstri Mühendisleri hiçbir şekilde pedagojik formasyon alamıyor mu ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir