Manşet, Memurlar, Öğretmen

Terör Desteği ve Propagandası Memurluktan İhraç Sebebi

Z

29 Ekim Cumartesi günü olağanüstü hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararnameler Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı. On bin memurun meslekten ihraç edildiği bu kararnamelerde yeni düzenlemeler de yer aldı. 676 Sayılı KHK’da memurların görevden çıkarma cezalarının yer aldığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na yeni bir madde daha eklendi.

657’nin “devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller” başlığının altına terör örgütlerini her türlü destek ve terör propagandasını yapmak meslekten ihraç sebebi olarak eklendi.

657 Sayılı Kanunda yer alan memurluktan çıkarma cezasını gerektiren haller şu şekilde:

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller artık şunlar:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir