Formasyon

Uşak Üniversitesi Formasyon İlanı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Başvuru ve Kayıt İlanı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ UŞAK ÜNİVERSİTESİNE DEVAM EDEN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖN BAŞVURU VE KESİN KAYIT DUYURUSU

 

 1. Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları, Tarih, Coğrafya ve Matematik Bölümlerinin 4. Sınıflarına devam eden öğrenciler ile Uşak Sağlık Yüksek Okulunun (Hemşirelik, Ebelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği) 4. Sınıfına devam eden öğrenciler

 Ayrılan Kontenjan: 750 öğrenci

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları, Tarih, Coğrafya ve Matematik Bölümlerinin 4. Sınıflarına devam eden öğrenciler ile Uşak Sağlık Yüksek Okulunun (Hemşirelik, Ebelik, Fizik Tedavi ve  Rehabilitasyon ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği) 4. Sınıfına devam eden öğrenciler formu doldurup 8-10 Aralık 2015 tarihlerinde aşağıda belirtilen evraklarla birlikte kesin kayıtlarını şahsen yaptıracaklardır.

 

Uşak Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri İçin Kesin Kayıt Tarihleri: 9-11 Aralık 2015

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

Lütfen Dikkat! Aşağıdaki belgeleri belirtilen sıra ile telli dosyaya yerleştirip (poşet dosya kullanmayınız) getiriniz.

 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.);
 3. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
 7. Kurumca istenebilecek diğer belgeler.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ:

 

2015 -2016 Eğitim Öğretim Yılı dönemi Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için ödenmesi gereken toplam ücret 2.050 TL olup, iki taksit şeklinde tahsil edilecektir.

 

Adayların, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programın I.Taksit Ücreti 1.025 TL’yi aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları, dekontunu kayıt sürecinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DERSLER:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2015 güz ve 2016 bahar olmak üzere 2 dönem halinde yapılacaktır.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ:

 

2015 -2016 Eğitim Öğretim Yılı dönemi Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için ödenmesi gereken toplam ücret 2.050 TL olup, iki taksit şeklinde tahsil edilecektir.

 

Adayların, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programın I.Taksit Ücreti 1.025 TL’yi aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları, dekontunu kayıt sürecinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı I.Taksit Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgisi:

 

Banka Adı                  : Ziraat Bankası

Hesap Adı                  : Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletmesi

Şube Adı ve Kodu     : Uşak İsmetpaşa Şubesi (1758)

Banka Hesap No      : 51784411-5017

IBAN NO                    : TR74-0001-0017-5851-7844-1150-17

Uyarı: Adaylar, dekontlarında “T.C Kimlik Numarası” “Alanları (Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih vb)” ve açıklama olarak “2015-2016 Pedagojik Formasyon I. Taksit Ücreti” ve “ibaresinin yazılmasına özen göstermelidirler. ATM çıktısı kabul edilmemektedir.

 

Not:  Kayıt sildirme ve muafiyetlerde para iadesi yapılmaz.

 

DERSLER:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2015 güz ve 2016 bahar olmak üzere 2 dönem halinde yapılacaktır.

 

NOT: BELİRTİLEN KONTENJANLARIN DOLMAMASI HÂLİNDE KONTENJANLARARASINDA AKTARIMLAR YAPILACAKTIR.

 

 1. UŞAK ÜNİVERSİTESİNİN 4. SINIFLARINA DEVAM EDİP YUKARIDA BELİRTİLMEYEN DİĞER ALANLARDAKİ (SERAMİK, İŞLETME, MALİYE VD) ÖĞRENCİLER

 

Ayrılan Kontenjan: 150 öğrenci

 

Uşak Üniversitesinin 4. Sınıflarına devam edip yukarıda belirtilmeyen diğer alanlardaki (Seramik, İşletme, Maliye vd) öğrencileri, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı için ön başvurular 8-10 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır. Öğrenciler başvuru formunu doldurup aşağıda belirtilen evraklarla birlikte ön başvurularını şahsen yaptıracaklardır.

 

Başvuru sayısının açılan kontenjanın üzerinde olması durumunda;

 1. a)Öğrencilerin programa yerleştirilmesinde, lisans mezuniyeti akademik ortalamaları puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yapılır. Adayların programlara yerleştirilmesinde YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları dikkate alınacaktır.
 2. b)Akademik puan ortalamalarının eşitliği durumunda ÖSYM Yerleştirme Puanı dikkate alınacaktır.

 

Ön Başvuru Kayıt Tarihleri : 9-11 Aralık 2015

Kesin Kayıt Tarihleri             : 16-17 Aralık 2015

 

Ön Başvur Yeri ve İletişim Bilgileri:

Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon Birimi, Uşak.

 

Tel         : 0-276-221 21 30 – 2002 (iç hat)

Fax        : 0-276-221 21 31

 

ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

Lütfen Dikkat! Aşağıdaki belgeleri belirtilen sıra ile telli dosyaya yerleştirip (poşet dosya kullanmayınız) getiriniz.

 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.);
 3. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Kurumca istenebilecek diğer belgeler.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ:

 

2015 -2016 Eğitim Öğretim Yılı dönemi Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için ödenmesi gereken toplam ücret 2.050 TL olup, iki taksit şeklinde tahsil edilecektir.

 

Adayların, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programın I.Taksit Ücreti 1.025 TL’yi aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları, dekontunu kayıt sürecinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DERSLER:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2015 güz ve 2016 bahar olmak üzere 2 dönem halinde yapılacaktır.

 

NOT: BELİRTİLEN KONTENJANLARIN DOLMAMASI HÂLİNDE KONTENJANLARARASINDA AKTARIMLAR YAPILACAKTIR.

MEZUN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖN BAŞVURU DUYURUSU

 

Ayrılan Kontenjan: 300 öğrenci

 

Mezun lisans öğrencileri, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı için ön başvurular 8-10 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır. Öğrencilerhttp://egitim.usak.edu.tr adresindeki online başvuru formunu doldurup çıktısını alarak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte ön başvurularını şahsen yaptıracaklardır.

 

Başvuru sayısının açılan kontenjanın üzerinde olması durumunda;

 1. c)Öğrencilerin programa yerleştirilmesinde, lisans mezuniyeti akademik ortalamaları puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yapılır. Adayların programlara yerleştirilmesinde YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları dikkate alınacaktır.
 2. d)Akademik puan ortalamalarının eşitliği durumunda ÖSYM Yerleştirme Puanı dikkate alınacaktır.

 

Ön Başvuru Tarihi     : 9-11 Aralık 2015

Kesin Kayıt Tarihi     : 16-17 Aralık 2015

Ön Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri:

Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon Birimi, Uşak.

Tel      : 0-276-221 21 30 – 2002 (iç hat)

Fax     : 0-276-221 21 31

 

ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

 

Lütfen Dikkat! Aşağıdaki belgeleri belirtilen sıra ile telli dosyaya yerleştirip (poşet dosya kullanmayınız) getiriniz.

 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.);
 3. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Kurumca istenebilecek diğer belgeler.

 

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ:

 

2015 -2016 Eğitim Öğretim Yılı dönemi Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için ödenmesi gereken toplam ücret 2.050 TL olup, iki taksit şeklinde tahsil edilecektir.

 

Adayların, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programın 1.Taksit Ücreti 1.025 TL’yi aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları, dekontunu kayıt sürecinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DERSLER:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2015 güz ve 2016 bahar olmak üzere 2 dönem halinde yapılacaktır.

 

NOT: BELİRTİLEN KONTENJANLARIN DOLMAMASI HÂLİNDE KONTENJANLARARASINDA AKTARIMLAR YAPILACAKTIR.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Anlık paylaşımlar, soru-cevaplar, başvuru durumları Facebook sayfasından sürekli güncellenmektedir. Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir