Formasyon

Adnan Menderes Üniversitesi Formasyon Kontenjanı 800

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2015-2016 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU
1) Yükseköğretim Kurulunca Üniversitemize tanınan yetki çerçevesinde 2015-2016 Öğretim Yılı için 800 kişilik ek kontenjan ayrılması uygun bulunmuştur. 800 kişilik  kontenjanın %75’i (600 kişi) Üniversitemiz son sınıf öğrencilerine, %25’i (200 kişi) Aydın’da il sınırları içinde ikamet etmekte olan mezun öğrencilere ayrılmıştır.

2) 2015-2016 Eğitim  Yılı için Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemiz için ayrılan 200 kişilik kontenjana yerleştirme yapılarak hak kazananların isimleri ve alanları  Fakültemiz Web Sayfasında duyurulmuştur.

3) Formasyon programına başvuracak öğrencilerin Tebliğler Dergisinin Mart 2014 ve güncelleme yapılan Ağustos 2014 sayısını inceleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4) Dersler iki dönem halinde hafta sonları yapılacaktır. (Derslerin 12-13 Aralık 2015 tarihinde başlaması planlanmaktadır)
(Zorunluluk olması halinde hafta içinde 17:00’den sonra yapılabilir.)

5) Derslerin başlayış/bitiş dönemlerini gösteren akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.

6) 2014-2015 Eğitim Yılı öncesinde Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapmış adayların başvuruları geçersizdir. Ancak, daha önce ilan edilen 200 kişilik kontenjana başvuran ve yerleşemeyen adayların başvuruları geçerli olup, yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur.  İlk kez başvuru yapmak isteyenlerin Fakültemiz Web sitesine giriş yaparak ve evrak teslim etmek suretiyle başvurularını yapmaları gerekmektedir.

7) Başvuru sırasında verilen belgelerde eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olanlar kabul edilmeyecektir.

8) Başvuruların değerlendirilmesine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirme 4’lük not sistemine  göre yapılacak olup, mezun öğrencilerin 4’lük dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenip değerlendirilecektir. Ön kayıt sırasında yapılan not beyanında notun yanlış bildirilmesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur.

9) Değerlendirmede ALES puanı aranmayacaktır. Son sınıf öğrencilerinin not ortalamasının eşit olduğu durumlarda alttan dersinin bulunup bulunmamasına bakılacaktır. Son sınıf ve mezun durumunda bulunan öğrencilerde tüm şartların eşitliği halinde yaşı küçük olanın tercih edilmesi kriterleri esas alınarak her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacaktır.

10) Açılan program ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027 TL.) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir. (Banka hesap numarası bilgisi kesin kayıt hakkı kazananlara daha sonra duyurulacaktır.)

11) 800 kişilik kontenjan için daha önce başvurmamış adayların ön kayıtları 30 Kasım 2015-01  Aralık 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle yapılacaktır.

12) 200 kişilik kontenjana yerleşemeyenler ile ilk kez başvuran adaylar birlikte değerlendirilerek 02 Aralık 2015 tarihinde  öğrenci alınacak  alanlar ve asil aday listesi ilan edilecek, 03-04 ve 07 Aralık 2015 tarihinde  asil adayların kaydı yapılacaktır. (05-06 Aralık  2015 tarihlerinde kayıt yapılmayacaktır.) İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

13) Boş kalan kontenjan olması halinde 07 Aralık 2015 tarihinde saat 17:00’den sonra  yedek adayların alanları ve adları ilan edilecek, 08-09 Aralık 2015 tarihinde yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır. Yeterli başvuru olmayan alanlara ayrılan kontenjan ihtiyaç duyulan alanlara aktarılabilecektir.

14) Yine de kontenjanın dolmaması halinde yeni bir duyuru yapılarak, kontenjanlar dolana kadar süreç devam edecektir..

Başvuru İçin İstene Belgeler:
(Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, fax veya elektronik ortamda başvuru kabul edilmeyecektir).
Mezunlar İçin:
a) Başvuru dilekçesi, (Web sayfasından alınıp doldurulacaktır. )
b) Onaylı Mezuniyet Belgesi, (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir. (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
c) Kasım 2015’de alınmış ikametgah belgesi,
d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacak)

  1. e) Onaylı Lisans Not Transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya
    ıslak imzası ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

Son Sınıf Öğrencileri için:
a) Başvuru dilekçesi, (Web sayfasından alınıp doldurulacaktır. )
b) Onaylı Öğrenci Belgesi (Kasım 2015’te alınmış)
c) Onaylı Lisans Not Transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.) (Kasım 2015’te alınmış)
d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacak)
15) Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak isteyenler için  (formasyon programında her iki dönemde okutulacak tüm dersler için) o dönemin ilk haftası içinde, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için ikinci dönem başlangıcında istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Anılan tarihler  geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Ders Muafiyeti İçin İstenilen Belgeler:
a) Başvuru dilekçesi (internetten alınıp doldurulacaktır.)
b)  Ders içerikleri (onaylı, ıslak imzalı ve mühürlü)
c) Özel Öğretim Kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları belge ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

4.Sınıf Sonuçları için tıklayınız

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Listesi İçin Tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir