Formasyon

Bartın Üniversitesi Formasyon İlanı 2016-2017

☞ Uygulamamızı indirin, Formasyon ilanlarının bildirimi anında telefonunuza gelsin  GooglePlay

Kimler Başvurabilir?

Bartın Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına 2016-2017 akademik yılında alınacak öğrencilerin seçimi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.11.2015 tarih ve 64943 sayılı “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısına istinaden gerçekleştirilecektir.

2016-2017 Akademik Yılı için 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir.

Kontenjan Dağılımı

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen kontenjan 775’tir. Aşağıda verilen tablodaki bölümlere ve kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır.

Bölümlere Göre Kontenjan Dağılımı Başvurulan Öğretmen Alanı (Atamaya Esas Olan) Mezun Olduğu Bölüm/Program 4. Sınıf Mezun
Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri ve teknolojisi Yüksekokulu 110 28
Muhaseme ve Finansman veya

Pazarlama ve Perakende

İktisat 50 13
Muhaseme ve Finansman veya

Pazarlama ve Perakende

İşletme 50 13
Matematik Matematik, Matematik ve Bilgisayar 20 5
Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji 80 20
Kimya / Fizik Kimya / Fizik, Fizik Mühendisliği 12 3
Felsefe / Psikoloji Felsefe, Sosyoloji/Psikoloji, 60 15
Tarih / Coğrafya Tarih / Coğrafya 70 18
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 110 28
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi 50
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü 5
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sağlık Eğitimi Bölümü, Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Bölümü 15
TOPLAM 562 213
GENEL TOPLAM 775

Ön kayıtlar

Ön kayıt başvuruları 29 Ağustos 2016 günü başlayacak ve 9 Eylül 2016 günü saat 17.00’de sona erecektir. ÖN KAYIT BAŞVURULARI ONLİNE YAPILACAKTIR. Online başvurusunda eksik veya yanlış bilgi olması halinde, öğrenci kesin kayıt hakkı

kazansa bile kaydı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar http://onbasvuru.bartin.edu.tr/ adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt esnasında beyan edilen e-mail adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemlidir.

Adaylar başvuru formunun çıktısını imzalayarak kesin kayıtta teslim edecektir.

NOT: Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Öğrenci Seçiminde Uygulanacak Kriterler

 1. Sınıf öğrencileri için değerlendirme:
 2. Öğrencilerin son üç yılın genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),
 3. Not ortalamasının eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik

verilecektir.

Mezunlar için değerlendirme:

 1. Öğrencilerin genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),
 2. Not ortalamasının eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik

verilecektir.

Sonuçların İlanı

Programa kabul edilen asıl ve yedek öğrencilerin listesi 16 Eylül 2016 Cuma günü saat 17.00’da Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi internet sayfasından ilan edilecektir.

Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

 1. Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 19 Eylül 2016 günü saat 10.00’da başlayacak ve 20 Eylül 2016 günü saat 17.00’da tamamlanacaktır. Kayıtlar ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

Kayıt Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı / BARTIN

 1. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar http://formasyon.bartin.edu.tr/ adresinden 21 Eylül 2016 Çarşamba günü ilan edilecek ve 22 Eylül 2016 Perşembe günü kayıt yapılabilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
 2. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 25 Ağustos 2015 Tarihli Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

Kesin kayıtta istenen belgeler

 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Sadece mezunlar için)
 2. Güncel öğrenci belgesi (Sadece 4.Sınıf öğrencileri için)
 3. 4’lük sistemde onaylı not döküm belgesi (transkript) (4.Sınıf öğrencileri için son üç yıl)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5.Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 2.054 TL olup, iki eşit taksitte ödenecektir)(Ziraat Bankası Bartın Şubesi Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü IBAN NO: TR91 0001 0000 5253 7534 0750 05 hesabına Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2016-17 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir)

 1. İki adet fotoğraf

7.Üniversite giriş puanını gösteren belge (ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir)

 1. Dilekçe (internetten alınacaktır).

AÇIKLAMA

 1. Güz dönemi dersleri üniversitemiz Ağdacı Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi dersliklerinde Cuma ve Cumartesi günleri yapılacaktır. Sınav zamanları hafta içi ve Pazar günlerinden yararlanılacaktır.
 2. ÖSYM ve AÖF sınavları kaynaklı derslik değişiklikleri bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulacaktır.
 3. Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacaktır.
 4. Akademik Takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü taktirde değişiklikler yapılabilir.
 5. Program 2016-2017 Güz döneminde başlayacak, 14’er haftalık iki dönem şeklinde yürütülecektir.
 6. Özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.
 7. Ayrıca, program derslerinin alındığı dönemde en geç birinci yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren ve aralık vermemiş olmak şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.
 8. İlgili mevzuat gereği muaf sayılan ders için ücret iadesi yapılmayacaktır.
 9. Dersler 45’er dakikadır.
 10. Online kayıt yapmadan önce http://formasyon.bartin.edu.tr/ adresindeki sıkça sorulan sorular kısmını inceleyiniz.
2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TAKVİMİ (MEZUNLAR VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ)

Güz Dönemi
19 – 21 Eylül 2016 Programa Kesin Kayıt

Kayıt Ücretinin Birinci Taksitinin Ödenmesi

23 Eylül 2016 Cuma Derslerin Başlaması
23-28 Eylül 2016 Muafiyet İçin Başvuru Tarihleri
3,4,10,11 Kasım 2016 Ara Sınavlar (Ara sınavlar saat 15.00-17.00 arasında olup dersler kendi saatlerinde yapılacaktır)
21-25 Kasım 2016 Mazeret sınav dilekçelerinin Eğitim Fakültesine verilmesi
23-24 Aralık 2016 Mazeret sınavlarının ders içinde yapılması
24 Aralık 2016 Derslerin Son Bulması
25,26,27,28 Aralık 2016 Dönem Sonu Sınavları
04 Ocak 2017 Çarşamba Dönem Sonu Sınav Notlarının BİM Ortamına Yüklenmesinin Son Günü ve Öğretim Üyelerinin Formasyon Birimine Notların İmzalı Nüshalarının Teslim Etmesi
7, 8, 9, 10 Ocak 2017 Bütünleme Sınavları
13 Ocak 2017 Bütünleme Sınavlarının Notlarının BİM Ortamına Yüklenmesinin Son Günü

Facebook Güncel Formasyon İlanları Sayfamızı Beğenmek İçin Tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin Tıklayınız Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir