Formasyon

Ege Üniversitesi Yaz Formasyon İlanı

☞ Formasyon Sonuçları İçin Tıklayınız

Ege Üniversitesi Yaz Dönemi Formasyon

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden EÜ Senatosu’nun 15.12.2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan 2 No’lu Karar gereğince, 2015-2016 Eğitim-öğretim Yılı Yaz Döneminde Eğitim Fakültesi’nce açılacak PFESP’ye mezun durumunda olan öğrenciler ve mezunlar için 800 kontenjan ayrılmıştır.

EÜ Senatosu’nun 10.05.2016 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan 3 No’lu Karar gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Eğitim Fakültesi’nce açılacak PFESP’ye ayrılan 800 kontenjanın;

 1. %75’i (600 kişi) not durum belgesi ile mezun durumunda veya mezun olduğunu belgeleyen EÜ lisans öğrencilerine ve mezunlarına,
 2. %25’i (200 kişi) ise not durum belgesi ile mezun durumunda veya mezun olduğunu belgeleyen diğer üniversitelerin lisans öğrencilerine ve mezunlarına,
 3. EÜ mezun durumundaki lisans öğrencilerine ve mezunlarına ayrılan 600 kontenjanın %75’i (450 kişi) mezuniyet not döküm belgesi ile mezun durumunda olduğunu belgeleyen lisans öğrencilerine, %25’i ise (150 kişi) mezunlara olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlere/programlara ayrılmıştır.
 4. EÜ mezun durumunda olan öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Karan’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, iletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve ödemiş Sağlık Yüksekokulunun Tablo 1’de belirtilen bölümlerine/programlarına kayıtlı mezun durumunda olan öğrencilerinin ve mezunlannın PFESP’ve ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak aşağıdaki örnekteki gibi dağıtılacaktır.
 • EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı ön kayıt başvuru sayısı: A
 • EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların ön kayıt başvuru sayısı: B
 • EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların kontenjan sayısı: 450
 • EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı kontenjanı= (A/B) x 450
 1. Diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan, MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden aşağıda Tablo 2’de gösterilen bölümlere/programlara ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak yukarıdaki örnekteki gibi dağıtılacaktır.
 2. Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjanlardan boş kalan kısım EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri için kullanılacaktır.

Tablo 1 EÜ Mezun Durumunda Olan öğrencileri ve Mezunları İçin PFESP Bölüm/Prog ramları

Birim Bölüm/Prog ram
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyon
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapım
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Coğrafya
Edebiyat Fakültesi Felsefe
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi Tarih
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Fen Fakültesi Biyoloji
Fen Fakültesi Fizik
Fen Fakültesi Kimya
Fen Fakültesi Matematik
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
iletişim Fakültesi Gazetecilik
iletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
iletişim Fakültesi Radyo – Televizyon ve Sinema
iletişim Fakültesi Reklamcılık
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi
Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ziraat Fakültesi Zootekni

 

 

Tablo 2 Diğer Üniversitelerin Mezun Durumunda Olan öğrencileri ve Mezunları için PFESP Bölüm/Programları
Bölüm/Program

Turizm Animasyon____________

Çalgı Yapım Ses Eğitimi

Temel Bilimler________________

Türk Halk Oyunları____________

Alman Dili ve Edebiyatı_________

Amerikan kültürü ve Edebiyatı

Coğrafya____________________

Felsefe

İngiliz Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Psikoloji____________________

Sanat Tarihi__________________

Sosyoloji____________________

Tarih_______________________

Türk Dili ve Edebiyatı Biyoloji

Fizik________________________

Kimya

Matematik

Hemşirelik___________________

Gazetecilik___________________

Halkla ilişkiler ve Tanıtım ~ Radyo – Televizyon ve Sinema

Reklamcılık__________________

Beslenme ve Diyetetik Ebelik

Gıda Mühendisliği Antrenörlük Eğitimi

Spor Yöneticiliği______________

Su Ürünleri Mühendisliği_______

Bahçe Bitkileri________________

Bitki Koruma

Peyzaj Mimarlığı______________

Süt Teknolojisi_______________

Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni

 

ön Kayıt Başvuru Koşulları

 1. PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri not döküm belgelerindeki AGNO esas alınacaktır.
 2. Mezun durumunda olan Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri için ayrılan PFESP kontenjanlarına 2015-2016 Eqitim-ûqretim Yılı bahar yarıyılı sonunda not durumu belgesinde mezun durumunda olduğunu gösteren son sınıf* (dördüncü sınıf) öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

*ön kayıt tarihi itibarıyla (29 Haziran 2016- 30 Haziran 2016-1 Temmuz 2016) not durum belgesinde en az 6 yarıyılı tamamlayıp son sınıfa geçmiş öğrenci

 1. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 4,00 üzerinden 2,00 ve üzeri olan mezun durumundaki lisans öğrencileri ve mezunların PFESP’ye başvurusu alınacaktır.
 2. Bölümlere/programlara ayrılan kontenjanlara fazla başvuru olması durumunda AGNO’va göre sıralama yapılacaktır.

ön Kayıt Süreci ve İşlemleri

PFESP’ye adayların ön kayıtları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar kapsamında aşağıdaki şekilde yapılacaktır: ön Kayıt Sırasında Adaylardan istenecek Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (Başvuru dosyası ile birlikte adaya kayıt yerinde verilecektir),
 2. Mezunlar için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
 3. Mezunlar için mezun oldukları üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren not döküm belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 4. Lisans öğrencileri için öğrenim gördükleri üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren mezuniyet not döküm belgesi,
 5. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.

ön kayıt başvurusunu adayın kendisi veya noter onaylı vekili yapabilecektir, ön kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle iade edilmeyecektir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

ön Kayıt Tarihi, Saati ve Yeri

Adayların ön kayıtları 29-30 Haziran ve 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında (09.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Derslikler Binası’nda, bölümlere/programlara göre Tablo 3’de belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Kayıtların zamanında ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için adayların bölümler/programlar için ayrılan tarihlerde ilgili dersliklerde kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

Tablo 3. Bölümlere/Programlara Göre ön Kayıt Tarihleri

Bölüm/Program ön Kayıt Tarihi
Antrenörlük Eğitimi 29 Haziran 2016 Çarşamba
Spor Yöneticiliği
Turizm Animasyon
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Coğrafya
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji 30 Haziran 2016 Perşembe
Fizik
Kimya
Matematik
Hemşirelik
Çalgı Yapım
Ses Eğitimi
Temel Bilimler
Türk Halk Oyunları
Beslenme ve Diyetetik 1 Temmuz 2016 Cuma
Ebelik
Gıda Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinalan
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo – Televizyon ve Sinema
Reklamcılık

Asıl ve Yedek Aday Listelerinin ilanı

Adayların ön değerlendirmesi, ön kayıt sırasında beyan ettikleri not döküm belgelerindeki AGNO’ya (dörtlük sisteme) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düsüöe doöm sıralanacak ve her bölüm/program için kontenjan sayısı kadar (varsa) asıl ve yedek aday listesi ile kesin kayıt süreç ve işlemlerine ilişkin açıklamalar 04 Temmuz 2016 Pazartesi günü (13:00) http://www.eqe.edu.tr ve http://egitim.ege.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara aynca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

öğrenim Ücreti

PFESP’nın öğrenim ücreti EÜ Yönetim Kurulu’nun 17.05.2016 tarih ve 1517 sayılı kararı gereğince 2.054 TL olup, ödemelere ilişkin bilgiler kesin kayıt duyurusunda ilan edilecektir.

PFESP’nın Yürütülmesi

 • PFESP, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecektir.
 • PFESP, iki yarıyıl olarak yürütülecektir.
 • PFESP, toplam 25 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin haftalık saatleri ve teorik/uygulama kredileri aşağıda verilmiştir.
Ders Teorik Uygulama Kredi
Eğitim Bilimine Giriş, 2 0 2
öğretim ilke ve Yöntemleri 2 0 2
Eğitimde ölçme ve Değerlendirme 2 0 2
Sınıf Yönetimi 2 0 2
Eğitim Psikolojisi 2 0 2
Seçmeli I 2 0 2
Seçmeli Ders II 2 0 2
öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
özel öğretim Yöntemleri 2 2 3
öğretmenlik Uygulaması 2 6 5

 

 • PFESP’nin, Temmuz 2016’da başlatılması ve Ocak 2017 sonu itibariyle sonlandırılması planlanmaktadır.
 • Derslerin, I. yarıyılda yoğunlaştırılmış olarak hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında, II. yarıyılda ise Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlanmaktadır.
 • Haftalık ders programları ve sınav programlarına ilişkin duyurular kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra http://egitim.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

iletişim Bilgileri

Tel: 0 232 311 3375-0 232 311 3378

Web: http://egitim.ege.edu.tr

İlginize Teşekkür Ederiz.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Facebook Formasyon Duyuru sayfasını beğenmek için tıklayınız

Pedagojik Formasyon Grubuna Katılmak İçin TıklayınızFacebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir