Manşet, Öğretmen

MEB Müdür Yardımcı Atamalarını Erteledi

Z

Milli Eğitim Bakanlığının son yıllardaki müdür yardımcılığı atamaları çeşitli sendikalar tarafından yargıya taşınmıştı. Yargı kararları sonrasında MEB aleyhine çıkan durumların sonuncusu MEB’in düzenlemiş olduğu “Müdür Yardımcılığı Sınavı” olmuştu. Danıştay müdür yardımcılığı sınavının bazı maddelerine yürütme durdurma kararı vermişti. Bunun üzerine herkes MEB’ten konuyla ilgili açıklama bekliyordu. MEB’in müdür yardımcılığı atamaları hakkındaki yazısı bugün tüm illere gönderildi. MEB’in açıklaması:

MEB Müdür Yardımcılığı Atamaları Açıklaması

06.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ‘in 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle 24 öncü maddesine eklenen 5 inci fıkrasında; “(5) Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıların görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün İnhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.” hükmü ile 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle: “(3)Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz. konusu eğitim kurumlan ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara sekiz, puan daha ilave edilir.” hükmü düzenlenerek yürürlüğe girmiş, anılan değişikliğe Türkiye Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen) tarafından açılan davada Danıştay İkinci Dairesi Başkanlığınca 22 03 2016 tarih ve 2016 287 Esas sayılı kararıyla “yürütmenin durdurulmasına“ karar verilmiştir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin Yazılı Sınav konulan başlıklı 15 inci maddesinde yazılı sınav konuları arasında ’’Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konusuna yer verilmediğinden eksik düzenleme yapıldığı gerekçesiyle Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) tarafından açılan davada. Danıştay İkinci Dairesi Başkanlığınca yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bakanlığımızca 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici görevlendirme kılavuzu 22 Mart 2016 tarihinde yayımlanmış, yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemleri kılavuz ve ekinde yer alan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Ancak, yukarıda yer verilen mezkur yargı  kararları gereğince;

-Eğitim kurumlan müdür görevlendirmeleri, yürütmesi durdurulan madde dışında 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kumullarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda belirtilen takvim çerçevesinde yapılacaktır.

-Eğitim kurulularına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu süreçte Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Facebook Öğretmen Sayfamızı beğenmek için tıklayınız

Soru – Cevap Paylaşımları yapabileceğiniz Facebook Öğretmen Grubumuza katılmak için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir