Formasyon

Mustafa Kemal Üniversitesi Formasyon Duyurusu

ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.

 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına ilişkin 25/11/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar doğrultusunda üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacak ve bunun için 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında ön kayıt alınacaktır.

 

 1. Ön kayıt geçmiş yıllarda mezun olan öğrenciler de dahil olmak üzere lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan mezuniyet aşamasına gelen, ön kayıta örgün öğretim programlarına devam eden öğrencilerin yanında açık ve uzaktan öğretim programlarına devam eden öğrencileri kapsamaktadır.

 

 1. Ön kayıtta öncelik mezun veya mezuniyet aşamasında olan son sınıf öğrencilerine verilmektedir. Mezun veya mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizin sayısının kontenjandan fazla olması sebebiyle 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 1. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb…) ve taban puan aranmamaktadır.

 

 1. Ön kayıta başvurulabilecek öğretmenlik alanları, programlar ve kontenjanlar Tablo 1’de verilmiştir. Programların belirlenmesinde MEB’in ihtiyaç duyduğu öğretmenlik alanları ve Üniversitemizdeki programlar dikkate alınmıştır.

 

 

 Tablo 1. Ön kayıta başvurulabilecek öğretmenlik alanları, programlar ve kontenjanlar S. No. ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI MKÜ Mezunu veya Öğrencisi Kontenjan Diğer Üniversite Mezunu veya Öğrencisi Kontenjan Toplam
1 Eğlence Hizmetleri 1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2. Drama

3. Turizm Animasyonu

4. Oyunculuk

5. Beden Eğit. MYO Tüm Bölümleri

6. Drama ve Oyunculuk

7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

75 5 80
2 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

2. Turizm İşletmeciliği

12 3 15
3 Görsel Sanatlar-Sanat ve Tasarım 1. Resim

2. Geleneksel Türk Sanatları

12 3 15
3. İç Mimarlık

4. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

5. Heykel

6. Plastik Sanatlar

7. Geleneksel Türk El Sanatları

4 Sanat Tarihi 1. Sanat Tarihi Bölümü

2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

8 2 10
5 İngilizce 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

10 10
6 Tarım Teknolojileri 1. Bitkisel Üretim

2. Bahçe Bitkileri

3. Tarla Bitkileri

4. Tarımsal Yapılar ve Sulama

5. Bitki Koruma

6. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

7. Tarım Ekonomisi

8. Tarımsal Biyoteknoloji

9. Peyzaj

10. Peyzaj Mimarlığı

11. Tarım Makineleri

12. Tarımsal Mekanizasyon

13. Kültür Teknik-Makine

8 2 10
7 Adalet 1. Hukuk Fakültesi

2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3. Kamu Yönetimi

8 3 11
8 Muhasebe ve Finansman 1. İktisat

2. İşletme

12 2 14
9 Hayvan Sağlığı 1. Veteriner Fakültesi 8 2 10
10 Felsefe 1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) 15 15
2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
11 Biyoloji 1. Biyoloji Bölümü 35 5 40
12 Sağlık 1. Tıp Fakültesi

2. Hemşirelik Yüksekokulu

3. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

4. Hemşirelik/ Bölümü

5. Ebelik/ Bölümü

6. Sağlık Memurluğu/Bölümü

7. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

8. Çevre Mühendisliği

9. Çevre Bilimleri ve Yönetimi

10. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü

11. Biyoloji

12. Biyokimya

13. Moleküler Biyoloji ve Genetik

14. Sağlık Yönetimi Bölümü

15. Sağlık İdaresi Yüksekokulu

16. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

17. Sağlık Kurumları Yöneticiliği/İşletmeciliği

18. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

19. Diş Hekimliği Fakültesi

20. Sağlık Eğitimi Bölümü

15 5 20
13 Coğrafya 1. Coğrafya Bölümü 50 5 55
14 Fizik 1. Fizik Bölümü

2. Fizik Mühendisliği

12 3 15
15 Kimya/Kimya Teknolojisi 1. Kimya Bölümü

2. Kimya Mühendisliği

20 5 25
16 Matematik 1. Matematik Bölümü

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü

50 5 55
17 Tarih 1. Tarih Bölümü 50 5 55
18 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İmam-Hatip Lisesi

1. İlâhiyat Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

20 20

 

Meslek Dersleri 3. Uluslar arası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dini İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

19 Türk Dili ve Edebiyatı 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

20 20
20 Psikoloji 1. Psikoloji 5 5
Toplam 375 125 500

 

 1. Ön kayıt başvuruları 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi öğrenci işleri bürosuna şahsen yapılacaktır.
 2. Ön kayıt başvurularının değerlendirilmesinde 11.11.2015 tarihli yükseköğretim yürütme kurulunun aldığı karar sonrasında aşağıdaki şekilde sıralama yapılacaktır.

 

Not ortalaması (not ortalamasında YÖK dönüştürme tablosu esas alınacaktır, Eğer daha mezun olmamışsa (mezuniyet aşamasında olması gerekir) Genel Not Ortalaması dikkate alınacaktır.

Yukarıdaki koşul sonucunda eşit durumda olan adaylar olursa doğum tarihi günümüze yakın olana öncelik verilecektir.

 

 1. Ön kayıt başvurularının değerlendirilmesinde dışarıdan gelecek adaylara (başka üniversitelerden) ayrılacak oran toplam kontenjanın (500 kişinin) en az %25’i kadar olacaktır.

 

 1. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 18 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizin eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü web sayfasında ilan edilecek ve 21-23 Aralık 2015 tarihleri arasında kesin kayıt yapılacaktır.

 

 1. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması halinde 24.12.2015 tarihinde http://www.mku.edu.tr/index.php?page=archive_duyuru&location=159 web adresinde ilan edilecek olup bu adayların kayıtları 24.12.2015-25.12.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 1. Kesin kayıt için istenen belgeler daha sonra üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

Web adresi http://www.mku.edu.tr/index.php?page=archive_duyuru&location=159

 

 1. Programa kaydolan öğrencilerin dersleri 04 Ocak 2016 tarihinde başlayacak ve ders programı web sitesinden ilan edilecektir. Dersler, Birinci dönem dersleri Pazartesi ve Salı günleri (13.00-24.00) olmak üzere haftada iki gün yapılacaktır.

Web adresi http://www.mku.edu.tr/index.php?page=archive_duyuru&location=159

 1. Programın akademik takvimi Tablo 2’de verilmiştir.

 

Tablo 2. 2014-2015 Öğretim Ylı Bahar Yarıyılı Nisan 2015’te Başlayacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Grubu Akademik Takvimi I. Dönem Başlangıcı 04.01.2016
I. Dönem Ara Sınavları 01.02.2016-02.02.2016
I. Dönem Bitişi 28.02.2016
I. Dönem Final Sınavları 29.02.2016-01.03.2016
I. Dönem Bütünleme Sınavları 07.03.2016-08.03.2016
II. Dönem Kayıtlarının Yapılması 09.03.2016-11.03.2016
II. Dönem Başlangıcı 14.03.2016
II. Dönem Ara Sınavları 02.05.2016-03.05.2016
II. Dönem Bitişi 26.06.2016
II. Dönem Final Sınavları 27.06.2016-28.06.2016
II. Dönem Bütünleme Sınavları 11.07.2016-15.07.2016

 

 1. Önemli tarihler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Nisan 2015’te Başlayacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Grubu için Önemli Tarihler S. No Etkinlik Tarih
1 Ön kayıt 07-11 Aralık 2015
2 Yerleşen adayların ilan edilmesi 18 Aralık 2015
3 Kesin Kayıt 21-23 Aralık 2015
4 1. Yedek Liste ilanı 24.12.2015
5 1. Yedek liste kesin kayıt 24.12.2015-25.12.2015
6 2. Yedek Liste ilanı (Gerekirse) 28.12.2015
7 2. Yedek liste kesin kayıt 28.12.2015-29.12.2015
8 3. Yedek Liste ilanı (Gerekirse) 30.12.2015
9 3. Yedek liste kesin kayıt 30.12.2015-31.12.2015
10 Derslerin başlaması 04.01.2016

 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe (Ekteki dosyadan indirebilirsiniz) (1 adet)
 2. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). Eğer mezun değilse öğrenci belgesi. (1 adet)
 3. Onaylı Lisans Not Transkripti (1 adet)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 adet)
 5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

NOT:

 1. Belge onaylama işlemi noter aracılığıyla veya belgelerin aslı getirildiği taktirde fakültemizde yapılmaktadır.
 2. Yönetim Kurulu kararıyla bilgilerde değişiklikler yapılabilir. Değişiklik olduğunda web adresimizden adaylarımıza duyuru yapılacaktır.
 3. Güncel duyuruları (ders programı, danışman öğretim üyeleri, akademik takvim vb…) http://www.mku.edu.tr/main.php?location=egitimbilimleri adresinden takip edebilirsiniz.

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir